“De aanpak is simpel: gewoon blijven doen want anders wordt het nooit beter”

Uw naam en achternaam: Ahmed Al Hasan, 38 jaar

Positie en specialisme(aios/specialist/basisarts): AIOS reumatologie

Bent u gepromoveerd: Nee, ik ben niet gepromoveerd.

Waar komt u vandaan en waarom heeft u ervoor gekozen om naar Nederland te komen? Wat was uw specialisme in het land van herkomst?

Ik kom uit Syrië. Ik heb eigenlijk niet echt gekozen om naar Nederland te komen. Als student had ik hier nooit aan gedacht. Door oorlog in mijn land moest ik op gegeven moment vluchten. Ik ben eerst naar Libië geweest maar daar werd het weer instabiel en vandaar ben ik uiteindelijk naar Europa gekomen.  

Wat was uw specialisme in het land van herkomst?

Ik was verder nog niet gespecialiseerd in mijn land van herkomst.

Wanneer heeft u het assessment procedure afgerond en met welk resultaat?

Ik heb het assessment eind 2016 afgerond. In februari 2017 kreeg ik van commissie te horen dat ik direct aan de slag mag mits ik de eerste drie maanden onder supervisie werk.

Wat is uw werk ervaring tot op heden in Nederland?

Ik ben op 1 juni 2017 begonnen in Medisch Centrum Leeuwarden als ANIOS/arts-onderzoeker reumatologie. Daar heb ik bijna twee jaar gewerkt. Inmiddels heb ik gesolliciteerd op de opleiding tot reumatoloog in LUMC en was ik gelukkig aangenomen. Vanaf 1 mei 2019 ben ik begonnen met mijn opleiding tot reumatoloog in opleidingsregio Leiden. De eerste drie jaar van de opleiding is de vooropleiding interne geneeskunde. Dit heb ik gedaan in het Haaglanden  Medisch Centrum te Den Haag. Momenteel ben ik AIOS reumatologie in het Haga Ziekenhuis.

Hoe heeft u besloten om te specialiseren in uw huidige specialisme? Wat zijn de aantrekkelijke kanten van uw specialisme? Als u na uw immigratie naar Nederland van specialisme veranderd bent, wat waren de overwegingen om dat te doen?

Reumatologie sprak me al als geneeskundestudent aan. Ik vond het toen een zeer uitdagend en leuk vak, in het bijzonder de HLA-B27 gerelateerd ziektebeelden. Ik had hier het geluk om aangenomen te worden eerst als ANIOS en eventueel AIOS.

Reumatologie is een breed vak en zeer interessant. Diagnose stellen is uitdagend en lijkt soms op een puzzelstuk. Verder is het vooral poliklinisch werk met lange behandelrelatie met je patiënten. Dit maakt deze opleiding aantrekkelijk, ten minste voor mij. Bovendien kan je reumatologie prima combineren met een gezin zowel tijdens als na de opleiding.  

Wat moet een buitenlandse arts die interesse heeft in uw specialisme doen om zijn/haar kans te verhogen voor een opleidingsplek?

Er zijn twee dingen wat je kan doen om de kans op deze opleiding te vergroten. Ten eerste:  klinische ervaringen opdoen als ANIOS in de reumatologie maar ook bijvoorbeeld op de interne geneeskunde. Ten tweede: promoveren maar dit is geen must.

Wat was de grootste uitdaging die u tegen kwam als buitenlandse arts in Nederland? Wat heeft u deze uitdagingen zelf aangepakt?

De grootste uitdaging voor mij was de taal en communicatie. Je werkt hier met totaal andere systeem dan wat je er aan gewend bent. Verbale overdrachten vooral tijdens acute momenten vind ik het moeilijkste. Hoe kan je vele belangrijke informatie snel onthouden en verwerken in zo’n situatie? De aanpak is simpel: gewoon blijven doen want anders wordt het nooit beter.

Wat vindt u het leukst aan het werk als arts in Nederland?

Dat je arts bent alleen tijdens je werk en daarna ben je een gewone mens vind ik het leukst. Als je klaar bent met werk, dan ben je echt klaar en mag je genieten van je privé leven.

Heeft u nog een advies voor de buitenlandse artsen die net begonnen zijn met hun carrière in Nederland?

Mijn advies is altijd en aan iedereen is hetzelfde: probeer het assessment zo snel mogelijk af te ronden. Langer tijd hierover doen is geen optie en garandeert een beter resultaat en eventueel advies niet. Dit is de enige manier waar je zelf over kan beslissen om deze weg korter te maken.