Registratie Specialisme

De erkenning van de opleiding tot specialist is in Nederland door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS) geregeld. In het aanvraagformulier voor het assessment (erkenningsprocedure als basisarts) wordt er gevraagd of je een basisarts of een specialist bent. Indien je invult ‘specialist’, krijg je na het indienen van je aanvraag een e-mail van de RGS. Als je nog niet klaar bent met de AKV toets, wordt de specialisme erkenningsprocedure opgeschort totdat jij je AKV-toetsen met succes hebt afgelegd. Na het afleggen van de AKV-toetsen kan je ieder moment contact opnemen met de RGS om de procedure weer voort te zetten. Voor de erkenningsprocedure specialisme moet je andere documenten aanleveren dan bij de assessment procedure, namelijk de volgende:

1) Het aanvraagformulier “erkenning en registratie buitenslands gediplomeerden”

2) Een kopie van je specialisten diploma

3) Een verklaring door de instelling die jouw specialisten certificaat heeft afgegeven met daarin het bewijs dat zij een bevoegde autoriteit zijn voor het afgeven van dit document.

4) Het officiële opleidingscurriculum.

5) Een overzicht van de opleiding zoals die door jou is gevolgd.

6) Bewijsstukken van bij- of nascholingen die eventueel zijn gevolgd na afronding van jouw opleiding tot specialist.

7) Verklaring(en) over de door jou verrichte werkzaamheden als specialist (dus na afronding van jouw opleiding tot specialist).

8) Een volledig en actueel curriculum vitae (cv).

Welke documenten ontvangt de RGS van het CIBG?

9) Een bewijsstuk afgegeven door de bevoegde autoriteit in de landen waar je als specialist werkzaam bent geweest, waaruit blijkt dat jij het specialisme zonder beperkingen mag uitoefenen en dat er geen sprake is geweest van ernstige beroepsfouten of strafrechtelijke inbreuken die de uitoefening van het specialisme tijdelijk of permanent verbieden. RGS neemt hierover contact op met het CIBG.

10) Een kopie van de registratiegegevens van het BIG-register voor artsen. De RGS ontvangt deze kopie van jouw registratiegegevens in het BIG-register rechtstreeks van het CIBG wanneer je wordt ingeschreven in het BIG-register voor artsen. (Voor actuele informatie over de documenten kijk op https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/rgs/over-de-rgs.htm of neem contact op met de RGS)

Op basis van de bovengenoemde documenten neemt de RGS een persoonlijk besluit. Artsen die hun opleiding binnen de EER of Zwitserland hebben gevolgd, krijgen een automatische erkenning volgens de Europese regelgeving. Artsen buiten deze gebieden moeten in de meeste gevallen nog een aanvullende opleiding doen. Deze opleiding heet een ‘’aanpassingsstage’’ en varieert in duur tussen de 6 maanden en enkele jaren (vergelijkbaar met het coschappen advies). Na het ontvangen van het besluit van de RGS moet je binnen 1 jaar zelf je stage regelen. Na deze periode wordt het besluit ongeldig.

De duur van specialistische opleidingen in Nederland

De duur van de opleidingsperiodes voor de verschillende specialismen in Nederland varieert. Indien de duur van je opleiding aanzienlijk korter is dan de duur van dezelfde opleiding in Nederland mag je aanvraag helemaal afgewezen worden. In dit geval is je diploma als specialist ongeldig in Nederland en je moet hier opnieuw specialiseren. Hieronder zie je de opleidingsjaren per specialisme. Meer informatie per specialisme kun je ook vinden op deze pagina van Medisch Contact.

Huisarts: 3 jaar

Specialist ouderengeneeskunde: 3 jaar

Arts Verstandelijk Gehandicapten: 3 jaar

Algemeen Militair arts: 2-3 jaar

Bedrijfsarts: 4 jaar

Kinderarts: 5 jaar

KNO-arts: 5 jaar

Oogarts: 5 jaar

Psychiater: 4.5 jaar

Dermatoloog: 5 jaar

Cardioloog: 6 jaar

Longarts: 6 jaar

Internist: 6 jaar

MDL-arts: 6 jaar

Gynaecoloog: 6 jaar

Chirurg: 6 jaar

Orthopeed: 6 jaar

Radioloog:  5 jaar

Geriater:  6 jaar

Anesthesioloog:  5 jaar

Reumatoloog: 6 jaar

Uroloog: 6 jaar

Het besluit van de RGS is onafhankelijk van het advies van de CBGV. Indien je nog coschappen moet lopen in verband met de erkenningsprocedure als basisarts, kan de RGS jouw procedure weer opschorten zodat de 1 jaar zoek periode niet wordt overschreden. Hoewel dit in theorie mogelijk is, is er geen garantie dat zij dit gaan doen. Daarom adviseren wij om de erkenningsprocedure voor je specialisme te starten ná het behalen van je BIG-registratie. Op deze manier is de kans kleiner dat je ongewild tijd verliest in dat ene jaar om een stageplek te regelen.

De kans bestaat verder dat je, omdat je een aangepaste opleidingsprogramma moet volgen, mogelijk niet in aanmerking komt voor een reguliere AIOS-plek. Het kan ook zijn dat je tijdens deze periode onbetaald moet werken.

Denk je dat informatie op deze pagina niet klopt of heb jij nog aanvullingen? Neem contact met ons via onze contact pagina of stuur een mail naar info @ vbga.nl. We voeren dan de correcties door!

Nuttige links

KNMG website: Opleiding-en-herregistratie

BIG register: Erkenning specialisme