Algemene informatie

Deze website is gemaakt voor en door artsen die hun opleiding in het buitenland voltooid hebben en die in Nederland wonen en hier hun beroep uitoefenen of dat willen gaan doen.

Onze vereniging (de vereniging buitenlands gediplomeerde artsen) is opgericht omdat er behoefte was aan het delen van ervaringen en informatie binnen de groep artsen die in het buitenland zijn opgeleid en die in Nederland aan de slag zijn of die aan de slag willen. Het blijkt (uit onze eigen ervaring) dat er, zeker in het begin maar ook later, veel onduidelijkheden zijn in het traject voor BIG registratie; veel van deze onduidelijkheden en vragen kwamen overeen.

In plaats van iedereen opnieuw het wiel te laten uitvinden leek het ons een goed plan om elkaar te helpen. Deze vereniging is het resultaat.

Wij werken uitsluitend met vrijwilligers. De oprichters hebben in eerste instantie allemaal een ‘donatie’ gedaan om geld in kas te hebben voor noodzakelijke uitgaven (website hosting, KVK registratie en notaris kosten bij de officiële oprichting). Als je je ook geroepen voelt kun je ook meehelpen met een vrijwillige donatie.

Je kunt altijd gebruik maken van de informatie op deze website. In de toekomst willen we ook een lidmaatschap aanbieden zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren maar helaas zijn we op dit moment nog niet zo ver. Hoe meer ‘medestanders’ we hebben binnen onze vereniging hoe  meer ‘gewicht in de schaal leggen’ bij het bespreken van zaken met derde partijen.

Voor de goede orde: de informatie op deze website en de overige ondersteuning die de VBGA aanbiedt (workshops, Facebook pagina, etc) is “as is”. We willen mensen, die in dezelfde situatie zitten, helpen om de procedures sneller te doorgronden en door middel van tips aangeven hoe je je het beste kunt voorbereiden op de verschillende toetsen en de stappen die je kunt/moet nemen. Wij hebben geen invloed op de toetsen en inhoudelijke zaken die tijdens de examens aan de orde komen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen situatie, je opleiding, je voorbereiding en je examens!

Nieuws

Workshop alweer volgeboekt!

De inschrijvingen zijn weer razendsnel gegaan! Omdat we weten hoe populair de workshop is, hebben we voor degenen die de boot gemist hebben nog een 2e optie.

Er is namelijk goed nieuws: we willen online (anamnese) trainingen gaan geven als een tegemoetkoming voor degenen die een BI-toets hebben en geen plek bij de workshop hebben kunnen krijgen. Of als men extra wil oefenen naast de workshop.

VBGA 13de Workshop Voorbereiding BI Toets

12de Workshop Voorbereiding BI Toets

HET IS ZO VER! De 13de Workshop van de VBGA kan toch gaan plaatsvinden op 20 Maart 2021 in de Schola Medica, te Utrecht. In verband met COVID-maatregelen kunnen we deze keer weer maximaal 18 deelnemers ontvangen, dus wees snel met inschrijven, VOL=VOL!

Contact

Wie zijn wij?

Wij zijn een enthousiaste groep buitenlands gediplomeerde artsen samen met anderen die een hart hebben voor deze vereniging. Wij doen op vrijwillige basis aankomende buitenlandse artsen steunen en adviseren tijdens de voorbereiding van de assessment procedure maar ook voor wat erna komt. Advies geven, netwerken en motiveren om een reële kans te maken zowel op de Nederlandse arbeidsmarkt als om in aanmerking te komen voor specialistische opleidingsplaatsen.

Er is een groep buitenlandse gediplomeerde artsen die vanaf het jaar 2008 bezig zijn geweest met het verstrekken van advies en informatie door middel van een forum. Deze voormalige groep heeft hard gewerkt. Zij hebben destijds de KNMG benaderd en ervoor gezorgd dat wij wekelijks Medisch Contact (tijdschrift voor artsen) konden krijgen en zo op de hoogte blijven van de allerlaatste medische ontwikkelingen. Ook hebben zij ervoor gezorgd dat wij een stage in een huisartsenpraktijk konden krijgen. Wij zijn hier erg dankbaar voor maar hebben door de jaren heen gemerkt dat steeds dezelfde vragen en frustraties naar boven blijven komen.

“Hoe moet ik mij voorbereiden’’?

Dat is een ingewikkelde vraag en moeilijk om te beantwoorden. Iedereen heeft een andere achtergrond, taal en cultuur en/of persoonlijke redenen die hun naar Nederland heeft gebracht. Wel hebben wij allemaal hetzelfde doel; aan de slag gaan als arts in Nederland.

In Noord- Amerika hebben ze de USMLE en in Spanje de CTO ofwel MIR die buitenlands gediplomeerde artsen cursussen en studie materiaal biedt om te kunnen voorbereiden op de toetsen. Die organisaties hebben wij jammer genoeg in Nederland nog niet. Dat is ook de reden waarom wij het initiatief hebben genomen om een vereniging voor de buitenlands gediplomeerde arts in Nederland te stichten.

Er is een hele tijd een groep geweest die buitenlandse artsen één – op- één hebben geholpen. Informatie doorgestuurd, langdurige telefoon gesprekken, skype sessies of bijeenkomsten en het vergt heel veel tijd. Het is ook zo dat niet iedereen over dezelfde informatie beschikt en sommigen weten niet eens dat wij bestaan. Dat brengt lastige consequenties met zich mee. Mensen die onvoorbereid toetsen gaan afleggen en vervolgens lange coschappen periodes moeten doorlopen. Dat is gewoon jammer en kan beter…

Door middel van onze website en leden willen wij informatie verstrekken en mensen samenbrengen. Contacten maken waarbij wij de gelegenheid krijgen om kennis, ervaring en contacten kunnen uitwisselen. Waar wij door middel van onze persoonlijke ervaring elkaar advies zullen geven, motiveren en helpen om goede resultaten in de toetsen te halen, en last but not least op de arbeidsmarkt te komen. Want als VBGA streven wij naar een zoveel mogelijke inclusieve arbeidsmarkt, wat uiteindelijk ook resulteert in een inclusieve gezondheidszorg. Iets wat de Nederlandse gezondheidszorg uiteindelijk ten goede komt!

Voor wie?

Voor mensen met een artsendiploma van buiten de EU. Momenteel is deze artsengroep het grootste en daarmee ook de groep waar onze focus op ligt. Uiteraard zijn andere collega’s in de gezondheidszorg ook welkom! Samengevat:

  • Deze website is toegankelijk voor iedereen. Hier kunnen jullie alle informatie met betrekking tot de erkenning van je buitenlandse diploma vinden.
  • Je vindt hier uitgebreide informatiebronnen zoals nuttige boeken, websites, samenvattingen, nuttige links die beschikbaar zijn om je te kunnen voorbereiden op de toetsen.
  • Bijeenkomsten; door middel van workshops waar wij aan de artsengroep informatie zullen verstrekken niet alleen over de voorbereiding voor de medisch-inhoudelijk toetsen maar ook hoe zij snel aan de slag kunnen gaan in Nederland. Bijeenkomsten waarin werkervaring, onderzoeksprogramma’s en dergelijke besproken zullen worden.

Hoe gaan wij dit doen?

We proberen ons doel te bereiken door:

  • het onderhouden van de website met actuele informatie, tips en artikelen
  • het geven van workshops voor (toekomstige) leden die zich voorbereiden op de BI-toets
  • het ontwikkelen van projecten voor leden ná het assessment (denk aan intervisie, rolmodellen interviews, mentor/mentée etc.)
  • het beheer van diverse sociale media groepen voor het netwerken en het stellen van casu quo beantwoorden van vragen
  • het geven van presentaties en lezingen daar waar wij een toegevoegde waarde hebben voor onze doelgroep
  • het overleggen en eventueel samenwerken met derden (officiële instanties, ministeries, stichtingen, andere verenigingen, enz.) om de belangen van onze (toekomstige) leden te behartigen. Te denken valt aan het aankaarten van en aandacht vragen voor obstakels met bijvoorbeeld de assessment procedure in de politiek.

Wat is ons doel?

Bij de oprichting van de vereniging bestond er in Nederland nog geen organisatie die zich bezig hield met het opleiden of voorbereiden van buitenlands gediplomeerde artsen. Gelukkig is dat inmiddels aan het veranderen.

De vereniging was opgericht en wordt gerund door vrijwilligers om aankomende artsen ondersteuning en begeleiding te bieden tijdens hun voorbereiding voor de toetsen en ook voor de periode erna, maar we zijn uitdrukkelijk geen opleidingsinstituut. Ons doel is onze (toekomstige) leden een zo goed mogelijk resultaat te kunnen laten behalen in de assessment procedure, een snellere doorlooptijd van het assessment en uiteindelijk het belangrijkste van allemaal: kansen vergroten op de arbeidsmarkt. Uiteindelijk streven we naar een zo inclusief mogelijke arbeidsmarkt en gezondheidszorg!

VBGA Workshops door de jaren heen…

Station hechten
12e Workshop
« 1 van 102 »