Over de VBGA

Deze website is gemaakt voor en door artsen die hun opleiding in het buitenland voltooid hebben en die in Nederland wonen en hier hun beroep uitoefenen of dat willen gaan doen.

Onze vereniging (de vereniging buitenlands gediplomeerde artsen) is opgericht omdat er behoefte was aan het delen van ervaringen en informatie binnen de groep artsen die in het buitenland zijn opgeleid en die in Nederland aan de slag zijn of die aan de slag willen. Het blijkt (uit onze eigen ervaring) dat er, zeker in het begin maar ook later, veel onduidelijkheden zijn in het traject voor BIG registratie; veel van deze onduidelijkheden en vragen kwamen overeen.

In plaats van iedereen opnieuw het wiel te laten uitvinden leek het ons een goed plan om elkaar te helpen. Deze vereniging is het resultaat.

Wij werken uitsluitend met vrijwilligers. De oprichters hebben in eerste instantie allemaal een ‘donatie’ gedaan om geld in kas te hebben voor noodzakelijke uitgaven (website hosting, KVK registratie en notaris kosten bij de officiële oprichting). Als je je ook geroepen voelt kun je ook meehelpen met een vrijwillige donatie.

Je kunt altijd gebruik maken van de informatie op deze website. In de toekomst willen we ook een lidmaatschap aanbieden zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren maar helaas zijn we op dit moment nog niet zo ver. Hoe meer ‘medestanders’ we hebben binnen onze vereniging hoe  meer ‘gewicht in de schaal leggen’ bij het bespreken van zaken met derde partijen.

Voor de goede orde: de informatie op deze website en de overige ondersteuning die de VBGA aanbiedt (workshops, Facebook pagina, etc) is “as is”. We willen mensen, die in dezelfde situatie zitten, helpen om de procedures sneller te doorgronden en door middel van tips aangeven hoe je je het beste kunt voorbereiden op de verschillende toetsen en de stappen die je kunt/moet nemen. Wij hebben geen invloed op de toetsen en inhoudelijke zaken die tijdens de examens aan de orde komen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen situatie, je opleiding, je voorbereiding en je examens!