Van Ark kijkt naar inzet buitenlandse artsen

Uit het artikel van Medisch Contact.

Door Ilse Kleijne

VBGA Minister VWS

Minister Tamara van Ark ( Medische Zorg) wil bekijken of de instroom van artsen met een buitenlands diploma verbeterd en versneld kan worden. Dat meldt ze in reactie op Kamervragen.

De Tweede Kamerleden Jan Paternotte en Rens Raemakers (D66) wilden weten wat de minister kan doen om de inzet van medisch personeel met een buitenlands diploma te verbeteren. Zij vragen zich af of artsen en verpleegkundigen niet onnodig lang moeten wachten voordat zij aan de slag kunnen in Nederland. Van Ark schrijft in een antwoord dat ze bereid is ‘te verkennen op welke punten de toelatingsprocedure verder gestroomlijnd en versneld kan worden, met behoud van kwaliteit’, omdat ze signalen hoort dat de te doorlopen erkenningsprocedure ‘soms als lang en ingewikkeld wordt ervaren’.

Vereniging

Van Ark zegt toe in gesprek te gaan met de VBGA (Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen) en de onafhankelijke Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV), die aanvragen voor een Nederlandse erkenning van buitenlandse diploma’s beoordeelt. Ook vluchtelingenorganisaties wil ze betrekken in overleg over mogelijke verbeteringen.

Covidzorg

De VBGA kaartte dit jaar al eens aan dat er ruim tweehonderd buitenlandse artsen die nog geen Nederlandse BIG-registratie hebben, willen bijspringen in de covidzorg. Van Ark noemt dat in haar brief ‘hartverwarmend’. Maar ze benadrukt ook dat de patiëntveiligheid vooropstaat, en dat de huidige toetsing door het CBGV volgens haar zorgvuldig verloopt.