Resultaten van het onderzoek ‘’Na het assessment: Een onderzoek naar de carrière van buitenlandse artsen na de diploma erkenningsprocedure’’

Tussen augustus en september 2020 heeft de VBGA een enquête gehouden onder de buitenlandse artsen die al BIG geregistreerd zijn en werken als arts in Nederland, om zo problemen aan te kaarten die deze groep artsen ervaren na het assessment.

Samengevat blijkt uit ons onderzoek dat de buitenlandse arts ‘na het assessment’ nog steeds obstakels ervaart, met name op taalgebied en op cultureel gebied. In sommige gevallen zijn deze belemmeringen zodanig ernstig dat ze het fysieke en mentale welzijn van de artsen bedreigen. De VBGA wil daarom in de toekomst meer gevalideerd onderzoek naar deze psychische klachten verrichten om zo objectievere waardes vast te stellen.

Meer onderzoek, opleiding en bewustwording over etnocentrisme en culturele competenties onder artsen, opleiders en werkgevers kunnen bijdragen aan een meer inclusieve arbeidsmarkt, waar naar ons idee op zowel het niveau van universiteiten, zorginstellingen als ook op overheidsniveau nog uitdagingen liggen. Dit is ons inziens noodzakelijk bij een steeds diverser wordende samenleving, waarin we in Nederland streven naar goede, inclusieve gezondheidszorg en waar op dit moment in de zorg nog geen sprake is van een verhoudingsgewijze gelijke afspiegeling van de Nederlandse samenleving.

Op basis van de resultaten van ons onderzoek zijn we binnen de post assessment werkgroep nieuwe projecten gestart voor de post assessment begeleiding van buitenlandse artsen. De komende tijd zullen we de focus leggen op de verschillende ondersteuningsvormen voor de buitenlandse artsen die daaraan behoefte hebben (denk aan webinars, mentor-mentée programma’s, intervisie, etc.). Zo hebben we deze avond onze eerste online informatiebijeenkomst gehouden over het specialisme ouderengeneeskunde. Daarnaast willen we op onze website een nieuwe pagina starten met interviews van rolmodellen: uit onderzoek is gebleken dat dit een sterke stimulans is voor de buitenlandse artsen. Uiteindelijk hopen we met ons sociaal netwerk, partners en opgebouwde expertise in Nederland deze artsen een duw in de goede richting te geven en zullen we op politiek niveau aandacht blijven vragen voor hun kwesties.

Details van de resultaten en de volledige versie van het artikel zijn te lezen via de PDF viewer:

Na-het-assessment

Voor degene die het niet goed kan lezen, hieronder het PDF bestand: