Paul Herfs

Paul Herfs is intensief betrokken bij de inburgering van buitenlandse artsen in Nederland. In de tijd dat hij werkte als studentendecaan (van 1990 t/m 2002) was hij het aanspreekpunt voor een groot aantal buitenlandse artsen. Via hem zijn tientallen buitenlandse artsen met succes ingestroomd in de medische faculteit van de Universiteit Utrecht. Daarnaast was hij van 1996 t/m 2006 adviseur van de Commissie Instroom Buitenlandse Artsen (CIBA). CIBA heeft om en nabij 1.000 artsen ondersteund bij de toelating tot de 8 medische faculteiten. Paul Herfs leidde het project dat resulteerde in de methode Nederlands voor anderstalige artsen “Hoe zit het met staan?”. Vele buitenlandse artsen hebben gebruik gemaakt van dit standaardwerk. Daarmee is de basis gelegd voor verbetering van de communicatie tussen buitenlandse artsen en hun patiënten.

Nadat in december 2005 de assessment procedure voor buitenlandse artsen in werking trad, heeft hij met diverse publicaties de aandacht gevraagd voor de gevolgen van die nieuwe procedure. In de eerste jaren na de invoering van de assessment procedure haakten namelijk vele buitenlandse artsen gedesillusioneerd af.

In 2009 verdedigde Paul Herfs een proefschrift aan de Universiteit Utrecht met de titel “Buitenlandse artsen in Nederland”. In 2013 verrichtte hij een evaluatiestudie naar de assessment procedure voor buitenlandse artsen.

Momenteel werkt hij als Vertrouwenspersoon Personeel voor de Universiteit Utrecht.

Daarnaast is hij als gastonderzoeker verbonden aan het European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER) van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij publiceert met regelmaat over buitenlandse artsen, taalvereisten, de assessment procedure, enz.. Voor vele buitenlandse artsen was en is hij een vraagbaak.