Overzicht Assessment 2010-2014

Omdat er veel onduidelijkheid heerst over het percentage artsen dat slaagt voor het assessment en er de vreemdste verhalen rondgaan over de ‘slaging percentages’, leek het ons goed om hier wat meer duidelijkheid in te brengen.

We hebben daarom contact gezocht met het CBGV (de Commissie) met het verzoek om data waaruit we kunnen zien wat er nu werkelijk aan de hand is. Het CBGV (de Commissie) was uitermate welwillend om hieraan mee te werken en samen met hen hebben we uit de jaarverslagen van de afgelopen jaren de beschikbare gegevens verzameld.

De gegevens die hieronder staan geven een indicatie; omdat de gegevens in de verschillende jaarverslagen niet in hetzelfde formaat stonden was het lastig om het in 1 overzicht te presenteren.
In het jaarverslag van de CBGV (de Commissie)  2015 zal een uitgebreid overzicht komen van de resultaten. Deze zullen we dan ook op onze website presenteren.

Assessment

In onderstaande tabellen hebben we getracht een overzicht te geven van de aantallen “Artsen van buiten de EER” die in de periode 2010-2014 deelgenomen hebben aan het assessment.

2010 2011 2012 2013 2014
Assessment informatie aangevraagd 28 51 67
Niet gestart met assessment 9 24 23
Gestart met assessment 19 27 44
Assessment afgerond 24 21 18 22 41
Gezakt voor AKV 1 2 1
Afgezien van BI toetsen 3 2
% Gehaald (van gestart met Assessment) 95% 81% 93%

Note: In bovenstaande tabel moet je er rekening mee houden dat niet alle deelnemers de aanmelding en toetsen in hetzelfde jaar deden.

Adviezen

Verder hebben we gekeken wat de adviezen waren die de “artsen van buiten de EER” in deze jaren gekregen hebben.

2010 2011 2012 2013 2014
Gelijkwaardig (erkenning en 3mnd supervisie als arts) 1 3 2 6 17
Niet gelijkwaardig (Co-schappen of hele studie doen) 23 18 16 16 24

Voorlopige conclusie

Let op: De data die hier gepresenteerd zijn geven een indicatie!
We kunnen uit bovenstaande gegevens concluderen dat het assessment misschien en grote uitdaging is (zeker als je er nog mee moet beginnen). Je hebt echter een meer als redelijke kans om ingeschreven te worden in het BIG register wanneer je echt gemotiveerd bent en als je opleiding in het buitenland van voldoende niveau is.

Note: de gegevens die in het verleden circuleerden waren gebaseerd om andere definities en gaven daarom een zeer vertekend beeld.