VBGA Presentatie bij NVZ

 

Van exclusief naar inclusief organiseren

Op woensdag 8 juni organiseerde de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen een netwerkdiner dat in het teken stond van het werken aan een inclusieve arbeidsmarkt; een arbeidsmarkt waar iedereen deel van uitmaakt. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De VBGA was uitgenodigd om over deze problematiek mee te denken en te praten. Namens VBGA waren Shabnam Ghahramani (PR) en Julissa Cruz Gomez (Voorzitter) hierbij  aanwezig. Het diner vond plaats in Amersfoort. Naast de genoemde VBGA-ers waren er 22 andere gasten aanwezig; te weten: leden van de NVZ en verschillende ziekenhuis- en afdelings-hoofden.

Presentatie VBGA

Shabnam Ghahramani hield een presentatie van 20 minuten om de VBGA en diens werkzaamheden te introduceren en de uitdagingen van de “VBGA leden” te benoemen. In haar presentatie ging ze dieper in op het assessment, de erkenningsprocedure van het buitenlands arts diploma’s en de problemen waar buitenlands gediplomeerde artsen tegenaan lopen. Ze sloot haar presentatie af met:

“als immigrant arts laat je bijna alles achter, je diploma, je netwerk, je ervaringen, je onderzoeken, het ziekenhuis en/of de praktijk waar je gewerkt hebt en zelfs je patiënten. Maar de belangrijkste dingen neem je mee: je talent, je ambities, je motivaties, je doorzettingsvermogen en je dromen”.

Discussie

Na haar presentatie werd bij iedere tafel over het assessment en de stellingen van VBGA gediscussieerd. De aanwezigen gaven toe dat ze zich verbaasden over de duur van de wachttijden en moeilijkheden die een buitenlands gediplomeerde arts tijdens het assessment meemaakt. Ze waren welwillend en meteen kwamen de vragen hoe ze VBGA kunnen helpen om deze problemen te tackelen.