Nieuwe, verlaagde tarieven RGS 2021

Met ingang van 1 januari 2021 verlaagt de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) de tarieven die zij in rekening brengt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot erkenning, scholing/opleidingsregistratie en eerste registratie van buitenslands gediplomeerden.

De tarieven zijn als volgt:

Erkenning buitenlands diploma                     € 1.961,88 incl. btw (was € 2.225,01 incl. btw);

Opleidingsregistratie cluster 1*                      € 433,11 incl. btw (was €  491,20 incl. btw);

Opleidingsregistratie clusters 2** en 3***       € 687,09 incl. btw (was € 779,24 incl. btw);

Eerste registratie                                             € 177,91 incl. btw (was € 201,77 incl. btw)

*Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, profielartsen internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde, verslavingsgeneeskunde, cosmetische geneeskunde

**Cluster 2: medisch specialisten; profielartsen spoedeisende geneeskunde, ziekenhuisgeneeskunde

***Cluster 3: specialisten arbeid en gezondheid, specialisten maatschappij en gezondheid en 9 profielregisters sociaal geneeskundigen

De tariefsverlaging is in overeenstemming met het besluit met het ministerie van VWS dat in 2014 instemde met een tijdelijke tariefsverhoging tot en met 2020. De verhoging betrof een tijdelijke opslag vanwege van een door de belastingdienst opgelegde naheffingsaanslag (btw).

Voor meer informatie wordt verwezen naar de website: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/rgs/registers/tarieven-rgs.htm