Nieuw rapport van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken: Van asielzoeker naar zorgverlener

Van de Blog van Universiteit Utrecht, auteur: Paul Herfs

In mei ’21 verscheen een nieuw rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) getiteld “Van asielzoeker naar zorgverlener”. De ACVZ signaleert in dit rapport dat er enerzijds grote tekorten dreigen in de zorg en anderzijds dat asielmigranten met diploma’s uit de zorg er niet in slagen werk te vinden. In 2030 wordt een tekort aan zorgpersoneel verwacht van tenminste 100.000 medewerkers.

De ACVZ onderzocht met hulp van experts in het veld wat de oorzaken zijn voor deze mismatch tussen vraag en aanbod. Paul Herfs, als onderzoeker verbonden aan de Utrechtse onderzoeksschool ERCOMER en gepromoveerd op een onderzoek naar de positie van buitenlandse artsen in Nederland, heeft de ACVZ van cruciale informatie voorzien over de vele belemmeringen die buitenlandse artsen ondervinden bij het rekwalificatietraject dat zij moeten doorlopen alvorens in Nederland werkzaam te kunnen zijn als artsen. Een van die belemmeringen betreft de administratieve hindernissen voor arbeidsdeelname. Ook de erkenningsprocedures van buitenlandse diploma’s leidt tot langdurige vertragingen. Obstakels voortvloeiend uit culturele verschillen kunnen ook leiden tot misverstanden.

De ACVZ bepleit op grond van de gesignaleerde problemen om statushouders met zorgdiploma’s sneller te identificeren en voor te bereiden op studietrajecten in de zorg. De erkenningsprocedures kunnen vereenvoudigd en versneld worden, waarbij het ministerie van VWS verantwoordelijk is voor de begeleiding van buitenlandse zorgmedewerkers in de verschillende fasen van de erkenningsprocedure. De personeelsbestanden in de zorg moeten de verscheidenheid van de Nederlandse samenleving weerspiegelen.

Het rapport roept de overheid op om maatregelen te nemen die het tekort aan zorgpersoneel moet verkleinen doordat de competenties van zorgmedewerkers met een asielachtergrond benut worden.