Migratie artsen binnen Europa

In een van de bijlagen (Sir Edmund) van de Volkskrant van 18 november 2017 werd onderstaande “graphic” gepresenteerd over de migratie van artsen binnen Europa. In de graphic is beschreven hoeveel artsen vanuit bepaalde lidstaten van de Europese Economische Ruimte besluiten om in andere EER-landen te gaan werken. Binnen de EER is de Europese Richtlijn 2005/36 tot erkenning van beroepskwalificaties van kracht. Die richtlijn zorgt er voor dat artsen afkomstig uit EER-landen automatische erkenning van hun artsdiploma’s krijgen nadat zij naar andere EER-landen migreren. Die richtlijn leidt tot belangwekkende migratiestromen. Met name vanuit een aantal Oost-Europese landen wordt grootschalig vertrek van artsen betreurd.

Voor artsen afkomstig uit niet-EER-landen kan alleen de afronding van de assessment procedure, al dan niet na aanvullende scholing, leiden tot inschrijving in het BIG-register. De eenvoud van de procedure voor EER-artsen staat in schril contrast tot de procedure die niet-EER-artsen ondergaan.

Paul Herfs.

Download hier de bijlage als PDF
(Let op! PDF is bijna 12MB groot).