Informatiebijeenkomsten Babel en UAF, april 2018

Informatiebijeenkomst Babel, Utrecht

Ieder jaar organiseert Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) informatiebijeenkomsten voor zowel AKV- als BI-toets. De bijeenkomsten voor AKV-toets worden door de taal- en toetsinstelling Babel gehouden in Utrecht. De VBGA werd uitgenodigd om bij de voorlichtingsbijeenkomst van AKV-toets op dinsdag 10 april een presentatie te geven over VBGA en haar activiteiten. Namens de vereniging was Atefeh Bozorgpour (lid van PR-commissie) hierbij aanwezig.
 
Atefeh Bozorgpour introduceerde onze vereniging en lichtte verschillende activiteiten binnen de vereniging toe, met name uitwisseling van informatie via website en facebook pagina, organiseren van workshops en het regelen van stage plekken, met als hoofddoel ondersteunen en motiveren van buitenlands gediplomeerde artsen die hun vak verder in Nederland willen voortzetten. Vervolgens heeft ze aantal tips doorgegeven, met nadruk op de Nederlandse taal.
 
Na de presentatie was er ruimte voor de deelnemers om vragen te stellen mbt de werkzaamheden binnen de vereniging.
 

Bijeenkomst UAF, Utrecht

Op dezelfde dag werd soortgelijke bijeenkomst door UAF georganiseerd met als thema AKV-toets toe te lichten. Hierbij werd ook de VGBA uitgenodigd. Ook hier werd  door Atefeh een presentatie gehouden om VBGA te introduceren en de deelnemers de gelegenheid te geven om vragen te stellen.
 

Conclusie

We kunnen terugkijken naar twee geslaade sessies en willen beide organisatie bedanken voor de uitnodiging. De volgende presentatie van VBGA staat gepland op 9 oktober bij Babel, Utrecht.