Impressie 7e VBGA workshop

7e VBGA BI Workshop

In oktober en november vinden de BI toetsen voor de BIG-registratie weer plaats. Een van de mogelijkheden om je voor te bereiden is door middel van de Workshop die wij als VBGA regelmatig organiseren. Op zaterdag 23 september j.l. hebben 29 artsen weer deelgenomen aan ondertussen al weer de zevende workshop van de VBGA.

We zijn erg blij dat we deze workshop weer konden organiseren bij Schola Medica in Utrecht. Een mooie centrale plaats in Nederland die zowel met de auto als het openbaar vervoer goed te bereiken is. Wij zijn Schola Medica zeer erkentelijk voor de fantastische medewerking en ondersteuning. We konden gebruik maken van diverse training zalen en ook het training materiaal werd grotendeels door hen ter beschikking gesteld. Mede hierdoor was het weer een zeer geslaagde dag!

We hadden dit keer 29 enthousiaste deelnemers. Dit is voor ons een teken dat we met deze workshop toch een ‘leemte’ opvullen en voor de organisatoren en de vrijwilligers is het erg motiverend dat we veel enthousiaste collega’s kunnen helpen!

Ochtend sessie: theoretische begeleiding

7e VBGA BI Workshop

Tijdens de ontvangst werd iedereen verwelkomt in het Auditorium door Firas Al Khoury. Hij is een van de VBGA bestuursleden en mede organisator van deze workshop. Hij gaf een overzicht van het dag programma waarna de voorzitter van de VBGA, Shabnam Ghahramani, het woord kreeg.  Zij zit in de opleiding tot huisarts en gaf toelichtingen op de  meest gebruikte  anamnese technieken in Nederland.

7e VBGA BI Workshop

Na een kleine pauze werden de deelnemers in zes groepen verdeeld. Enkele begeleiders gingen in de rol van patiënt en de kandidaten konden, als arts, oefenen met het afnemen van een anamnese. Hierdoor kon iedere kandidaat een gevoel krijgt hoe het echt tijdens de toets gaat. De groepen rouleerden zodat iedereen de mogelijkheid had om actief deel te nemen en ook verschillende situaties kon ervaren.

Aan het einde van de ochtend sessie kwam iedereen weer bij elkaar in het Auditorium. De begeleiders hebben hun feedback gegeven em wie vragen had kon die stellen zodat iedereen kon leren van de ‘fouten en goede dingen’ van zichzelf en anderen uit alle groepen.

Lunch Break

7e VBGA BI Workshop

Ook voor de inwendige mens werd gezorgd. Naast koffie en thee stonden er verschillende belegde broodjes klaar en kon iedereen yoghurt, sinaasappelsap, melk en fruit nemen.

Net zo belangrijk als de inwendige mens was dat iedereen even zijn/haar ervaringen van de ochtend kon laten inzinken of bespreken met andere deelnemers en begeleiders. We hebben verschillende mensen gezien die druk bezig waren met het uitwisselen van gegevens.

Verder konden de deelnemers een keuze maken uit verschillende medische boeken die dit keer kosteloos ter beschikking waren gesteld door Lisa de Vries. De deelnemers konden de boeken inkijken en meenemen naar huis. Alle boeken hebben nu een ‘tweede eigenaar’ gevonden. We willen de Lisa nogmaals ontzettend bedanken voor dit genereuze gebaar!

Middag sessie: praktische zaken

Lichamelijk onderzoek: De middag sessie werd begonnen in het Auditorium. Firas Al Khoury gaf uitleg over het lichamelijk onderzoek en de dingen waar je tijdens de toets op moet letten. Hierna werden de deelnemers weer in groepen opgedeeld en kon men oefenen onder begeleiding van de vrijwilligers.

Praktische onderzoeken: Als laatste onderdeel van deze workshop werden de deelnemers weer in groepjes van 5 verdeeld zodat er veel interactie is en elke deelnemer  kan oefenen. Hieronder staan een paar foto’s van de praktische ‘hands-on’ sessies en hun begeleiders:

Training baby casus

Drs. Nushi Taki

Drs. Alka Stoelinga

Training gynaecologische casus

Drs. Amina Abdulkadir

Drs. Atefe Bozorgpour

Training hechten

Drs. Shabnam Ghahramani

Drs. Rind Hussein Smesseim

Drs. Mays Francis Al-Nofal

Training perifeer infuus inbrengen

Drs. Shoaib Hoshmand

Drs. Patricija Imbor

Training reanimatie

Drs. Shoaib Hoshmand

Drs. Patricija Imbor

Training Lichamelijk onderzoek bewegingsapparaat

Drs. Firas Al Khoury

Drs. Ena Sokol

Wij willen alle vrijwilligers (Ena, Patricia, Mays, Rind, Alka, Atefe, Amina, Paul en Henk) en de bestuursleden (Nushi, Shoaib, Marc, Firas en Shabnam) bedanken voor hun fantastische inzet en perfecte organisatie! En last but not least willen we natuurlijk alle deelnemers bedanken voor hun positieve instelling en ‘leergierig’ gedrag. Het enthousiasme van iedereen geeft voldoende motivatie om dit volgende keer weer op te pakken!

Mochten er mensen zijn die mee willen werken aan een volgende workshop dan kan men contact opnemen met de VBGA via ons email adres voor de workshop.

7e VBGA BI Workshop