Impressie vierde workshop

De BI toetsen voor het (Arts) Assessment komen er aan dus vonden wij het weer tijd worden om een VBGA “Workshop voorbereiding voor de DKV” te organiseren.  Op zaterdag 5 maart j.l. heeft onze 4e Workshop plaatsgevonden.

Net als vorige keer was de locatie van deze Workshop bij Schola Medica in Utrecht. Een mooie centrale plaats in Nederland die zowel met de auto als het openbaar vervoer goed te bereiken is. Wij zijn Schola Medica zeer erkentelijk voor de fantastische medewerking en ondersteuning. We konden gebruik maken van diverse training zalen en ook het training materiaal werd grotendeels door hen ter beschikking gesteld. Mede hierdoor was het weer een zeer geslaagde dag!

Deze workshop had als doel om de collega’s, die binnenkort beginnen met hun BI-toetsen, te ondersteunen door onze eigen ervaringen te delen en te helpen met praktische tips. Tevens was er de mogelijkheid om te oefenen op een aantal onderdelen die tijdens de examens aan de orde kunnen komen. Verder maken veel deelnemers gebruik van de mogelijkheid om te netwerken met “lotgenoten” en ook met mensen die het assessment al hebben afgerond.

Alle beschikbare plaatsen (25) waren dit keer weer ingevuld. Dit is voor ons een teken dat we met deze workshop toch een ‘leemte’ opvullen en voor de organisatoren en de vrijwilligers is het erg motiverend dat we veel enthousiaste collega’s kunnen helpen!

Ochtend sessie: theoretische begeleiding

Onze voorzitter, drs. Julissa Cruz, gaf een kort overzicht over het programma en over de VBGA; de organisatie, de activiteiten en de doelen van onze vereniging.

Hierna sprak drs. Carina Domingues over haar ervaringen tijdens de verschillende delen van de DKV-toets en ze gaf tips voor op de dag van de toets.

Als laatste sessie van het theoretisch deel was drs. Shabnam Ghahramani aan de beurt. Zij zit in de opleiding tot huisarts en gaf toelichtingen op de  meest gebruikte  anamnese technieken in Nederland.

Na een kleine pauze werden de deelnemers in vijf groepen verdeeld. Enkele begeleiders gingen “patiëntje spelen” en de kandidaten konden de rol van de arts innemen zodat iedere kandidaat een gevoel krijgt hoe het echt tijdens de toets gaat. De begeleiders hebben hun feedback gegeven zodat iedereen kon leren van de ‘fouten en goede dingen’ van zichzelf en anderen uit zijn/haar groep. De groepen rouleerden zodat iedereen de mogelijkheid had om actief deel te nemen en ook verschillende situaties kon ervaren.

Lunch Break

Ook voor de inwendige mens werd gezorgd. Naast koffie en thee stonden er verschillende belegde broodjes klaar en kon iedereen sinaasappelsap, melk en fruit nemen.

Tijdens deze informele lunch kon iedereen even zijn of haar ervaringen van de ochtend laten inzinken en/of bespreken met andere deelnemers en begeleiders. We hebben verschillende mensen gezien die druk bezig waren met het uitwisselen van gegevens.

Middag sessie: praktische zaken

Tijdens dit onderdeel werden de deelnemers weer in groepjes van 5 verdeeld zodat er veel interactie is en elke deelnemer beter kan oefenen. Hieronder staan een paar foto’s van de praktische ‘hands-on’ sessies en hun begeleiders:

Training baby casus

Drs. Gerdien Zeilmaker

Drs. Nushi Taki

Drs. Ekatherina Baranova

Training gynaecologische casus

Drs. Shabnam Ghahramani

Drs. Julissa Cruz

Drs. Phu thuit Htun

Training hechten

Drs. Firas Al Khoury

Training perifeer infuus inbrengen

Drs. Carina Domingues

Drs. Alka Stoelinga

Training reanimatie en Lichamelijk onderzoek

Drs. Shoaib Hoshmand

Drs. Isabel Lopez

Drs. Patrycja Imor

Drs. Atefeh Bozorgpour

 

Wij willen alle vrijwilligers en bestuursleden bedanken voor hun fantastische inzet en perfecte organisatie! En last but not least willen we natuurlijk alle deelnemer bedanken voor hun positieve instelling en ‘leergierig’ gedrag. Het enthousiasme van iedereen geeft voldoende motivatie om dit volgende keer weer op te pakken!

Mochten er mensen zijn die mee willen werken aan een volgende workshop dan kan men contact opnemen met de VBGA via ons email adres voor de workshop.