Impressie tweede workshop

Wij kunnen met gepaste trots zeggen dat ook onze tweede workshop zeer positief ontvangen is.

Dankzij de medewerking van drs. M. Visser van de VU Amsterdam, vond deze keer de workshop plaats op een centrale plaats in Nederland, nl. bij het Klinisch Trainingscentrum (KTC) van het Vrij Universiteit MC (VUmc) te Amsterdam. Wij zijn de VU zeer erkentelijk voor het ter beschikking stellen van de ruimte en de materialen om de klinische vaardigheden te oefenen.

De workshop bestond uit een ochtend sessie en een middag sessie met in de pauze een lunch die aangeboden werd door de VBGA.

Daarnaast kregen alle 27 (zeer gemotiveerde) deelnemers tevens een compacte  handleiding  over de DKV.

Ochtend sessie: theoretische begeleiding

  • S. Ghahramani, S. Wartanian en F. Al Khoury hebben respectievelijk de DMB, DKK en DKV behandeld.
    Ook werd enige casuïstiek rondom de DKV-toets besproken en hoe deze het best voorbereid kan worden.
  • P. Diaz (huisarts) heeft zowel over de anamnese als het LO verslag gesproken en deze door middel van een training toegepast.

Middag sessie: praktisch oefeningen

Tijdens dit onderdeel werden de deelnemers in kleine groepen verdeeld zodat elke deelnemer beter kon oefenen.

Deze ‘hands-on’ sessies werden begeleid door:

  • Y. Garcia (kinderarts): training anamnese en LO van de babycasus
  • S. Wartanian: training reanimatie en perifeer infuus inbrengen
  • S. Ghahramani: training gynaecologische casus
  • F. Al Khoury: training hechten

Collega’s die recent de BI toets hebben afgelegd ( S. al-Janabi, M. Siddhartha Karaya,  M. Jardak,  A. van Heurn), hebben vol enthousiasme met dit workshopdeel geholpen (assisteren, tips tijdens het oefenen van het LO etc.).

Al met al zijn alle postieve reacties voor ons als vereniging en voor alle vrijwilligers die bij de organisatie betrokken waren zeer motiverend.

We hopen dat we later dit jaar weer een workshop kunnen organiseren!