Impressie derde workshop

Op zaterdag 26 september j.l. hebben wij onze 3e Workshop georganiseerd.

Het evenement vond plaats, op een centrale locatie in Nederland, namelijk  bij Schola Medica in Utrecht.

Wij zijn Schola Medica zeer erkentelijk voor de fantastische medewerking en ondersteuning. We konden gebruik maken van diverse training zalen en ook het trainings materiaal werd grotendeels door hen ter beschikking gesteld. Mede hierdoor was het weer een zeer geslaagde dag!

Deze workshop had als doel om de collega’s, die binnenkort beginnen met hun BI-toetsen, te ondersteunen door onze eigen ervaringen te delen en te helpen met praktische tips. Tevens was er de mogelijkheid om te oefenen op een aantal onderdelen die tijdens de examens aan de orde kunnen komen.

Er waren veel collega’s die zich inschreven hadden voor dit evenement maar helaas was er maar ruimte voor 25 deelnemers; diegenen die we dit keer teleur moesten stellen hopen we bij een van onze volgende sessies te mogen begroeten.

Ochtend sessie: theoretische begeleiding

Drs. Firas Al Khoury gaf een overzicht over het programma en stelde de begeleiders voor. Hierna vertelde Drs. Julissa Cruz in het kort over de VBGA; de organisatie, de activiteiten en de doelen van onze vereniging. Drs. Carina Domingues sprak over haar ervaring tijdens de DKV-toets delen en gaf tips voor op de dag van de toets.

Als laatste sessie van het theoretisch deel was Drs. Shabnam Ghahramani aan de beurt. Zij zit in de opleiding tot huisarts specialist en gaf toelichtingen op de  meest gebruikte  anamnese technieken in Nederland.

Na een kleine pauze werden de deelnemers in vijf groepen verdeeld. Enkele begeleiders gingen patiëntje spelen en de kandidaten konden de rol van de arts innemen zodat iedere kandidaat een gevoel krijgt hoe het echt tijdens de toets gaat. De begeleiders hebben hun feedback gegeven zodat iedereen kon leren van de ‘fouten en goede dingen’ van zichzelf en anderen uit zijn/haar groep. De groepen rouleerden zodat iedereen de mogelijkheid had om actief deel te nemen en ook verschillende situaties kon ervaren.

 

Lunch break

Tijdens deze informele lunch kon iedereen even zijn of haar ervaringen van de ochtend laten inzinken en/of bespreken met andere deelnemers en begeleiders. We hebben verschillende mensen gezien die druk bezig waren met het uitwisselen van gegevens.

Ook voor de inwendige mens werd gezorgd. Naast koffie en thee stonden er verschillende belegde broodjes klaar en kon iedereen sinaasappelsap, melk, karnemelk of fruit nemen.

Middag sessie: praktische zaken

Tijdens dit onderdeel werden de deelnemers weer in groepjes van 5 verdeeld zodat er meer interactie was en elke deelnemer beter kon oefenen. Hieronder staan een paar foto’s van de praktische ‘hands-on’ sessies en hun begeleiders:

Training baby casus

Drs. Gerdien Zeilmaker
Drs. Nushi Taki

Training gynaecologische casus

Drs. Shabnam Ghahramani
Drs. Julissa Cruz

Training hechten

Drs. Firas Al Khoury
Drs. Patrycja Imbor

Training perifeer infuus inbrengen

Drs. Norma López King
Drs. Carina Domingues

Training reanimatie

Drs. Shoaib Hoshmand

Wij willen alle vrijwilligers en bestuursleden bedanken voor de fantastische inzet en perfecte organisatie! En last but not least willen we natuurlijk alle deelnemer bedanken voor hun positieve instelling en ‘leergierig’ gedrag. Het enthousiasme van iedereen geeft voldoende motivatie om dit volgende keer weer op te pakken!

Mochten er mensen zijn die mee willen werken aan een volgende workshop dan kan met contact opnemen met de VBGA via ons email adres voor de workshop.