Impressie 8e VBGA Workshop

8e VBGA BI Workshop

De 8e VBGA BI workshop vond alweer plaats. In Mei vinden de BI toetsen voor de BIG-registratie weer plaats. Een van de mogelijkheden om je voor te bereiden is door middel van de Workshop die wij als VBGA regelmatig organiseren. Op zaterdag 17 maart j.l. hebben 26 artsen weer deelgenomen aan ondertussen al weer de achtste workshop van de VBGA.

Ook deze keer konden we de workshop weer organiseren bij Schola Medica in Utrecht. Een mooie centrale plaats in Nederland die zowel met de auto als het openbaar vervoer goed te bereiken is. Wij hopen dat we ook de komende jaren gebruik kunnen blijven maken van deze locatie. We konden gebruik maken van diverse training zalen en ook het training materiaal werd voor een deel door hen ter beschikking gesteld. Mede hierdoor was het weer een zeer geslaagde dag!

We hadden dit keer 26 enthousiaste deelnemers. Dit is voor ons een teken dat we met deze workshop toch een goede aanvulling is bij de voorbereiding voor de BI-toetsen en voor de organisatoren en de vrijwilligers is het erg motiverend dat we veel enthousiaste collega’s kunnen helpen!

Ochtend sessie: theoretische begeleiding

8e VBGA BI Workshop

Rond 09:15  werd iedereen in het Auditorium welkom geheten door Firas Al Khoury. Hij is een van de VBGA bestuursleden en mede organisator van deze workshop. Hij gaf een overzicht van het dag programma waarna de voorzitter van de VBGA, Shabnam Ghahramani, het woord kreeg.  Zij gaf toelichtingen op de  meest gebruikte  anamnese technieken in Nederland.

Tussen 10:00 en 12:00 werden de deelnemers in kleine groepen verdeeld. Enkele begeleiders gingen in de rol van patiënt en de kandidaten konden, als arts, oefenen met het afnemen van een anamnese. Hierdoor kon iedere kandidaat een gevoel krijgt hoe het echt tijdens de toets gaat. De groepen rouleerden zodat iedereen de mogelijkheid had om actief deel te nemen en ook verschillende situaties kon ervaren. TIjdens de vorige workshops werd aangegeven dat men ook graag wilde ‘oefenen’ met autochtone nederlanders’; we willen daarom Paul Herfs, Sebastiaan Uijtendaal en Ena Sokol bedanken voor hun inzet.

Aan het einde van de ochtend sessie kwam iedereen weer bij elkaar in het Auditorium. De begeleiders hebben hun feedback gegeven em wie vragen had kon die stellen zodat iedereen kon leren van de ‘fouten en goede dingen’ van zichzelf en anderen uit alle groepen.

Lunch Break

Ook voor de inwendige mens werd gezorgd. Naast koffie en thee stonden er verschillende belegde broodjes klaar en kon iedereen yoghurt, sinaasappelsap, melk en fruit nemen.

Middag sessie: praktische zaken

Lichamelijk onderzoek: De middag sessie werd begonnen in het Auditorium. Firas Al Khoury gaf uitleg over het lichamelijk onderzoek en de dingen waar je tijdens de toets op moet letten. Hierna werden de deelnemers weer in groepen opgedeeld en kon men oefenen onder begeleiding van de vrijwilligers.

Praktische onderzoeken: Als laatste onderdeel van deze workshop werden de deelnemers weer in groepjes van 5 verdeeld zodat er veel interactie is en elke deelnemer  kan oefenen. Hieronder staan de begeleiders van de verschillende sessies genoemd:

Training baby casus

Alka Stoelinga, Luc Thissen en Bob Emmen

 

Training gynaecologische casus

Amina Abdulkadir en Phu Thit Nwe

 

Training hechten

Elise Roel en Shabnam Ghahramani

 

Training perifeer infuus inbrengen

Mays Al-Nofal, Farhad Moqaddam en Shoaib Hoshmand

 

Training Lichamelijk onderzoek bewegingsapparaat

Rind Smesseim en Firas Al-Khoury

 
  

Wij willen alle vrijwilligers en de bestuursleden bedanken voor hun fantastische inzet en perfecte organisatie! En last but not least willen we natuurlijk alle deelnemers bedanken voor hun positieve instelling en ‘leergierig’ gedrag. Het enthousiasme van iedereen geeft voldoende motivatie om dit volgende keer weer op te pakken!

Mochten er mensen zijn die mee willen werken aan een volgende workshop dan kan men contact opnemen met de VBGA via ons email adres voor de workshop.