Impressie 11e VBGA Workshop (14 september 2019)

In oktober en november vinden de BI toetsen voor de BIG-registratie weer plaats en een van de mogelijkheden om je voor te bereiden is door middel van de Workshop die wij als VBGA regelmatig organiseren. Op zaterdag 14 september 2019 hebben 27 artsen deelgenomen aan ondertussen al weer de elfde workshop van de VBGA.

Ook deze keer werd de workshop weer georganiseerd op de locatie van Schola Medica in Utrecht. Een mooie centrale plaats in Nederland die zowel met de auto als het openbaar vervoer goed te bereiken is. Wij hopen dat we ook de komende jaren gebruik kunnen blijven maken van deze locatie. We konden gebruik maken van diverse training zalen en ook het training materiaal werd voor een deel door hen ter beschikking gesteld. Mede hierdoor en de ondersteuning door “TOA Frank” was het weer een zeer geslaagde dag!

We hadden dit keer maar liefst 27 enthousiaste deelnemers. Het grote aantal aanmeldingen is voor ons een teken dat we met deze workshop toch een goede aanvulling is bij de voorbereiding voor de BI-toetsen en voor de organisatoren en de vrijwilligers is het erg motiverend dat we veel enthousiaste collega’s kunnen helpen!

Ochtend sessie: theoretische begeleiding

Na de ontvangst (rond negen uur) werd iedereen officieel welkom geheten om 09:15 in het Auditorium  door  onze voorzitter: Shabnam Ghahramani. Zij gaf een overzicht van het dag programma waarna een toelichting gegeven werd op de  meest gebruikte  anamnese technieken in Nederland.

Tussen 10:00 en 12:00 werden de deelnemers in kleine groepen verdeeld. Enkele begeleiders gingen in de rol van patiënt en de kandidaten konden, als arts, oefenen met het afnemen van een anamnese. Hierdoor kon iedere kandidaat een gevoel krijgt hoe het echt tijdens de toets gaat. De groepen rouleerden zodat iedereen de mogelijkheid had om actief deel te nemen en ook verschillende situaties kon ervaren.  We willen dit keer de volgende ‘patiënten’ bedanken: Gabrielle, Amina, Paul, Ilhaam, Omar, Farhad, Olga, Naffise, Nushi, Dania en Shabnam.

Aan het einde van de ochtend sessie kwam iedereen weer bij elkaar in het Auditorium. De begeleiders hebben hun feedback gegeven en wie vragen had kon die stellen zodat iedereen kon leren van de ‘fouten en goede dingen’ van zichzelf en anderen uit alle groepen.

Lunch Break

 

Ook voor de inwendige mens werd gezorgd. Naast koffie en thee stonden er verschillende belegde broodjes klaar en kon iedereen yoghurt, sinaasappelsap, melk en fruit nemen.

Tijdens deze pauze was er voldoende tijd om ervaringen te bespreken en we zagen diverse deelnemers gegevens uitwisselen.

Middag sessie: praktische zaken

Lichamelijk onderzoek: De middag sessie werd begonnen in het Auditorium. Amina gaf uitleg over het lichamelijk onderzoek en de dingen waar je tijdens de toets op moet letten. Hierna werden de deelnemers weer in groepen opgedeeld en kon men oefenen onder begeleiding van de vrijwilligers.

Praktische onderzoeken: Als laatste onderdeel van deze workshop werden de deelnemers weer in groepjes van 5 verdeeld zodat er veel interactie is en elke deelnemer  kan oefenen. Hieronder staan de begeleiders van de verschillende sessies genoemd:

Training baby casus

 

Nushi en Dania

Training gynaecologische casus

 

Amina + Ilhaam

Training hechten

 

Shabnam + Olga

Training BLS en perifeer infuus inbrengen

 

Farhad + Omar

Training Lichamelijk onderzoek bewegingsapparaat

 

Sameer + Naffise

 

Voor de deelnemers was er dit keer als extraatje nog een kleine verrassing geregeld. In de VBGA mok was een hecht-set gedaan; deze kan men evt. gebruiken om thuis nog eens te oefenen met het hechten van een wond.

Wij willen alle vrijwilligers en de bestuursleden bedanken voor hun fantastische inzet en perfecte organisatie! En last but not least willen we natuurlijk alle deelnemers bedanken voor hun positieve instelling en ‘leergierig’ gedrag. Het enthousiasme van iedereen geeft voldoende motivatie om dit volgende keer weer op te pakken!

Mochten er mensen zijn die mee willen werken aan een volgende workshop dan kan men contact opnemen met de VBGA via ons email adres voor de workshop.