De laatste ontwikkeling omtrent actie Covid19

Actie Covid19 VBGA

Onlangs nam extrahandenvoordezorg regio Rotterdam contact met ons op in verband met onze actie over de bereidheid van buitenlandse artsen om een steentje bij te dragen aan de strijd tegen Covid-19. Ze gaven aan dat ze van plan zijn om een onderzoek te starten naar de obstakels waardoor deze artsen tijdens de eerste golf niet ingezet zijn en willen nu kijken naar hun inzetbaarheid bij deze 2e golf.

Om die reden willen we graag mededelen dat de artsen die zich voor de actie hebben opgegeven (vooral diegenen die wonen in regio Rotterdam) de komende periode gebeld kunnen worden door extrahandenvoordezorg.