Info mbt. Curriculum/Syllabus (Assessment)

Omdat er regelmatig vragen gesteld worden mbt. “het Curriculum/de Syllabus” die men bij het aanvragen van het Assessment moet aanleveren hebben we bij het ministerie nagevraagd welke eisen er gesteld worden aan deze documenten. Hieronder het antwoord dat wij op 8 januari 2018 kregen.

Indien men verdere vragen heeft dan kun je die natuurlijk altijd stellen aan het Ministerie / BIG-register. Ook kun je op onze Facebookgroep kijken of collega’s nog tips hebben.

Eisen (gespecificeerd door Ministerie)

Het opleidingsprogramma moet bevatten:

  • Omschrijving van de vakken
  • Beschrijving van de vakken
  • Het moet op naam zijn, dat wil zeggen er moet uit blijken dat deze persoon dit programma heeft gevolgd. Het kan zijn dat er per pagina en stempel van de onderwijsinstelling staat, of dat de onderwijsinstelling verklaart dat die persoon het programma heeft gevolgd dat op de site staat of aangehecht is.
  • Soms kan men geen uitvoerig programma overleggen, maar wel een uitgebreide opsomming van de gevolgde vakken, met het aantal uren theorie en praktijk en het aantal credits. Een aantal landen werkt met zgn transcripts (lijst alle vakken, aantal uren/creditpoints en cijfers). Dat kan bij artsen ook voldoende zijn (bij beroepen zonder beroepsinhoudelijke toets eisen we ook het opleidingsprogramma.
  • Als iemand echt geen opleidingsprogramma of transcript kan overleggen, moet hij of zij dat in een brief bij de aanvraag aangeven en motiveren.

Voorbeelden (aangeleverd door ministerie)

Er zijn twee (geanonimiseerde) voorbeelden bijgevoegd. Hier krijg je een indruk wat er verwacht wordt:

Voorbeeld van een opleiding programma (1.8 MB)

Voorbeeld van een geanonimiseerd transcript (376KB)