Reaktie CBGV mbt. iVTG, DMB en DKK

We zagen binnen onze doelgroep de laatste tijd veel vragen (lees opmerkingen / frustratie) over de vervanging van de DMB toets door de iVGT (interuniversitaire Voortgangstoets).

De meeste opmerkingen gingen over een toename van het aantal onderwerpen (van 8 naar 17) en een overlap van de nieuwe iVTG (vervanging van de DMB) met de DKK.

De VBGA heeft contact opgenomen met het CBGV en gevraagd of ze een reactie konden geven op bovenstaande twee punten. Hieronder staat de reactie van de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid


Reden vervanging DMB door iVTG

De oude DMB (deeltoets medische basiskennis) is vervangen door een nieuwe. De vragen uit de oude toets kwamen uit de interuniversitaire voortgangstoets (iVGT). Speciaal voor de buitenlandse artsen was er een set vragen uit het bestand geselecteerd.

In het UMC in Maastricht kreeg men de indruk dat nogal wat vragen gingen circuleerden op internet. Daarom is door de CBGV besloten de buitenlandse artsen dezelfde toets te laten afleggen als de Nederlandse studenten, de iVGT. Dat is een veel groter bestand dat regelmatig wordt vernieuwd.

Klinische feitenkennis (iVGT) vs. Klinisch redeneren (DKK)

De iVGT bestaat inderdaad niet alleen uit vragen over basisvakken maar ook uit klinische vragen. Daarbij gaat het om klinische feitenkennis.

De DKK (deeltoets klinische kennis) van de CBGV is gericht op het toepassen van klinische kennis, ook wel klinisch redeneren genoemd. Dat zijn twee verschillende zaken.

Voorlichtingsbijeenkomst

Overigens raden wij iedereen die de beroepsinhoudelijke toets wil gaan afleggen aan om naar de voorlichtingsbijeenkomst in Maastricht te gaan.