Brief inventarisatie stages

Oegstgeest, 28 oktober 2020

Beste buitenlandse artsen,

In de regio Leiden hebben we het plan opgevat om te proberen een stage als verpleeghulp in verpleegtehuizen op te zetten voor buitenlandse artsen.

De stages zijn er dus nog niet. Het ontwikkelen daarvan gaat een hoop tijd en inspanning kosten en heeft alleen zin als er daadwerkelijk behoefte aan is. Voordat we verder gaan willen we eerst peilen hoeveel belangstelling er onder de buitenlandse artsen is voor zo’n stage.

De stage is bedoeld voor:

– buitenlandse artsen die bezig zijn met het AKV en BI-toets traject

– en Nederlands spreken op tenminste B2 niveau

– specifieke interesse hebben in ouderengeneeskunde en mogelijk specialist

ouderengeneeskunde willen worden

– voor wie het qua reisafstand haalbaar is in de regio Leiden een stage te volgen

Mocht je interesse gewekt zijn, stuur dan een mail met je contactgegevens, CV en een korte toelichting van een paar regels op je motivatie naar: sebooij @ gmail.com

Met vriendelijke groet,

Ineke Booij, psychiater niet praktiserend