AVG – nieuwe Europese privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Omdat deelnemers van (door de VBGA georganiseerde) Workshops en Huisartsenstage een formulier invullen met noodzakelijke informatie om het proces te voltooien willen we op deze web-pagina kort aangeven wat wij ermee doen.

  • De gegevens zijn alleen voor intern gebruik van de VBGA en zullen niet met derde partijen gedeeld worden.
  • De gegevens worden uitsluitend door de VBGA gebruikt voor het overzicht van een workshop of plaatsing (in geval van een huisartsenstage). Indien u de gegevens niet verstrekt kunt u niet deelnemen  aan de betreffende activiteit.
  • De opgeslagen gegevens zijn ‘datgene wat er ingevuld is op het betreffende formulier’ en worden niet gekoppeld aan andere bestanden.
  • De gegevens staan in een interne database (van de VBGA).
  • De aangeleverde gegevens worden uitsluitend handmatig verwerkt.
  • De gegevens worden voor interne rapportages (richting bestuur) bewaard om ook een historisch overzicht te krijgen van de aantallen deelnemers van workshops en huisartsenstages. Hiermee moeten we als VBGA bepalen of het nog steeds relevant is (en financieel uit kan) om een dergelijke activiteit te organiseren.

Vragen

Indien er specifieke vragen zijn mbt. uw gegevens kunt u altijd een mail sturen naar webadmin @ vbga.nl

Om er zeker van te zijn dat u vragen heeft over uw eigen gegevens moet de mail gestuurd worden vanaf hetzelfde mail adres dat u gebruikte bij de registratie. Tevens zullen we een aantal controle vragen (moeten) stellen om er zeker van te zijn dat we inderdaad met de persoon communiceren die de gegevens heeft ingevuld.

Met vriendelijke groet.

VBGA