Intervisie en Mentor/Mentée begeleiding

Wat is intervisie?

Intervisie is een gestructureerd gesprek in groepsverband waarbij deelnemers over een specifiek zaak/probleem waar ze in hun werk tegenaan lopen bespreken. Vaak komt een deelnemer met een specifiek probleem en de rest van de groep deelt ook hun ervaringen rondom dit probleem. Op deze manier worden problemen op de werkvloer bespreekbaar gemaakt en via de interactie binnen de groep wordt er naar geschikte oplossingen gezocht. Als er geen oplossing is, leert men hoe beter om te kunnen gaan met het probleem.

Wat is ons doel met dit project?

We weten dat veel buitenlandse artsen tegen problemen aanlopen op de werkvloer/tijdens de coschappen, maar ze praten weinig daarover. Ze geloven vaak niet dat er een oplossing is of ervaren te weinig ruimte bij collega’s om over bepaalde onderwerpen te praten. Dit leidt tot negatieve gevoelens, weinig werk plezier en wanhoop over de toekomst. We willen middels deze groepen buitenlandse artsen samenbrengen die in vergelijkbare situaties zitten en sneller begrip hebben voor elkaar. Het klinkt cliché, maar alleen al het praten daarover, maakt een probleem minder belastend voor een arts!

Hoe gaan we intervisie organiseren?

We willen intervisie groepen maken met max 4 mensen die in dezelfde fase zitten in hun carrière. In eerste instantie willen we twee groepen hebben:

1. Buitenlandse artsen die coschappen doen.

2. Buitenlandse artsen die al werken als (basis)arts.

Indien er genoeg vraag naar is, kunnen we ook een intervisie groep beginnen voor buitenlandse artsen die nog bezig zijn met het assessment.

In elke groep gaat een lid van VBGA Post-assessment team zitten als voorzitter/intervisieleider. De gesprekken gaan in eerste instantie online plaatsvinden via Microsoft Teams. De termijn tussen de gesprekken wordt door deelnemers bepaald worden op basis van hun behoefte. Er zijn alleen 2 belangrijke regels:

1. Wat in de intervisie groep wordt bespreken, blijft onder elkaar.

2. Er kan over alles gesproken worden binnen de groep. Dus schaam je niet!

Wil je meedoen aan een intervisie groep of heb jij behoefte aan persoonlijke begeleiding? Meld je aan via het contactformulier hieronder.