Interuniversitaire VoortGangsToets geneeskunde (IVGT)

De Interuniversitaire VoortGangsToets geneeskunde (IVGT) vindt plaats in Maastricht Randwyck (faculteit der Geneeskunde aan de Universiteitssingel 60 in Maastricht) en wordt digitaal afgenomen.

Een belangrijke ontwikkeling bij de BI toets is dat de ‘oude’ DMB toets vervangen is door de Voortgangstoets, VGT). Deze toets wordt tegelijkertijd ook bij medische studenten van Nederlandse universiteiten afgenomen. Hierdoor is het mogelijk om het niveau van de buitenlandse arts direct te vergelijken met de resultaten van Nederlandse studenten.

Vanwege deze reden vindt dit onderdeel plaats op dezelfde dag dat de VGT’s plaatsvinden.

De informatie over de VGT toets en de komende toetsdata kan je op deze website vinden: https://ivgt.nl/nl/

Hoe kun je je voorbereiden op die toets?

  1.  Compendium Geneeskunde boeken website: http://www.compendiumgeneeskunde.nl  Deze boeken zijn speciaal ontwikkeld voor het succesvol behalen van de VGT toets.
  2. Er zijn verschillende voorbereidingscursussen voor deze toets. Deze cursussen worden door verschillende partijen gegeven en er zijn meerdere cursus data. Het beste kun je dit gewoon googlen.
  3. Op de website van Medisch Contact vind je onder het menu “kennis” het kopje “voortgangtoetsen” . Daar kan je wat oudere toetsen vinden en meteen online oefenen. Om toegang te krijgen moet je een abonnement afsluiten (een online abonnement kost 99 euro  per jaar).
  4. De laatste VGT toetsen  kan je van de medische faculteiten krijgen, een vriend(in) die geneeskunde studeert of van andere buitenlandse artsen met wie je contact hebt.

Het is niet noodzakelijk om alle oude VGT vragen te bestuderen. Er wordt slechts 10% van de oude vragen herhaald. Het is wel belangrijk om de onderwerpen die heel vaak terug komen goed te bestuderen.

Het percentage om voldoende te halen bij de VGT toets wordt bij elke toets opnieuw bepaald op basis van het gemiddelde resultaat van alle deelnemers. Het percentage voor een voldoende niveau ligt meestal tussen 40-48% .  Het is belangrijk voor deze toets om voldoende te halen.

Gis correctie

Let op: bij deze toets is er sprake van gis correctie. Dat betekent dat je minus punten krijgen voor iedere vraag die je verkeerd beantwoordt. Stel dat een vraag 2 keuzes heeft: dan is het foute antwoord een -1 waard. Bij 3 keuzes is ieder fout antwoord -0.5, bij 4 keuze -1/3, bij 5 -0.25 etc. Het is belangrijk dus om strategisch om te gaan met je giswerk, gis bijvoorbeeld niet bij 2-keuze vragen en het loont meer om bij 4-keuze vragen te antwoorden, als je 1-2 antwoorden kunt afstrepen. Het is dus niet alleen belangrijk om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden, maar ook om je fouten zoveel mogelijk te beperken!