Avicennaprijs 2017

In 2017 is de VBGA is voorgedragen voor de Avicennaprijs. Helaas niet met het gewenste resultaat. Wel is de VBGA nadrukkelijk vermeld in het juryrapport.

Avicennaprijs 2017

De Stichting Avicenna reikt op 8 februari 2018 voor de tiende maal de Avicennaprijs uit aan een zorgverlener en/of instelling die heeft bijgedragen aan een wezenlijke verbetering van de zorg aan migranten en vluchtelingen.

De prijs gaat dit jaar naar het project Praktische multiculturele ondersteuning bij perinatale zorg, een samenwerkingsproject gericht op vluchtelingen van het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer en Stichting Piëzo.

De jury waardeert dat vanuit een gezondheidszorginstelling, het Langeland Ziekenhuis, het initiatief genomen is om vroegtijdig problemen met vluchtelingenbaby's en de gezinnen te voorkomen. Dat daarbij voor de uitvoering samenwerking is gezocht met Stichting Piëzo is een goede zaak; hierdoor wordt een voor cliënten vertrouwde ondersteuning geboden.

In bijgaand juryrapport vindt u verdere informatie over de negentien voordrachten die bij de Stichting Avicenna werden ingediend en de redenen waarom de prijs aan het Langeland Ziekenhuis en Stichting Piëzo wordt uitgereikt.

Juryrapport

Bijgevoegde het juryrapport van de Stichting Avicenna.