interuniversitaire VoortgangsToets Geneeskunde (IVGT)

Dit onderdeel vindt plaats in Maastricht Randwyck (faculteit der Geneeskunde aan de Universiteitssingel 60 in Maastricht).

Een belangrijke ontwikkeling bij de BI toets is dat de 'oude' DMB toets vervangen is door de Voortgangstoets VGT). Deze toets wordt op het zelfde moment ook door medische studenten van Nederlandse universiteiten afgenomen. Hierdoor is het mogelijk om het nivo van de Buitenlandse arts direct te vergelijken met de resultaten van Nederlandse studenten.

Hierdoor vindt dit onderdeel plaats op dezelfde dag van de VGTs plaatsvinden.

Dus in plaats van een selectie ‘oude’ VGTs vragen, krijgen de kandidaten helemaal nieuwe vragen. Het is nu niet verstandig om alleen de oude vragen te lezen maar ook de geschikte materiaal te studeren.
Het kan voorkomen dat aantal vragen lijken op de oude vragen maar ze zijn niet gelijk.

Door deze ontwikkeling is het aantal vakken uitgebreid van 8 naar 17!
Te weten:

 1. ANA - Anatomie
 2. BCG - Biochemie/genetica/histologie/moleculaire celbiologie
 3. CHI - Chirurgie
 4. DOK - Dermatologie/KNO/oog
 5. EMS - Epidemiologie/statistiek
 6. FAR - Farmacologie
 7. FY - Fysiologie
 8. GER - Geriatrie
 9. GYN - Gynaecologie/verloskunde
 10. HG - Huisartsgeneeskunde
 11. INT - Interne Geneeskunde
 12. KG - Kindergeneeskunde
 13. MET - Metamedica
 14. NEU - Neurologie
 15. PA - Patho-, immuno- en microbiologie
 16. PS - Psychiatrie/psychologie
 17. SG - Sociale geneeskunde

Dus het betreft nu niet alleen basiskennis maar eigenlijk ook klinische kennis want die waren nu nog toegevoegd.

Onderstaande moet nog geverifieerd worden (wanneer je meer info hebt, dan graag delen)

De toets bestaat uit vragen uit bovenstaande deelgebieden en per kennisgebied zullen er meerkeuze vragen gesteld worden. De duur van de deeltoets is 5 uur (?) en er zal een pauze van een uur zijn (?). De toets wordt via een computer afgenomen.

De score die gebruikt wordt om het advies op te stellen wordt per deelgebied berekend.

Voor ieder correct antwoord krijg je een punt (+1); voor een fout antwoord krijg je een aftrek. Deze aftrek is afhankelijk van het aantal mogelijke antwoorden (n) in deze specifieke vraag. De aftrek wordt als volgt berekend: 1/(n-1).
Dus bij een fout antwoord op een meerkeuzevraag met 4 opties krijg je dus (1/(4-1)) = 0.33 aftrek.

Vragen die je niet beantwoord  krijgen de score 0. Indien u het antwoord op een vraag echt niet weet, is het dus beter om de vraag niet te beantwoorden in plaats van (foutief) te gokken.

Het is toegestaan om een woordenboek Nederlands – "Je-Moedertaal" te gebruiken tijdens de toets. Vergeet het niet om mee te nemen!!!

Hoe kun je je voorbereiden voor die toets?

Als je geslaagd bent voor de AKV-toets kan je je aanmelden voor een lidmaatschap van de KNMG. In het verleden was dit een kosteloos buitengewoon lidmaatschap maar op dit moment kun je alleen 'betaald' lid worden. Kijk op de website van de KNMG voor meer informatie.
Na administratieve verwerking door de Federatiepartner, worden de gegevens uitgewisseld met de KNMG. Eens uitgewisseld zal de persoon in de database van de website van Medisch Contact voorkomen en zich kunnen registreren met KNMG relatienummer (op te vragen bij de FP of KNMG).

Op de website van medisch contact vind je onder het menu “kennis” het kopje “voortgangtoetsen” . Daar staan alle toetsen van 2005 tot 2011.

De toetsen van 2011 tot 2014 kan je van universiteit medisch faculteiten krijgen, een vriend(in) die geneeskunde studeert of van andere buitenlandse artsen met wie je contact hebt.

Voor die toets hoef je niet alle disciplines te leren!!! Leer alleen de onderdelen die getoetst gaan worden.

Dat zijn: anatomie, biochemie, epidemiologie, farmacologie, fysiologie, klinische genetica, metamedica, pathologie, psychologie en psychiatrie en sociale geneeskunde.

En van categorieën : persoonlijke en maatschappelijke aspecten, preventie gezondheidszorg, wetenschapsleer en methodologie.

De andere onderdelen zoals dermatologie, huisartsgeneeskunde, etc. hoef je niet te leren voor dit onderdeel.

Logeren Maastricht :

We adviseren je om een dag eerder naar Maastricht te reizen en daar te gaan logeren. Er bestaan een paar hotels en bed en breakfast die heel dichtbij de universiteit zijn. Je kunt hier denken aan Novotel, Van der Valk en NH-Hotel. Zoeken van een accomodatie kun je doen met websites zoals bv. Trivago

Tip: Het is goed om contact op te nemen met  andere artsen die ook de toets moeten doen en samen te reserveren. Zo wordt het gezelliger en goedkoper!!!

Je kan evt. via websites zoals  www.lessbutmore.nl wat regelen.