Deeltoets Klinische Vaardigheden (DKV)

Dit onderdeel vindt plaats in Nijmegen in het Radboud UMC (Onderwijscentrum aan het Geert Grooteplein 15).  Klinisch trainingscentrum (zelfde ingang als Auditorium), route 305 vindt u op de 3e verdieping. Verzamelen bij de gekleurde zitjes bij de trap.

LET OP!

We hebben te horen gekregen dat de locatie van de DKV toets EN de informatiebijeenkomst is gewijzigd. Het is nu op de volgende locatie: Opleidingscentrum A, Kapittelweg 54, gebouw M835, Nijmegen. Verzamelen bij de zitjes in de hal op de begane grond

Dit geldt vanaf 9 sept 2019 en zal minimaal een jaar op de nieuwe locatie blijven!

Indien er vragen zijn over deze wijziging of de locatie kun je het beste contact opnemen met het BIG register!

Deze deeltoets Klinische Vaardigheden toetst de kandidaat op zijn of haar vaardigheden in:

 • Het afnemen van een anamnese
 • Het uitvoeren van een lichamelijk onderzoek
 • De communicatie met een patiënt
 • Professioneel gedrag
 • Schriftelijk verslag
 • Probleemlijst
 • Differentiaal diagnose
 • Plan van aanpak

De deeltoets is een praktijktoets, bestaande uit tien onderdelen van elk dertig minuten. Tijdens elk deel zal de kandidaat een simulatiepatiënt ontmoeten. Deze simulatiepatiënt is speciaal opgeleid om op gestandaardiseerde wijze een bepaalde rol te ‘spelen’ als patiënt.

De kandidaat dient in 20 minuten een geheel consult te voeren (anamnese afnemen en lichamelijk onderzoek uitvoeren). De kandidaat wordt geacht het consult af te sluiten met het uitleggen van de waarschijnlijkheidsdiagnose en het uitleggen van het verdere beleid, bijvoorbeeld of er aanvullende onderzoeken nodig zijn.

In de resterende tien minuten zal de kandidaat een schriftelijk verslag maken. Er wordt van de kandidaat verwacht dat hij of zij een overzicht maakt met daarin de relevante positieve en negatieve bevindingen van de anamnese en het lichamelijk onderzoek. Vervolgens dient men een probleemlijst en een differentiaal diagnose op te stellen. Tot slot wordt verwacht dat de kandidaat het verdere beleid vermeldt. Concluderend wordt in de laatste 10 minuten van het toets station verwacht dat de kandidaat informatie opschrijft zoals men dat in een medisch dossier zou noteren.

 

Hoe kun je voorbereiden voor de toets?

 • We adviseren je om de cursus 'Anamnese en Lichamelijk Onderzoek' aan de Vrije Universiteit te volgen en de materiaal van de cursus goed door te nemen. (Met name het Oranje boekje)
  Update: Op dit moment is het, voor in het buitenland opgeleide dokters, helaas niet mogelijk om aan deze cursus deel te nemen. Als we horen dat inschrijving weer mogelijk is proberen we dat te communiceren.
 • Oefen het afnemen van een anamnese met je vrienden, familieleden, taalmaatjes en tegen een spiegel.
 • Probeer een stage te volgen, bij voorkeur bij een huisartsenpraktijk.
  Via de VBGA kun  je je inschrijven voor een stage. Kijk op de Start Huisartsenstage pagina voor meer informatie.
 • Maak gebruik van de website : https://www.nhg.org/nhg-standaarden (heel nuttig voor dit onderdeel)
 • We adviseren je om onze workshops te volgen,
 • Maak gebruik van de boeken :
  Klinisch Probleemstellingen (ISBN 978 90 8562 042 6) en/of
  Leidraad huisartsgeneeskunde (ISBN 978 90 313 7760 2)

Casuïstiek

De rollen die de simulatiepatiënten spelen omvatten veel voorkomende en belangrijke symptomen en diagnoses. Deze kunnen liggen op het gebied van:

 • ademhalingsstelsel
 • bloed en lymfestelsel
 • geestelijke gezondheidszorg
 • hart en vaatstelsel
 • hormonen en metabolisme
 • huid en bindweefsel
 • infectieziekten
 • levensfasen
 • nieren en urinewegen
 • neoplasmata
 • persoonlijke en maatschappelijke aspecten
 • preventieve gezondheidszorg
 • spier en skeletstelsel
 • spijsverteringsstelsel
 • voortplantingsstelsel
 • zenuwstelsel en zintuigen

De kandidaten kunnen een casus ter behandeling krijgen uit deze bovenstaande categorieën. In één van de tien onderdelen ligt het accent op het uitvoeren van een praktische vaardigheid.

De onderwerpen worden ook benoemd in het raamplan, de opgestelde eindtermen voor een basisarts (zie document eindtermen op deze website).

Het consult

Het is de bedoeling dat de kandidaat zich ten opzichte van de patiënt opstelt, zoals deze dat in de ‘werkelijke’ praktijk ook zou doen. Door de patiënt relevante vragen te stellen en een gericht lichamelijk onderzoek te verrichten, kan de kandidaat voldoende informatie verzamelen om een probleemlijst en een differentiaal diagnose op te kunnen stellen. Er wordt van de kandidaat verwacht dat deze op een professionele en empathische manier met de patiënt communiceert vanaf het moment dat hij of zij de kamer binnenkomt. Het beantwoorden van vragen van de patiënt en het informeren van de patiënt over de gestelde diagnose of de overweging om eventuele onderzoeken of testen te gaan doen, zijn voorbeelden van de verwachte communicatie tussen kandidaat en patiënt. De vragen die de kandidaat aan de patiënt dient te stellen en het lichamelijk onderzoek worden bepaald door de aard van de klacht van de patiënt. Sommige patiënten hebben acute klachten, terwijl anderen lijden aan chronische klachten.