Coschappen

Een coschap is de overgang van een ‘medisch student’ naar ‘klinisch student’. Dit is een cruciaal onderdeel van masteropleiding geneeskunde en is voor eenieder die deze opleiding wil afronden verplicht. Een coschap voor regulier of niet-regulier of zij-instroom studenten begint met introductie. Pas hierna begint het coschap dat je dient te volbrengen. Coschappen mogen deeltijd gevolgd worden. Deeltijd betekent hier minimaal vier dagen per week.

Voor Buitenlands Gediplomeerde artsen is dit onderdeel belangrijk wanneer tijdens het Advies gesprek (dat volgt na het Assessment) aangegeven is dat je X maanden Coschappen moet lopen.

Introductie-coschap

Deze bevat uitleg over werken in de Nederlandse gezondheidszorg, een korte les over basiskennis, genezing en palliatie en het juist en onjuist handelen. Tevens bevat dit coschap praktische kennis van bijvoorbeeld bloedprikken, katheter inbrengen, anamnese nemen en lichamelijk onderzoek. De duur van deze coschap is 2 weken (Dit hangt af van de universiteit waar je eventueel je colleges volgt) en is voltijd. Deeltijd is hier niet mogelijk. Deze coschap is verplicht voor iedereen.

Studiemateriaal

Tijdens alle coschappen worden er e-learnings van de afdeling/ universiteit aangeboden. De benodigde boeken kun je lenen bij de Openbare of Universitaire Bibliotheek. De boeken zijn tevens online te bestellen.

Toets

Aan het eind van elke coschap dient je een toets te maken (computer of schriftelijk). Om te slagen heb je minimaal een 6 nodig. Een goede prestatie tijdens de coschappen telt echter dubbel zo hard mee. In de eindbeoordeling is de coschap zelf het belangrijkst.

Collegegeld

Per ingeschreven maand betaal je je wettelijke collegegeld van €1984 per jaar. Dit is van toepassing op de eerst bekostigde opleiding in Nederland en geld voor personen die uit een EER- land, Zwitserland of Suriname komen of die een Nederlandse partner heeft. Voor niet EER- studenten is de hoogte van het collegegeld afhankelijk van de gekozen instelling. Kosten variëren in deze tussen de € 20,000- en € 25,000- per jaar. Informatie kan je ook op www.duo.nl vinden.

Duur van totale coschap

De duur van de gehele coschap blijft hetzelfde zoals je die tijdens het adviesgesprek hebt gekregen. Dit varieert tussen de 6 maanden tot 18 maanden. De wachttijd voordat je begint en de wachttijd tussen twee coschappen kan wel soms langer duren dan verwacht. Hier kunnen maanden tussen zitten. Let hierbij op dat je voor deze maanden tevens collegegeld dient te betalen.

Bovenstaand artikel wordt in de komende maanden voorzien van extra informatie. Per punt zullen meer details toegevoegd worden.