Mededeling over de COVID-19 actie van de VBGA

VBGA heeft enkele weken geleden contact gezocht met het ministerie van VWS omdat veel buitenlandse artsen een bijdrage wilden leveren aan het bestrijden van de gevolgen van de corona-besmetting in Nederland. Op onze oproep kregen wij zeer veel respons. Momenteel hebben 170 buitenlandse artsen kenbaar gemaakt mee te willen werken. Daarnaast hebben 21 para-medici gereageerd.
Het bestuur van de VBGA treedt op als intermediair. Wij hebben een overzicht gemaakt van alle artsen en para-medici die bereid zijn om ondersteuning te bieden. Die lijst ligt in handen van een agentschap van het ministerie van VWS. Dit agentschap heet "extra handen voor de zorg". Het agentschap beschikt over de VBGA-lijst. Zij hebben ons laten weten dat zij de richtlijnen hebben ontvangen van het ministerie van VWS en van het ministerie van SZW. Het agentschap gaat na wie op grond van de richtlijnen ingezet kan worden. Zij zullen benaderd worden door het agentschap "Extra handen voor de zorg".

Wij bedanken jullie voor de bereidheid die jullie getoond hebben om steun te bieden in deze moeilijke tijden.

VBGA-bestuur

Oproep met betrekking tot bestrijding Covid-19

De Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen (VBGA) onderschrijft de actie van Medisch Contact met betrekking tot de inzet van gezondheidszorgwerkers ter bestrijding van besmetting met Covid-19 (de link hieronder).

De VBGA vindt het belangrijk dat wij ook in een tijd van crisis onze verantwoordelijkheid nemen. Wij zijn bereid onze Nederlandse collega's te ondersteunen. Zodoende kan de VBGA een makelaarsfunctie vervullen tussen buitenlandse artsen (die al dan niet in een erkenningsprocedure zitten) en Nederlandse zorginstellingen. Veel van de buitenlandse artsen waren in de landen van herkomst praktiserende artsen. Hun ervaringen kunnen in Nederland benut worden. Sommigen van ons zijn nog niet-BIG-geregistreerd. Niettemin willen  ook zij hun bijdrage leveren aan de zorg voor corona-patienten. De VBGA ondersteunt de oproep van Medisch Contact en de KNMG en wil graag bijdragen aan het vergroten van het zorgpotentieel in Nederland.

Buitenlands gediplomeerd artsen, die willen met deze actie meedoen kunnen een email sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met de volgende informatie: 

- voornaam en achternaam

- hoe ver ze in de assessment procedure zijn (documenten ingediend, AKV afgerond, BI afgerond, advies van ... maanden coschap, ... maanden bezig met coschap, BIG geregistreerd)

- specialisme en ervaring 

- woonplaats

- contactgegevens (telefoonnummer en/of email-adres)

VBGA verzamelt de namen van kandidaten en communiceert het verder met Medisch Contact en eventueel VWS, als het nodig zou zijn. 

Namens het VBGA-bestuur,

Nafise Ghalandari,

Voorzitter

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/ook-buitenlands-gediplomeerde-artsen-zonder-big-willen-helpen-in-coronastrijd.htm

 

VBGA 12e workshop Voorbereiding BI toets, 21 maart 2020

Wat VBGA 12e workshop Voorbereiding BI toets
Waneer Zaterdag 21 maart 2020 9:00 tot 17:00
Voor Wie Artsen die bezig zijn met 'het assessment'
Waar Schola Medica te Utrecht
Kosten 75 euro (inclusief eenvoudige lunch etc.). 
Note: Dit tarief geldt alleen voor individuele inschrijving.
Max. aantal deelnemers 30

Inschrijving procedure

De procedure voor het inschrijven bestaat uit 3 stappen:

  • Stuur een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met je naam en status in het assessment
  • Maak het inschrijf geld over naar NL28ABNA0625184165 met je naam en achternaam in de omschrijving
  • Hierna ontvang je een mail van bevestiging van je inschrijving 

Om iedereen voldoende gelegenheid te geven de vaardigheden te oefenen is er voor maximaal 30 deelnemers plaats. De eerste 30 kandidaten waarvan wij de registratie en de betaling hebben ontvangen, krijgen een bevestiging per e-mail van hun definitieve inschrijving. Mensen die hun AKV hebben afgerond hebben in principe voorrang bij de inschrijving.

Let op: de vorige workshops waren snel volgeboekt.

Als je betaalt hebt maar de workshop is al volgeboekt, dan zullen we je inschrijfgeld terugstorten en kun je helaas niet aan deze workshop deelnemen.

 

Locatie

De workshop zal ook ditmaal bij Schola Medica plaatsvinden. Hier worden o.a. de praktische vaardigheden van artsen in opleiding tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en hun opleiders geoefend. Op deze locatie beschikken wij over compleet trainingsmateriaal om de praktische vaardigheden te oefenen.

Schola Medica (‘t Hart)
Orteliuslaan 750
3528 BB Papendorp - Utrecht

Wanneer je met de auto komt zijn er ruim voldoende (gratis) parkeer mogelijkheden (rechts naast het gebouw).

Inhoud

De workshop biedt ondersteuning aan de buitenlands gediplomeerde artsen bij de voorbereiding op de medisch inhoudelijke toetsen. De DKV-toets wordt door veel buitenlands gediplomeerde artsen ervaren als één van de moeilijkste onderdelen van de BI-toets. Daarom zullen we ons daar 100% op focussen. In deze workshop zullen wij dus niet expliciet over de andere onderdelen van de assessment procedure (VGT of DKK) hebben.

Let op: Omdat de workshop compleet in het Nederlands is, is het belangrijk dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst.

Hieronder volgt, in het kort, het programma van deze workshop.

Ochtend sessie (deel 1)

09:00 - 09:15

Ontvangst

09:15 - 09:20

Welkomstwoord, Introductie en Programma

09:20 - 09:40

Informatie mbt. de Anamnese&Lichamelijk Onderzoek

09:40 - 09:50 Algemene vragen mbt. Anamnese
09:50 - 10:00 Korte koffie / Thee pauze

Ochtend sessie (deel 2)

10:00 - 12:10

Oefenen van de meest voorkomende casuïstiek (consulten)

De deelnemers worden in kleine groepen van 5 a 6 personen ingedeeld. De begeleiders gaan de rol van patiënten spelen en de kandidaten zullen de rol van de arts innemen. Gedurende 6 sessies van 20 minuten kan telkens iemand uit de groep oefenen met een consult; iedereen krijgt hierdoor de mogelijkheid om actief te oefenen en de andere groepsleden kunnen dan leren en hun feedback geven.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- Buikpijn
- Baby
- Neuro
- Psych
- Pijn op de borst
- Bewegingsapparaat
We zullen strak met de tijd omgaan zodat iedere kandidaat een gevoel krijgt hoe het echt tijdens de toets gaat.
12:10 - 12:30

Plenaire besperking 'anamnese' 
De begeleiders (die de rol van patiënt hadden) zullen feedback geven mbt. de casussen

12:45 - 13:15 Lunchpauze / Netwerken
De organisatie zorgt voor een eenvoudige lunch met diverse belegde broodjes, drinken, fruit etc.

Tweede deel (in de middag): training praktische vaardigheden

Middag sessie (deel 1)

13:15 - 13:45 Informatie en uitleg mbt. het lichamelijk onderzoek (in auditorium)

Middag sessie (deel 2)

13:45 - 16:30 In kleine groepjes kunnen de deelnemers onder begeleiding van de begeleider(s) oefenen met zaken die tijdens de DKV aan de orde kunnen komen. Deze trainingen zullen in aparte ruimtes plaatsvinden. Iedere groep heeft 30 minuten bij ieder "station", daarna wordt er gerouleerd. Geoefend wordt er in de volgende onderdelen:
  Hechten
  Lichamelijk onderzoek baby
  Lichamelijk onderzoek gynaecologie
  Reanimatie en Infuus
  Lichamelijk onderzoek bewegingsapparaat
   
15:15 - 15:30 Koffie/Thee pauze

Afsluiting van de dag

 16:30 - 17:00 Napraten, laatste vragen etc.

Belangrijk: Aflassen van 12de VBGA Workshop vanwege Covid19

Beste deelnemers,

Vandaag, vrijdag 13 maart 2020, ontvingen wij het bericht van Schola
Medica dat zij besloten hebben vanwege de Corona-crisis het gebouw te
sluiten 21 maart a.s. Dat betekent dat wij de workshop voor buitenlandse
artsen die gepland stond op 21 maart 2020 moeten afgelasten. Dit bericht
heeft ons overvallen. We gingen er van uit dat wij met een groepsgrootte
van ruim onder de 100 mensen door konden gaan.

Helaas is dat niet het geval. Het bestuur van de VBGA heeft besloten om
zo spoedig mogelijk een nieuwe datum voor de workshop vast te stellen.
Uiteraard zijn wij afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland t.a.v.
de corona-besmettingen en de gevolgen daarvan voor
scholingsbijeenkomsten. Ook zijn wij afhankelijk van de Schola Medica.

Deelnemers die al betaald hebben kunnen er voor kiezen om het
overgemaakte bedrag teruggestort te krijgen, of het bedrag te laten
staan zodat zij verzekerd zijn van een plaats tijdens de eerstvolgende
workshop die de VBGA organiseert. De deelnemers die hun inschrijfgeld
terug willen, kunnen een mail richting aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Graag willen wij aan ieder die deze mail heeft gelezen verzoeken om een
respons te geven, zodat we zeker weten dat dit nieuws alle deelnemers op
tijd heeft bereikt.

Wij hopen u in de nabije toekomst te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Nafise Ghalandari
Voorzitter VBGA-bestuur

Impressie 11e VBGA Workshop (14 september 2019)

In oktober en november vinden de BI toetsen voor de BIG-registratie weer plaats. Een van de mogelijkheden om je voor te bereiden is door middel van de Workshop die wij als VBGA regelmatig organiseren. Op zaterdag 14 september 2019 hebben 27 artsen deelgenomen aan ondertussen al weer de elfde workshop van de VBGA.

Ook deze keer werd de workshop weer georganiseerd op de locatie van Schola Medica in Utrecht. Een mooie centrale plaats in Nederland die zowel met de auto als het openbaar vervoer goed te bereiken is. Wij hopen dat we ook de komende jaren gebruik kunnen blijven maken van deze locatie. We konden gebruik maken van diverse training zalen en ook het training materiaal werd voor een deel door hen ter beschikking gesteld. Mede hierdoor en de ondersteuning door "TOA Frank" was het weer een zeer geslaagde dag!

We hadden dit keer maar liefst 27 enthousiaste deelnemers. Het grote aantal aanmeldingen is voor ons een teken dat we met deze workshop toch een goede aanvulling is bij de voorbereiding voor de BI-toetsen en voor de organisatoren en de vrijwilligers is het erg motiverend dat we veel enthousiaste collega's kunnen helpen!

Ochtend sessie: theoretische begeleiding

Na de ontvangst (rond negen uur) werd iedereen officieel welkom geheten om 09:15 in het Auditorium  door  onze voorziitter: Shabnam Ghahramani. Zij gaf een overzicht van het dag programma waarna een toelichting gegeven werd op de  meest gebruikte  anamnese technieken in Nederland.

Tussen 10:00 en 12:00 werden de deelnemers in kleine groepen verdeeld. Enkele begeleiders gingen in de rol van patiënt en de kandidaten konden, als arts, oefenen met het afnemen van een anamnese. Hierdoor kon iedere kandidaat een gevoel krijgt hoe het echt tijdens de toets gaat. De groepen rouleerden zodat iedereen de mogelijkheid had om actief deel te nemen en ook verschillende situaties kon ervaren.  We willen dit keer de volgende 'patiënten' bedanken: Gabrielle, Amina, Paul, Ilhaam, Omar, Farhad, Olga, Naffise, Nushi, Dania en Shabnam.

Aan het einde van de ochtend sessie kwam iedereen weer bij elkaar in het Auditorium. De begeleiders hebben hun feedback gegeven en wie vragen had kon die stellen zodat iedereen kon leren van de 'fouten en goede dingen' van zichzelf en anderen uit alle groepen.

 

Lunch Break

Ook voor de inwendige mens werd gezorgd. Naast koffie en thee stonden er verschillende belegde broodjes klaar en kon iedereen yoghurt, sinaasappelsap, melk en fruit nemen.

Tijdens deze pauze was er voldoende tijd om ervaringen te bespreken en we zagen diverse deelnemers gegevens uitwisselen.

 

Middag sessie: praktische zaken

Lichamelijk onderzoek: De middag sessie werd begonnen in het Auditorium. Aminaa gaf uitleg over het lichamelijk onderzoek en de dingen waar je tijdens de toets op moet letten. Hierna werden de deelnemers weer in groepen opgedeeld en kon men oefenen onder begeleiding van de vrijwilligers.

Praktische onderzoeken: Als laatste onderdeel van deze workshop werden de deelnemers weer in groepjes van 5 verdeeld zodat er veel interactie is en elke deelnemer  kan oefenen. Hieronder staan de begeleiders van de verschillende sessies genoemd:

Training baby casus

Nushi en Dania

 
   

Training gynaecologische casus

Aminaa + Ilhaam

Training hechten

Shabnam + Olga

 

Training BLS en perifeer infuus inbrengen

Farhad + Omar

Training Lichamelijk onderzoek bewegingsapparaat

Sameer + Naffise

Voor de deelnemers was er dit keer als extraatje nog een kleine verrassing geregeld. In de VBGA mok was een hecht-set gedaan; deze kan men evt. gebruiken om thuis nog eens te oefenen met het hechten van een wond.

Wij willen alle vrijwilligers en de bestuursleden bedanken voor hun fantastische inzet en perfecte organisatie! En last but not least willen we natuurlijk alle deelnemers bedanken voor hun positieve instelling en 'leergierig' gedrag. Het enthousiasme van iedereen geeft voldoende motivatie om dit volgende keer weer op te pakken!

Mochten er mensen zijn die mee willen werken aan een volgende workshop dan kan men contact opnemen met de VBGA via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.