Impressie 12e VBGA Workshop (15 augustus 2020)

Op zaterdag 15 augustus vond de 12e VBGA-workshop plaats in de Scola Medica in Utrecht. Vanwege de corona-maatregelen konden we "slechts" 18 deelnemers toelaten. Buitenlandse artsen die zich voorbereiden op de Beroepsinhoudelijke Toets van de assessment procedure konden hun vaardigheden testen. Er werd geoefend met simulatie-patiënten, lichamelijk onderzoek, met hechten, inbrengen van een infuus, onderzoek aan een baby, enz.
Ook was er ruimte om te netwerken met lotgenoten en met buitenlandse artsen die de procedure al tot een goed einde hebben gebracht en werkzaam zijn in de gezondheidszorg in Nederland. De cursisten, zo bleek uit de evaluaties, waren zeer tevreden over de workshop.
 
Ochtend Sessie
 
We begonnen de dag met de officiële welkom door onze voorzitter Nafise. Daarna gaf Amina een presentatie over de meest gebruikte anamnese technieken in Nederland. Na de presentatie zijn de deelnemers in kleine groepen verdeeld en anamnese geoefend in een setting die heel vergelijkbaar is met de examen setting. Hierdoor had iedereen de kans om examen sfeer enigszins mee te maken.
 
Nafisa geeft uitleg over de programma Presentatie van Amina
Paul al patiënt in psychiatrische casus We waren voorbereid voor COVID-19
 
 
Middag Sessie
 
Middag sessie begon met een presentatie van Amina over lichamelijke onderzoek en algemene punten die van belang zijn tijdens het uitvoeren daarvan. Daarna werden de de deelnemers weer verdeeld in groepen en lichamelijk onderzoek vaardigheden geoefend in 5 verschillende stations.
 
 

Station Hechten

Cansu&Nafise

Station Knie Klachten

Olga

Station Reanimatie en Infuus

Omaar&Abdulrahman

Station Gynaecologie

Amina&Vlada

Station Baby

Dania&Gautam

 

We willen alle vrijwilligers en bestuursleden bedanken voor hun inzet en bereidheid om aan de workshop mee te doen tijdens deze moeilijke periode ondanks alle obstakels. We wensen alle deelnemers succes met examens en hopen ze terug te zien bij onze workshops in de toekomst als vrijwilligers. Mochten er mensen zijn die zijn klaar met het assessment en willen meedoen als vrijwilliger in de komende workshops, kan men contact opnemen met ons via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of via een van onze sociale media kanalen.

VBGA COVID-19 Actie in de pers

COVID-actie van VBGA heeft afgelopen dagen veel aandacht ontvangen van de pers. Zo heeft onze voorzitter Nafise Ghalandari op 14 april een interview gegeven in Hart van Nederland van SBS6 waarin zij de huidige situatie van de actie heeft gedeeld. Een van de vrijwilligers die zich heeft gemeld bij de actie, longarts Mayra Parra Pérez vanuit Venezuela, heeft verteld hoe machteloos zij zich voelt als een buitenlandse longarts die nog niet kan werken tijdens de coronacrisis terwijl zij veel kan bijdragen. Een gevoel dat veel buitenlandse artsen gemeen hebben. Er werden ook artikelen gepubliceerd over onze actie in verschillende kranten en tijdschriften waaronder Medisch Contact, Volkskrant en NOS. Er werd ook in een uitzending van Radio1 over onze actie gesproken. Alle artikelen zijn te vinden VIA de onderstaande linken.

Tot nu toe hebben 175 artsen en 23 andere zorgverleners zich aangemeld als vrijwilligers voor de COVID-actie van VBGA. Inzetbaarheid van alle vrijwilligers is geïnventariseerd door "extra handen voor de zorg" op basis van de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van het grote aantal vrijwilligers zijn er helaas maar een paar artsen daadwerkelijk ingezet in zorginstellingen. We geloven dat dit heeft te maken met het feit dat er op dit moment geen tekort aan artsen is in de strijd tegen corona. We zijn als VBGA in ieder geval blij dat we als een makelaar hebben gefunctioneerd om de bereidheid van buitenlandse artsen te laten zien tijdens deze crisis in Nederland. We bedanken iedereen hartelijk die zich beschikbaar heeft gesteld.

VBGA COVID-19 Commissie 

Artikelen:

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/bijna-honderd-buitenlandse-artsen-zonder-big-staan-klaar-voor-coronazorg.htm

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/buitenlands-gediplomeerde-artsen-willen-graag-meehelpen-maar-het-lukt-nog-niet-.htm

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/syrische-arts-staat-klaar-om-zijn-nederlandse-collega-s-te-helpen-er-is-zoveel-dat-ik-nu-zou-kunnen-doen~b101a2db/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free

https://nos.nl/artikel/2327831-buitenlandse-artsen-in-nederland-willen-helpen-maar-dat-mag-nog-niet.html

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/buitenlands-gediplomeerde-artsen-zonder-big-willen-dolgraag-aan-de-slag-in-nederland/

Oproep met betrekking tot bestrijding Covid-19

De Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen (VBGA) onderschrijft de actie van Medisch Contact met betrekking tot de inzet van gezondheidszorgwerkers ter bestrijding van besmetting met Covid-19 (de link hieronder).

De VBGA vindt het belangrijk dat wij ook in een tijd van crisis onze verantwoordelijkheid nemen. Wij zijn bereid onze Nederlandse collega's te ondersteunen. Zodoende kan de VBGA een makelaarsfunctie vervullen tussen buitenlandse artsen (die al dan niet in een erkenningsprocedure zitten) en Nederlandse zorginstellingen. Veel van de buitenlandse artsen waren in de landen van herkomst praktiserende artsen. Hun ervaringen kunnen in Nederland benut worden. Sommigen van ons zijn nog niet-BIG-geregistreerd. Niettemin willen  ook zij hun bijdrage leveren aan de zorg voor corona-patienten. De VBGA ondersteunt de oproep van Medisch Contact en de KNMG en wil graag bijdragen aan het vergroten van het zorgpotentieel in Nederland.

Buitenlands gediplomeerd artsen, die willen met deze actie meedoen kunnen een email sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met de volgende informatie: 

- voornaam en achternaam

- hoe ver ze in de assessment procedure zijn (documenten ingediend, AKV afgerond, BI afgerond, advies van ... maanden coschap, ... maanden bezig met coschap, BIG geregistreerd)

- specialisme en ervaring 

- woonplaats

- contactgegevens (telefoonnummer en/of email-adres)

VBGA verzamelt de namen van kandidaten en communiceert het verder met Medisch Contact en eventueel VWS, als het nodig zou zijn. 

Namens het VBGA-bestuur,

Nafise Ghalandari,

Voorzitter

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/ook-buitenlands-gediplomeerde-artsen-zonder-big-willen-helpen-in-coronastrijd.htm

 

Mededeling over de COVID-19 actie van de VBGA

VBGA heeft enkele weken geleden contact gezocht met het ministerie van VWS omdat veel buitenlandse artsen een bijdrage wilden leveren aan het bestrijden van de gevolgen van de corona-besmetting in Nederland. Op onze oproep kregen wij zeer veel respons. Momenteel hebben 170 buitenlandse artsen kenbaar gemaakt mee te willen werken. Daarnaast hebben 21 para-medici gereageerd.
Het bestuur van de VBGA treedt op als intermediair. Wij hebben een overzicht gemaakt van alle artsen en para-medici die bereid zijn om ondersteuning te bieden. Die lijst ligt in handen van een agentschap van het ministerie van VWS. Dit agentschap heet "extra handen voor de zorg". Het agentschap beschikt over de VBGA-lijst. Zij hebben ons laten weten dat zij de richtlijnen hebben ontvangen van het ministerie van VWS en van het ministerie van SZW. Het agentschap gaat na wie op grond van de richtlijnen ingezet kan worden. Zij zullen benaderd worden door het agentschap "Extra handen voor de zorg".

Wij bedanken jullie voor de bereidheid die jullie getoond hebben om steun te bieden in deze moeilijke tijden.

VBGA-bestuur

Belangrijk: Aflassen van 12de VBGA Workshop vanwege Covid19

Beste deelnemers,

Vandaag, vrijdag 13 maart 2020, ontvingen wij het bericht van Schola
Medica dat zij besloten hebben vanwege de Corona-crisis het gebouw te
sluiten 21 maart a.s. Dat betekent dat wij de workshop voor buitenlandse
artsen die gepland stond op 21 maart 2020 moeten afgelasten. Dit bericht
heeft ons overvallen. We gingen er van uit dat wij met een groepsgrootte
van ruim onder de 100 mensen door konden gaan.

Helaas is dat niet het geval. Het bestuur van de VBGA heeft besloten om
zo spoedig mogelijk een nieuwe datum voor de workshop vast te stellen.
Uiteraard zijn wij afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland t.a.v.
de corona-besmettingen en de gevolgen daarvan voor
scholingsbijeenkomsten. Ook zijn wij afhankelijk van de Schola Medica.

Deelnemers die al betaald hebben kunnen er voor kiezen om het
overgemaakte bedrag teruggestort te krijgen, of het bedrag te laten
staan zodat zij verzekerd zijn van een plaats tijdens de eerstvolgende
workshop die de VBGA organiseert. De deelnemers die hun inschrijfgeld
terug willen, kunnen een mail richting aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Graag willen wij aan ieder die deze mail heeft gelezen verzoeken om een
respons te geven, zodat we zeker weten dat dit nieuws alle deelnemers op
tijd heeft bereikt.

Wij hopen u in de nabije toekomst te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Nafise Ghalandari
Voorzitter VBGA-bestuur