Van Ark kijkt naar inzet buitenlandse artsen

Zie het artikel van Medisch Contact!

 

Van Ark kijkt naar inzet buitenlandse artsen

Minister Tamara van Ark ( Medische Zorg) wil bekijken of de instroom van artsen met een buitenlands diploma verbeterd en versneld kan worden. Dat meldt ze in reactie op Kamervragen.

De Tweede Kamerleden Jan Paternotte en Rens Raemakers (D66) wilden weten wat de minister kan doen om de inzet van medisch personeel met een buitenlands diploma te verbeteren. Zij vragen zich af of artsen en verpleegkundigen niet onnodig lang moeten wachten voordat zij aan de slag kunnen in Nederland. Van Ark schrijft in een antwoord dat ze bereid is ‘te verkennen op welke punten de toelatingsprocedure verder gestroomlijnd en versneld kan worden, met behoud van kwaliteit’, omdat ze signalen hoort dat de te doorlopen erkenningsprocedure ‘soms als lang en ingewikkeld wordt ervaren’.

Vereniging

Van Ark zegt toe in gesprek te gaan met de VBGA (Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen) en de onafhankelijke Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV), die aanvragen voor een Nederlandse erkenning van buitenlandse diploma’s beoordeelt. Ook vluchtelingenorganisaties wil ze betrekken in overleg over mogelijke verbeteringen.

Covidzorg

De VBGA kaartte dit jaar al eens aan dat er ruim tweehonderd buitenlandse artsen die nog geen Nederlandse BIG-registratie hebben, willen bijspringen in de covidzorg. Van Ark noemt dat in haar brief ‘hartverwarmend’. Maar ze benadrukt ook dat de patiëntveiligheid vooropstaat, en dat de huidige toetsing door het CBGV volgens haar zorgvuldig verloopt.

Aankondiging nieuw project van VBGA: INTERVISIE

Gisteren hadden we een ontzettend leuke webinar over onze nieuwe ondersteunende project voor buitenlandse artsen. Nogmaals bedankt aan iedereen die heeft meegedaan!

 

 

Voor degenen die er niet aanwezig bij konden zijn, willen we hier kort uitleggen wat intervisie is en hoe je kan meedoen. 

 

Wat is intervisie?

 

Intervisie is een gestructureerd gesprek in groepsverband waarbij deelnemers over een specifiek zaak/probleem waar ze in hun werk tegenaan lopen bespreken. Vaak komt een deelnemer met een specifiek probleem en de rest van de groep deelt ook hun ervaringen rondom dit probleem. Op deze manier worden problemen op de werkvloer bespreekbaar gemaakt en via de interactie binnen de groep wordt er naar geschikte oplossingen gezocht. Als er geen oplossing is, leert men hoe beter om te kunnen gaan met het probleem.

 

 

Wat is ons doel met dit project?

 

We weten dat veel buitenlandse artsen tegen problemen aanlopen op de werkvloer/tijdens de coschappen, maar ze praten weinig daarover. Ze geloven vaak niet dat er een oplossing is of ervaren te weinig ruimte bij collega’s om over bepaalde onderwerpen te praten. Dit leidt tot negatieve gevoelens, weinig werk plezier en wanhoop over de toekomst. We willen middels deze groepen buitenlandse artsen samenbrengen die in vergelijkbare situaties zitten en sneller begrip hebben voor elkaar. Het klinkt cliché, maar alleen al het praten daarover, maakt een probleem minder belastend voor een arts!

 

Hoe gaan we intervisie organiseren?

 

We willen intervisie groepen maken met max 4 mensen die in dezelfde fase zitten in hun carrière.  In eerste instantie willen we twee groepen hebben:

 

1.     Buitenlandse artsen die coschappen doen.

2.     Buitenlandse artsen die al werken als (basis)arts.

 

Indien er genoeg vraag naar is, kunnen we ook een intervisie groep beginnen voor buitenlandse artsen die nog bezig zijn met het assessment.

 

In elke groep gaat een lid van VBGA Post-assessment team zitten als voorzitter/intervisieleider. De gesprekken gaan in eerste instantie online plaatsvinden via Microsoft Teams. De termijn tussen de gesprekken wordt door deelnemers bepaald worden op basis van hun behoefte. Er zijn alleen 2 belangrijke regels:

 

1.     Wat in de intervisie groep wordt bespreken, blijft onder elkaar. 

2.     Er kan over alles gesproken worden binnen de groep. Dus schaam je niet!

 

Hoe kan jij meedoen?

 

Stuur een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met je naam en welke fase in je carrière je zit (assessment/coschappen/werk) en wij zullen jou informeren over het verdere traject!

 

Het Post-Assessment Team VBGA

Nieuwe, verlaagde RGS tarieven 2021

 

Met ingang van 1 januari 2021 verlaagt de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) de tarieven die zij in rekening brengt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot erkenning, scholing/opleidingsregistratie en eerste registratie van buitenslands gediplomeerden.

De tarieven zijn als volgt:

 

Erkenning buitenlands diploma                     € 1.961,88 incl. btw (was € 2.225,01 incl. btw);

Opleidingsregistratie cluster 1*                      € 433,11 incl. btw (was €  491,20 incl. btw);

Opleidingsregistratie clusters 2** en 3***       € 687,09 incl. btw (was € 779,24 incl. btw);

Eerste registratie                                             € 177,91 incl. btw (was € 201,77 incl. btw)

 

*Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, profielartsen internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde, verslavingsgeneeskunde, cosmetische geneeskunde

**Cluster 2: medisch specialisten; profielartsen spoedeisende geneeskunde, ziekenhuisgeneeskunde

***Cluster 3: specialisten arbeid en gezondheid, specialisten maatschappij en gezondheid en 9 profielregisters sociaal geneeskundigen

 

De tariefsverlaging is in overeenstemming met het besluit met het ministerie van VWS dat in 2014 instemde met een tijdelijke tariefsverhoging tot en met 2020. De verhoging betrof een tijdelijke opslag vanwege van een door de belastingdienst opgelegde naheffingsaanslag (btw).

 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de website: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/rgs/registers/tarieven-rgs.htm

 

(inhoud e-mail van de KNMG)