Het Assessment

Let op: Deze pagina bevat informatie over de assessment procedure voor buitenlands gediplomeerde artsen en tandartsen (meer informatie voor de tandartsen vind je overigens op de KNMT website in het Engels, of in het Nederlands). Een andere benaming van de assessment procedure is het erkennen van je diploma voor het registreren in het BIG-register.
Wanneer je informatie zoekt over het assessment voor verpleegkundigen dan vind je die op de pagina Assessment Verpleegkundigen.

Algemeen

Het assessment (en specifiek de BI toets) is om aan te tonen dat het niveau dat een buitenlandse gediplomeerde arts in het buitenland behaald heeft vergelijkbaar is met het niveau van studenten met een medische opleiding in Nederland. De BI toets is niet iets waarvoor je kunt ‘slagen’ of ‘zakken’; het resultaat dat je behaalt wordt gebruikt om samen met je portfolio te kijken wat je niveau is en hoelang je eventueel nodig hebt om het gewenste niveau te bereiken.

Met andere woorden ga uit van je vooropleiding en laat zien dat jij hetzelfde niveau hebt als Nederlandse medische studenten.

Procedure

De procedure staat op de website van het CIBG. In het kort:

  1. Zorg dat je Nederlands op hoog niveau (Minimaal B2 maar eigenlijk C1 of hoger) is; dit is essentieel!
  2. Per 1 Januari 2024 moet bij de aanvraag 2 taalcertificaten ingediend worden: Het certificaat Nederlands en Engels
  3. Je vraagt je verklaring vakbekwaamheid aan door het invullen van het aanvraagformulier.
  4. Stuur het aanvraagformulier en de gevraagde documenten naar het CIBG. Na ontvangst wordt uw diploma voorgelegd aan Nuffic/SSB ter verificatie of onderwijskundige waardering. Vervolgens wordt uw dossier overgedragen aan de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV).Regelmatig wordt er een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over het assessment. Nadat je aanvraag in behandeling wordt genomen krijgt je verder informatie van de CBGV over de datums en de locaties van de informatiebijeenkomsten.
  5. Registreer je voor de Beroeps Inhoudelijke (BI) toetsen, te weten de iVGT, de DKK en de DKV.

Op onze website vindt je veel informatie met betrekking tot de bovengenoemde stappen.

Disclaimer

Iedereen mag gebruik maken van de tips en de informatie op deze website, maar je bent zelf verantwoordelijk voor de resultaten die je op de verschillende toetsen haalt. Als je betere of nieuwere informatie hebt dan nodigen we je uit om deze te delen met ons (wat weer van nut is voor je toekomstige collega’s).

De informatie op deze website en de overige ondersteuning die de VBGA aanbiedt (workshops, Facebook pagina, enz.) is “as is”. We willen mensen die in dezelfde situatie zitten helpen om de procedures sneller af te ronden via tips over hoe je je het beste kunt voorbereiden op de verschillende toetsen en de stappen die je kunt/moet nemen.

Wij hebben geen invloed op de toetsen en inhoudelijke zaken die tijdens de examens aan de orde komen. Je bent zelfverantwoordelijk voor je eigen situatie, je opleiding, je voorbereiding en je examens.

Eisen

Vanaf 1 januari 2024 komt de AKV-toets te vervallen en dienen aanvragers in plaats daarvan taalcertificaten voor zowel de Nederlandse als Engelse taal in te dienen bij hun aanvraag. Lees hier meer over de taaleisen: https://www.bigregister.nl/buitenlands-diploma/procedures/verklaring-vakbekwaamheid/nederlandse-taalvaardigheid

In het kort

Het diploma (casu quo de reputatie van de universiteit) en niveau van de buitenlandse arts worden getoetst en vergeleken met het ‘gemiddelde’ niveau van afgestudeerde studenten aan een Nederlandse universiteit.

Als eerste moet je taalcertificaten voor het juiste niveau Nederlandse en Engelse taal aan te tonen. Vervolgens moet je de beroeps inhoudelijke deeltoetsen (iVGTDKK en DKV) afleggen. Hierna komt het advies gesprek waarin je verteld wordt hoe lang je coschappen moet lopen in Nederland of dat je ‘alleen’ 3 maanden onder supervisie moet werken om kennis te maken met de Nederlandse gezondheidszorg.

Reken op een minimale doorlooptijd van 2-3 jaar . Houd verder rekening met kosten van rond de 5000 euro die je nodig hebt voor de examens, de trainingen en reis/verblijfskosten voordat je hiermee klaar bent.

Hierna komt eventueel de volgende stap: Als je wil specialiseren moet je ‘gewoon’ solliciteren en hopen dat je de plaats krijgt die je ambieert; hier geldt dezelfde procedure als voor Nederlandse studente. Voor verder informatie over werkmogelijkheden na het assessment kun je op deze pagina verderlezen.

Aanmelden voor toetsen kan via de website van de BIG register.

AKV toets wordt vervangen na 1 Januari 2024

Lees meer informatie hierover hier: https://www.bigregister.nl/buitenlands-diploma/nieuws/2023/07/17/akv-toets-wordt-vervangen-door-taalcertificaten

BI toets

De beroepsinhoudelijke toets bestaat uit drie deeltoetsen:

De BI toetsen worden respectievelijk door de Universiteit van Nijmegen (DKV) en de Universiteit van Maastricht (iVGT, DKK) georganiseerd.

Adviesgesprek

De CBGV beoordeelt de uitkomsten van de BI toets waarna de uitkomsten besproken worden in het adviesgesprek. In dit gesprek komen uw mogelijkheden aan de orde. Tot slot krijgt u het besluit van de minister.

Het adviesgesprek wordt zo genoemd omdat je in dit gesprek te horen krijgt welk advies de CBGV aan de minister zal geven. Het is geen gesprek waar je nog kunt onderhandelen over het advies dat gegeven gaat worden.

Historische Resultaten

In het Overzicht Assessment 2010-2014 hebben we getracht inzicht te geven over de resultaten en adviezen in deze periode.