Het Assessment

Let op: Deze pagina bevat informatie over het Assessment voor ARTSEN en TANDARTSEN.
Wanneer je informatie zoekt over het assessment voor Verpleegkundigen dan vindt je die op de pagina : Assessment Verpleegkundigen !

Algemeen

Het assessment (en specifiek de BI-toets) is om aan te tonen dat het niveau dat u in het buitenland behaald heeft vergelijkbaar is met het niveau van studenten met een medische opleiding in Nederland. De BI toets is niet iets waarvoor je kunt 'slagen' of 'zakken'; het resultaat dat je behaald wordt gebruikt om samen met je port-folio te kijken wat je niveau is en hoelang je eventueel nodig hebt om het gewenste niveau te bereiken.

We zien dat sommige mensen heel veel tijd nemen tussen de AKV toets en de BI-toets om zich 'optimaal' voor te bereiden, soms wel 1 jaar zodat het advies dat zij krijgen zo kort mogelijk duurt. Er zijn echter veel gevallen bekend van mensen die 'direct' na de AKV hun BI toets gedaan hebben (3 maanden ertussen) en die heel blij waren met het advies dat ze kregen.

Onze ervaring is dat het 'efficiënter' is om je tijd niet te besteden aan 'in je eentje thuis' voorbereiden op de toets maar dat je die tijd beter kunt besteden als coassistent en daarmee je ervaring verhogen en contacten op te doen!

Maw. ga uit van je vooropleiding en laat zien dat jij hetzelfde niveau hebt als Nederlandse medische studenten.

Procedure

De procedure staat op de website van het CIBG. In het kort:

  1. Zorg dat je Nederlands op hoog nivo (Minimaal B2 maar eigenlijk C1 of hoger) is; dit is essentieel!
  2. Registreer je voor het assessment, te beginnen bij Algemene Kennis en Vaardigheden (AKV). Hiervoor zijn diverse trainingen beschikbaar
  3. Daarna volgen de Beroeps Inhoudelijke (BI) toetsen, te weten de iVGT, de DKK en de DKV.

Op onze website vindt je veel informatie mbt. de bovengenoemde stappen.

Disclaimer

Iedereen MAG gebruik maken van de tips en de informatie op deze website, maar je bent zelf verantwoordelijk voor de resultaten die je op de verschillende toetsen haalt! Als je betere of nieuwere informatie hebt dan nodigen we je uit om deze te delen met ons (wat neer komt op je toekomstige collega's).

De informatie op deze website en de overige ondersteuning die de VBGA aanbied (workshops, Facebook pagina, etc) is "as is". We willen mensen die in dezelfde situatie zitten helpen om de procedures sneller te doorgronden en door tips aangeven hoe je je het beste kunt voorbereiden op de verschillende toetsen en de stappen die je kunt/moet nemen.

Wij hebben geen invloed op de toetsen en inhoudelijke zaken die tijdens de examens aan de orde komen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen situatie, je opleiding, je voorbereiding en je examens!

Eisen

U dient minimaal het taalniveau "Staatsexamen NT2- II" te bezitten voordat u deel kan nemen aan het assessment. In praktijk blijkt echter dat het C1 nivo wenselijk is.

In het kort

Het diploma (cq. de reputatie van de universiteit) en niveau van de buitenlandse arts worden getoetst en vergeleken met het 'gemiddelde' niveau van afgestudeerde studenten aan een Nederlandse universiteit.

Als eerste moet je aantonen dat je Nederlands minimaal op NT2-B2 niveau is. Dan volgt de AKV toets.
Wanneer men daarvoor "geslaagd" is krijg volgen de beroeps inhoudelijke deeltoetsen (iVGT, DKK en DKV). Hierna komt het advies gesprek waarin je verteld wordt hoe lang je Co-schappen moet lopen in Nederland of dat je 'alleen' 3 maanden moet werken onder supervisie om kennis te maken met de Nederlandse gezondheidszorg.

Reken op een minimale doorlooptijd van 3 jaar (maar 4 jaar is waarschijnlijk een beter schatting). Houd verder rekening met kosten van rond de 5000 euro die je nodig hebt voor de examens, de trainingen en reis/verblijfskosten voordat je hiermee klaar bent.

Hierna komt evt. de volgende stap: Als je wil specialiseren moet je 'gewoon' solliciteren en hopen dat je de plaats krijgt die je ambieert; hier geldt de zelfde procedure als voor Nederlandse studente .

Aanmelden voor toetsen kan door contact op te nemen met BIG register of kijk hier voor meer info van het BIG register als je een diploma hebt van buiten de EU.

Procedure

De assessment procedure gaat in kort als volgt:

  • U vraag uw verklaring vakbekwaamheid aan door het invullen van het aanvraagformulier.
  • Stuur het aanvraagformulier en de gevraagde documenten per post op naar het CIBG

Na ontvangst wordt uw diploma voorgelegd aan Nuffic/SSB ter verificatie of onderwijskundige waardering. Vervolgens wordt uw dossier overgedragen aan de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV).

Note: Regelmatig wordt er een voorlichting bijeenkomst georganiseerd over het assessment. Kijk hier voor een kort Verslag Voorlichting Assessment uit 22015

AKV toets

Als alles in orde is, kunt u nu deelnemen aan De AKV toets. welke op dit moment wordt uitgevoerd door taalinstituut Babel (voorheen James Boswell Instituut) in Utrecht.

Wie deze algemene kennis en vaardighedentoets heeft gehaald, kan deelnemen aan de beroepsinhoudelijke toetsen.

BI toets

De beroepsinhoudelijke toets bestaat uit drie deeltoetsen:

De BI-toetsen worden respectievelijk door de Universiteit van Nijmegen (DKV) en de Universiteit van Maastricht (iVGT, DKK) georganiseerd

Adviesgesprek

De CBGV beoordeelt de uitkomsten van de BI-toets waarna de uitkomsten bessproken worden in Het advies gesprek. In dit gesprek komen uw mogelijkheden aan de orde. Tot slot krijgt u het besluit van de minister.

Note: het advies gesprek heeft deze naam omdat je in dit gesprek te horen krijgt welk advies de CBGV aan de minister zal geven. Het is geen gesprek waar je nog kunt 'onderhandelen' over het advies dat gegeven gaat worden.

Historische Resultaten

In het Overzicht Assessment 2010-2014 hebben we getracht inzicht te geven over de resultaten en adviezen in deze periode.