Het advies gesprek

De CBGV voert met de kandidaat een gesprek over het uit te brengen advies aan de minister.

In dit gesprek betrekt de CBGV onder meer de beoordeling van de uitkomsten van de medisch-
inhoudelijke kennis- en vaardighedentoetsen en, voor zover relevant, de door de kandidaat overlegde documenten. Het adviesgesprek is een informatief gesprek over de inhoud van het advies aan de minister.

De commissie bestaat uit een voorzitter en een vertegenwoordiger uit elke universitaire centra. Daarnaast is er een secretaris aanwezig die jou naar binnen begeleidt. Hij gaat vervolgens alles wat met jou tijdens het gesprek besproken wordt notuleren.

Dit advies kan de volgende vormen aannemen:

  • Over de kandidaat wordt geadviseerd dat deze voldoende vakbekwaam wordt geacht, geen aanvullende scholing behoeft en ingeschreven kan worden in het BIG register, onder voorwaarde dat eerst gedurende ten minste 12 weken onder supervisie ervaring wordt opgedaan in het werken in de Nederlandse gezondheidszorg en de kandidaat gedurende die periode tevens wordt beoordeeld op professioneel gedrag en kennis van het Nederlandse zorgstelsel.
  • Over de kandidaat wordt geadviseerd dat deze, alvorens in het BIG-register te kunnen worden opgenomen, aanvullende medische kennis en vaardigheid op moet doen. De duur van deze aanvullende opleiding bedraagt minimaal zes maanden en maximaal 1 jaar, waartoe door de commissie wordt besloten op geleide van de uitslag van de beroepsinhoudelijke toetsen. De aanvullende opleiding dient gevolgd te worden aan een van de UniversitairMedische Centra in Nederland.

Aanvullend onderwijsprogramma

In de adviezen wordt opgenomen wat de inhoud van het gewenste aanvullende geneeskundig onderwijs moet omvatten. De CBGV bespreekt met de kandidaat bij welke medische faculteit hij/zij eventueel de aanvullende opleiding geneeskunde kan volgen.

Handig om te weten

  • Uw advies is al besloten. Het is niet zo dat u tijdens het gesprek gaat onderhandelen en dergelijke. Uw enige optie in het ergste geval is in bezwaar gaan.
  • Alle onderdelen van het assessment zijn even belangrijk. Onderschat alstublieft geen onderdelen. Bijvoorbeeld goede cijfers met een zwak portfolio is niet consistent.

Tips:

  1. Vergelijk nooit uw resultaten met die van uw collega’s. Misschien hebben jullie vergelijkbare resultaten, maar hoe zitten de portfolio’s in elkaar?
  2. Ga op tijd naar uw gesprek.
  3. Neem uw resultaten en portfolio mee.
  4. Neem een notitieblok mee en maak notities. U zult een dijk aan informatie krijgen. Het is een spannende dag en u loopt het risico om bepaalde punten te vergeten.
  5. Wees assertief! Als u er niet mee eens bent, stel altijd de noodzakelijke vragen die voor u van belang zijn en die u beantwoord wilt hebben!
  6. Ongeacht het resultaat, maak er iets moois van!

Succes!!