Het advies gesprek

Wat is het advies gesprek?

De CBGV voert met de kandidaat een gesprek over het uit te brengen advies aan de minister.

In het advies gesprek betrekt de CBGV onder meer de beoordeling van de uitkomsten van de medisch- inhoudelijke kennis- en vaardighedentoetsen en -voor zover relevant- de door de kandidaat overlegde documenten. Het adviesgesprek is een informatief gesprek over de inhoud van het advies aan de minister.

De commissie bestaat uit een voorzitter en een vertegenwoordiger uit ieder universitaire centrum. Daarnaast is er een secretaris aanwezig die jou naar binnen begeleidt. Hij gaat vervolgens alles wat met jou tijdens het gesprek besproken wordt notuleren.

Dit advies kan de volgende vormen aannemen:

 • Over de kandidaat wordt geadviseerd dat deze voldoende vakbekwaam wordt geacht, geen aanvullende scholing behoeft en ingeschreven kan worden in het BIG register, onder voorwaarde dat de kandidaat eerst gedurende ten minste 12 weken onder supervisie ervaring moet opdoen in het werken in de Nederlandse gezondheidszorg en de kandidaat gedurende die periode tevens wordt beoordeeld op het professioneel gedrag en kennis van het Nederlandse zorgstelsel.
 • Over de kandidaat wordt geadviseerd dat deze, alvorens in het BIG-register te kunnen worden opgenomen, aanvullende medische kennis en vaardigheden moet opdoen. De duur van deze aanvullende opleiding bedraagt minimaal zes maanden en maximaal 3 jaar, waartoe door de commissie wordt besloten op geleide van de uitslag van de beroepsinhoudelijke toetsen. De aanvullende opleiding dient gevolgd te worden aan een van de Universitair Medische Centra in Nederland.
 • In heel zeldzame gevallen wordt geadviseerd dat de kandidaat meer dan 3 jaar aanvullende scholing moet doen, wat in de praktijk erop neerkomt dat de kandidaat de gehele 6 jaar van de geneeskundeopleiding moet volgen. De kandidaat verliest ook het recht om een geneeskundeopleiding te volgen en moet zich regulier aanmelden, wat inhoudt: aanmelding bij de Nederlandse universiteiten, waar er toelatingsprocedures gevolgd moeten worden. In Nederland geldt een numerus fixus voor de geneeskundeopleiding, wat inhoudt dat de universiteiten vanwege een beperkt aantal opleidingsplekken, moeten selecteren onder hun studenten via allerlei toelatingsexamens.

Aanvullend onderwijsprogramma

In de adviezen wordt opgenomen wat de inhoud van het gewenste aanvullende geneeskundig onderwijs moet omvatten. De CBGV bespreekt met de kandidaat bij welke medische faculteit hij/zij eventueel de aanvullende opleiding geneeskunde kan volgen.

Handig om te weten

 • Uw advies is al besloten. Het is niet zo dat u tijdens het gesprek gaat onderhandelen en dergelijke. Uw enige optie in het ergste geval is dat u een bezwaar indient (dit is schriftelijk, ná het gesprek. In het schriftelijk advies wordt vaak aangegeven waar je je bezwaar naartoe kunt sturen).
 • Alle onderdelen van het assessment zijn even belangrijk. Onderschat alstublieft niet de onderdelen. Bijvoorbeeld het hebben van goede cijfers met een zwak portfolio is niet consistent.

Tips:

 1. Vergelijk nooit uw resultaten met die van uw collega’s. Misschien hebben jullie vergelijkbare resultaten, maar hoe zitten de portfolio’s in elkaar?
 2. Ga op tijd naar uw gesprek.
 3. Neem uw resultaten en portfolio mee.
 4. Neem een notitieblok mee en maak notities. U zult een hoop informatie krijgen. Het is een spannende dag en u loopt het risico om bepaalde punten te vergeten.
 5. Wees assertief! Als u er niet mee eens bent, stel altijd de noodzakelijke vragen die voor u van belang zijn en die u beantwoord wilt hebben!
 6. Ongeacht het resultaat, maak er iets moois van!

Succes!!