Online Anamnese Training

3 april 2021 - 8:30 am - 12:30 pm

De VBGA presenteert een nieuw evenement: de online anamnese training. Vanwege de corona maatregelen zijn we het afgelopen jaar genoodzaakt geweest om minder deelnemers toe te laten tot de BI workshop dan we wilden, waardoor we veel mensen hebben moeten teleurstellen en weigeren.

Om te compenseren voor de mensen die we moesten teleurstellen hebben we bedacht om de anamnese stations nu ook online aan te bieden via Zoom! Hiermee was het idee geboren voor de online anamnese training: we kunnen via Zoom mensen in break-out rooms verdelen en oefenen met consultvoering. Voor de mensen die aan de workshop hebben deelgenomen is de procedure bekend, maar voor alle andere mensen hieronder een samenvatting van de inhoud van het dagprogramma:

1) Er volgt een algemene presentatie waarin de anamnese technieken gebruikt in Nederland wordt toegelicht. Deze presentatie duurt ongeveer 20 minuten + nog 10 minuten voor vragen.

2) Vervolgens wordt de groep deelnemers onderverdeeld in kleinere groepen van max 6 personen. In de workshop hadden we 6 stations met 6 verschillende casuïstiek (onderwerpen: POB, buikpijn, ziek kind, psychiatrie, neurologie en bewegingsapparaat).

3) Tijdens de workshop/training proberen we zoveel mogelijk het examen na te bootsen, dus dit betekent: max 20 minuten voor het consult (=anamnese, LO mondeling bespreken, diagnose/beleid) en nog 10 minuten voor verslaglegging. Tijdens de training proberen we de 10 minuten verslaglegging te gebruiken als tijd om individuele feedback te geven (door simulatiepatiënt, begeleider+deelnemers) en het bespreken van diagnose/beleid/verslaglegging.
Het is belangrijk dat de kandidaten een bepaalde structuur/snelheid leren opbouwen en dat betekent dat we dus ook strikt met de tijd zullen omgaan!

4) Iedere 30 minuten wisselen de deelnemers van station en oefent een ander deelnemer een station. Bijv: in een groep van 6 personen, komt iedereen 1x aan de beurt en iedereen krijgt dus een andere casus. De begeleiders/simulatiepatiënten wisselen van ‘breakout room’, maar de groep deelnemers blijven hetzelfde.

5) Als alle stations zijn ‘geoefend’, komen we samen om 15-20 minuten gezamenlijke feedback van begeleiders/simulatiepatiënten aan deelnemers te geven.

6) Tussen de stations door (na intro presentatie en 3 stations) nemen we wel 10-15 minuten pauze om even bij te komen.

In totaal zullen we dus 4 uur bezig zijn met dit evenement.  De training vindt plaats van 8:30-12:30, op zaterdag 3 april. Zet het dus alvast in je agenda!

NB: we inventariseren graag hoe ver onze deelnemers zijn in de assessment procedure, maar er is geen voorselectie procedure zoals bij de workshop. Degene die het eerst komt, krijgt als eerste ook de plek. Er zijn maximaal 36 plekken en de training wordt pas gegeven als minimaal 18 personen zich hebben ingeschreven. VOL=VOL dus, wees er snel bij!

Hopelijk tot bij het evenement!


Nog -293 dagen tot aan de training


Inschrijvingen niet langer mogelijk op deze datum.