Deeltoets Klinische Kennis (DKK)

De Deeltoets Klinische Kennis (DKK) vindt plaats in Maastricht Randwyck (faculteit der Geneeskunde aan de Universiteitssingel 60 in Maastricht).

De toets bestaat uit 100 casussen verdeeld over 9 disciplines. Per casus zullen er 1 tot 5 vragen worden gesteld. De deeltoets zal middels een computer worden afgenomen. De toets zal zes uur in beslag nemen (tussendoor zal er een pauze van een uur zijn).

De boeken “Klinische Probleemstellingen” (ISBN: 978 90 8562 042 6) en “Farmacotherapeutische Kompas” (ISBN13: 978 90 3137 540 0) worden voorafgaand aan de toets gegeven. Je mag een Nederlands- eigentaal woordenboek gebruiken (dit mag geen medisch woordenboek zijn). Vergeet het niet om mee te nemen!

De 9 kennisgebieden die getoetst worden zijn:

 • Interne Geneeskunde (ongeveer 25 casussen)
 • Chirurgie (ongeveer 20 casussen)
 • Kindergeneeskunde (ongeveer 15 casussen)
 • Obstetrie-Gynaecologie (ongeveer 10 casussen)
 • Psychiatrie (ongeveer 10 casussen)
 • Neurologie (ongeveer 5 casussen)
 • KNO (ongeveer 5 casussen)
 • Oogheelkunde (ongeveer 5 casussen)
 • Dermatologie (ongeveer 5 casussen)

Casuïstiek:

Elke casus bestaat uit een stuk tekst met daarin een situatiebeschrijving die gebaseerd is op werkelijke situaties. Deze casus kan aangevuld zijn met visuele informatie (afbeeldingen). Met behulp van de informatie uit de casus moet een vraag worden beantwoord, die betrekking heeft op een beslismoment in de casus.

De vorm van de vraag en de geboden antwoordmogelijkheden zijn variabel. Zo kan het antwoord een Ja/Nee-beslissing zijn, of een meerkeuzevraag zijn waarbij al dan niet naar meerdere antwoorden wordt gevraagd.

Hoe kun je je voor de toets voorbereiden?

Je kan gebruik maken van de volgende links:

 • De NHG Standaarden:  https://www.nhg.org/nhg-standaarden
 • Het boek: Klinisch Probleemstellingen (ISBN 978 90 8562 042 6)
 • Het boek: Leidraad huisartsgeneeskunde   ISBN 978 90 313 7760 2)
 • De website:  medischcontact.nl> kennis > Richtlijnen (zoekmachine)
 • We adviseren je om onze (BI) workshops te volgen.

De duur van de deeltoets is 6 uur met een lunchpauze van een uur ertussen. De toets wordt ook via een computer afgenomen.

Er vindt altijd een voorlichtingsbijeenkomst plaats voorafgaand aan de toets. We adviseren je om eraan mee te doen.