Commissies in het bestuur

Als nieuw bestuur zijn we van plan om onze werkzaamheden uit te bereiden en ons niet alleen op de pre-assessment procedure  te richten, waardoor we commissies hebben opgericht.

Momenteel hebben we meerdere werkgroepen binnen het bestuur die zich bezighouden met verschillende activiteiten om buitenlandse artsen te blijven ondersteunen.

NB: VBGA heeft een persoonlijk adviseur Paul Herfs, die ook deelneemt aan bestuursactiviteiten.

Hier een overzicht wie aanspreekpunt is voor welke zaken:

Post assessment Team Cansu, Amina, Vlada, Dara en vrijwilligers Darya en Alejandra
Huisartsen stages Dania en Nafise
Lidmaatschap team Nafise, Marc, Paul