Coschappen

Een coschap is de overgang van een ‘medisch student’ naar een ‘klinisch student’. Dit is een cruciaal onderdeel van masteropleiding geneeskunde en is voor een ieder die deze opleiding wil afronden verplicht. Een coschap voor regulier of niet-regulier of zij-instroom studenten begint met introductie. Pas hierna begint het coschap dat je dient te volbrengen. Coschappen mogen deeltijd gevolgd worden. Deeltijd betekent hier minimaal vier dagen per week.

Voor Buitenlands Gediplomeerde artsen is dit onderdeel belangrijk wanneer tijdens het Advies gesprek (dit volgt na het beroepsinhoudelijk examen) aangegeven is dat je X maanden Coschappen moet lopen.

Introductie-coschap

Het Introductiecoschap is het eerste coschap van de Masterfase. Hierbij krijg je informatie over het werk bij  de Nederlandse gezondheidszorg, een korte les over basiskennis, genezing en palliatie en het juiste en onjuiste handelen. Het accent ligt op onderwerpen uit de Lijn Beroepsvoering: anamnese, lichamelijk onderzoek en consultvoering, De duur van deze coschap is 2 weken (Dit hangt af van de universiteit waar je eventueel je colleges volgt) en is altijd voltijd. Deeltijd is hier niet mogelijk. Dit coschap is verplicht voor iedereen.

Studiemateriaal

Tijdens alle coschappen worden er E-learning van de afdeling/ universiteit aangeboden. De benodigde boeken kun je lenen bij de  Universitaire Bibliotheek, de boeken zijn tevens online te bestellen.

Toetsen

Aan het einde van elk coschap dien je een toets te maken (digitaal of schriftelijk). Om te slagen heb je minimaal een 6 nodig. Een goede prestatie tijdens de coschappen telt echter dubbel zo hard mee. Bij de eindbeoordeling is het coschap zelf het belangrijkst.

Collegegeld

Per ingeschreven maand betaal je je wettelijke collegegeld van € 2.143 (2020-2021) per studiejaar. Dit is van toepassing op de eerst bekostigde opleiding in Nederland en geldt voor personen die uit een EER- land, Zwitserland of Suriname komen of die een Nederlandse partner heeft. Voor niet EER- studenten is de hoogte van het collegegeld afhankelijk van de gekozen instelling. Kosten variëren hierin tussen de € 20,000- en € 25,000- per jaar. Informatie kan je ook op www.duo.nl vinden.

Duur van het totale coschap

Het opgelegde coschap kan vanaf 6  tot 18 maanden lang duren, heel zeldzaam kan iemand het advies krijgen om drie jaar master geneeskunde te doen, De duur van het gehele coschap blijft helaas niet altijd hetzelfde wat je tijdens het adviesgesprek hebt gekregen. De advies commissie van de universiteit kan beslissen om je coschap te verlengen als ze denken dat het beter zou zijn voor het leerproces. De wachttijd voordat je begint en tussen twee coschappen kan ook soms langer duren dan verwacht. Hier kunnen maanden tussen zitten. Hou er rekening mee dat je voor deze maanden tevens collegegeld dient te betalen.