Coschappen

Een coschap is de overgang van een ‘medisch student’ naar een ‘klinisch student’. Dit is een cruciaal onderdeel van de masteropleiding geneeskunde en is voor een ieder die deze opleiding wil afronden verplicht. Een coschap voor regulier of niet-regulier of zij-instroom studenten begint met de  introductie. Pas hierna begint het coschap dat je dient te volbrengen. Coschappen mogen deeltijd gevolgd worden. Deeltijd betekent hier minimaal vier dagen per week.

Voor buitenlands gediplomeerde artsen is dit onderdeel belangrijk wanneer tijdens het advies gesprek (dit volgt na het beroepsinhoudelijk examen) aangegeven wordt dat je X aantal maanden Coschappen moet lopen.

Introductie-coschap

Het Introductiecoschap is het eerste coschap van de Masterfase. Hier krijg je informatie over het werk in  de Nederlandse gezondheidszorg, een korte les over de basiskennis, genezing en palliatie en over het juist en onjuist handelen. Het accent ligt op onderwerpen uit de Lijn Beroepsvoering: anamnese, lichamelijk onderzoek en consultvoering. De duur van deze coschap is 2 weken (dit hangt af van de universiteit waar je eventueel je colleges volgt) en is altijd voltijd. Deeltijd is hier niet mogelijk. Dit coschap is verplicht voor iedereen.

Studiemateriaal

Tijdens alle coschappen wordt er E-learning materiaal van de afdeling/ universiteit aangeboden. De benodigde boeken kun je lenen bij de  universitaire bibliotheken; de boeken zijn tevens online te bestellen.

Toetsen

Aan het einde van ieder coschap dien je een toets te maken (digitaal of schriftelijk). Om te slagen heb je minimaal een 6 nodig. Een goede prestatie tijdens de coschappen telt echter dubbel zo hard mee. Bij de eindbeoordeling is het coschap zelf het belangrijkst.

Collegegeld

Per ingeschreven maand betaal je je wettelijke collegegeld van € 2.143 (2020-2021) per studiejaar. Dit is van toepassing op de eerst bekostigde opleiding in Nederland en geldt voor personen die uit een EER- land, Zwitserland of Suriname komen of die een Nederlandse partner hebben. Voor niet EER- studenten is de hoogte van het collegegeld afhankelijk van de gekozen instelling. Kosten variëren hierin tussen de € 20,000- en € 25,000- per jaar. Meer informatie kun je ook op www.duo.nl vinden.

Duur van het totale coschap

Het opgelegde coschap kan 6  tot 18 maanden duren. Heel soms kan iemand het advies krijgen om drie jaar master geneeskunde te doen. De totale duur van je coschappen is helaas niet altijd hetzelfde als wat je tijdens het adviesgesprek te horen hebt gekregen. De advies commissie van de universiteit kan beslissen om je coschap te verlengen als ze denken dat dit beter is voor jouw  leerproces. Verder kan de wachttijd, de tijd voordat je begint of de tijd tussen twee coschappen, ook soms langer duren dan verwacht. Hier kunnen maanden tussen zitten. Hou er rekening mee dat je voor deze maanden tevens je collegegeld dient te betalen.