Procedure working as a doctor in the Netherlands

This is a summary of the procedure of the medical license exam that medical doctors, with a degree from outside the EU, have to complete before they can work in the Netherlands. On this website, we call it ‘the assessment procedure’. Mind you: this is a short version of how to become a medical doctor in the Netherlands; the full procedure is explained in detail in Dutch on this website (you can translate the content to English or other languages).

LEARNING DUTCH is the most important advise that we can give!

The assessment procedure

The procedure of how to become a medical doctor in the Netherlands is as follows:

 1. Get a visa from a Dutch embassy for the Netherlands. It should be a long time stay visa; on a tourist Visa you can not work! This website explain more in detail what to do.
 2. Learn the Dutch Language. You should master the language on at least the NT2-B2 level but ‘on the job experience’ shows that you will need a level of C1 or C2.
 3. Apply for the BIG registration. You will need to prepare for the following exams:
 4. The AKV exam (General Knowledge and Skills).
 5. The BI exam (Beroeps inhoudelijke exam): Prove that your medical knowledge and skills are up to the Dutch standards).
 6. Based on you Diploma (where you acquired it) and the results of the exams mentioned above, in most cases you will have to do an internship in a Dutch University Hospital.
  Note: If your results are too poor (according to the exam committee, something that seldom happens) you can not work as a doctor in the Netherlands.
 7. After completing all steps above you can be registered to work in the Netherlands.
 8. Find a job; you have to compete with colleagues from abroad and the students from the Netherlands. For a more detailed description about residency in training (AIOS) and not in training (ANIOS), please read all about it on this page.
 9. If you need to recognize your specialist diploma, after recorgnizing your basic doctor diploma (above mentioned procedure), please read more on this page.

How long will the procedure take

The procedure described above will take at least 3 to 4 years but it can take much longer depending on your (language) skills.

What will it cost me

The costs of applying for the procedure above are considerable. You will have to invest at least €3000 for exam and training fees but €5000 is probably a more realistic figure! In some cases however it can go over €20.000!

Disclaimer

The information above is to give an INDICATION of the procedure and it might change in the future. No rights can be claimed on the content of this page.

Interesting government websites regarding this matter

If you want to be sure about the contnt: go to the official websites of the Dutch government.

Overzicht Assessment 2010-2014

Omdat er veel onduidelijkheid heerst over het percentage artsen dat slaagt voor het assessment en er de vreemdste verhalen rondgaan over de ‘slaging percentages’, leek het ons goed om hier wat meer duidelijkheid in te brengen.

We hebben daarom contact gezocht met het CBGV (de Commissie) met het verzoek om data waaruit we kunnen zien wat er nu werkelijk aan de hand is. Het CBGV (de Commissie) was uitermate welwillend om hieraan mee te werken en samen met hen hebben we uit de jaarverslagen van de afgelopen jaren de beschikbare gegevens verzameld.

De gegevens die hieronder staan geven een indicatie; omdat de gegevens in de verschillende jaarverslagen niet in hetzelfde formaat stonden was het lastig om het in 1 overzicht te presenteren.
In het jaarverslag van de CBGV (de Commissie)  2015 zal een uitgebreid overzicht komen van de resultaten. Deze zullen we dan ook op onze website presenteren.

Assessment

In onderstaande tabellen hebben we getracht een overzicht te geven van de aantallen “Artsen van buiten de EER” die in de periode 2010-2014 deelgenomen hebben aan het assessment.

2010 2011 2012 2013 2014
Assessment informatie aangevraagd 28 51 67
Niet gestart met assessment 9 24 23
Gestart met assessment 19 27 44
Assessment afgerond 24 21 18 22 41
Gezakt voor AKV 1 2 1
Afgezien van BI toetsen 3 2
% Gehaald (van gestart met Assessment) 95% 81% 93%

Note: In bovenstaande tabel moet je er rekening mee houden dat niet alle deelnemers de aanmelding en toetsen in hetzelfde jaar deden.

Adviezen

Verder hebben we gekeken wat de adviezen waren die de “artsen van buiten de EER” in deze jaren gekregen hebben.

2010 2011 2012 2013 2014
Gelijkwaardig (erkenning en 3mnd supervisie als arts) 1 3 2 6 17
Niet gelijkwaardig (Co-schappen of hele studie doen) 23 18 16 16 24

Voorlopige conclusie

Let op: De data die hier gepresenteerd zijn geven een indicatie!
We kunnen uit bovenstaande gegevens concluderen dat het assessment misschien en grote uitdaging is (zeker als je er nog mee moet beginnen). Je hebt echter een meer als redelijke kans om ingeschreven te worden in het BIG register wanneer je echt gemotiveerd bent en als je opleiding in het buitenland van voldoende niveau is.

Note: de gegevens die in het verleden circuleerden waren gebaseerd om andere definities en gaven daarom een zeer vertekend beeld.