Mededeling over de COVID-19 actie van de VBGA

De VBGA heeft enkele weken geleden contact gezocht met het ministerie van VWS omdat veel buitenlandse artsen een bijdrage wilden leveren aan het bestrijden van de gevolgen van de corona-besmetting in Nederland. Op onze oproep kregen wij zeer veel respons. Momenteel hebben 170 buitenlandse artsen kenbaar gemaakt mee te willen werken. Daarnaast hebben 21 para-medici gereageerd.
Het bestuur van de VBGA treedt op als intermediair. Wij hebben een overzicht gemaakt van alle artsen en para-medici die bereid zijn om ondersteuning te bieden. Die lijst ligt in handen van een agentschap van het ministerie van VWS. Dit agentschap heet “extra handen voor de zorg”. Het agentschap beschikt over de VBGA-lijst. Zij hebben ons laten weten dat zij de richtlijnen hebben ontvangen van het ministerie van VWS en van het ministerie van SZW. Het agentschap gaat na wie op grond van de richtlijnen ingezet kan worden. Zij zullen benaderd worden door het agentschap “Extra handen voor de zorg”.

Wij bedanken jullie voor de bereidheid die jullie getoond hebben om steun te bieden in deze moeilijke tijden.

VBGA-bestuur


 

 

Belangrijk: Aflassen van 12de VBGA Workshop vanwege Covid19

Beste deelnemers,

Vandaag, vrijdag 13 maart 2020, ontvingen wij het bericht van Schola
Medica dat zij besloten hebben vanwege de Corona-crisis het gebouw te
sluiten 21 maart a.s., wat betekent dat wij de workshop voor buitenlandse
artsen die gepland stond op 21 maart 2020 moeten afgelasten. Dit bericht
heeft ons overvallen. We gingen er van uit dat wij met een groepsgrootte
van ruim onder de 100 mensen door konden gaan.

Helaas is dat niet het geval. Het bestuur van de VBGA heeft besloten om
zo spoedig mogelijk een nieuwe datum voor de workshop vast te stellen.
Uiteraard zijn wij afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland t.a.v.
de corona-besmettingen en de gevolgen daarvan voor
scholingsbijeenkomsten. Ook zijn wij afhankelijk van de Schola Medica.

Deelnemers die al betaald hebben kunnen er voor kiezen om het
overgemaakte bedrag teruggestort te krijgen, of het bedrag te laten
staan zodat zij verzekerd zijn van een plaats tijdens de eerstvolgende
workshop die de VBGA organiseert. De deelnemers die hun inschrijfgeld
terug willen, kunnen een mail richting aan penningmeester@vbga.nl.

Graag willen wij aan ieder die deze mail heeft gelezen verzoeken om een
respons te geven, zodat we zeker weten dat dit nieuws alle deelnemers op
tijd heeft bereikt.

Wij hopen u in de nabije toekomst te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Nafise Ghalandari
Voorzitter VBGA-bestuur

VBGA 12e workshop Voorbereiding BI toets, 21 maart 2020

Wat VBGA 12e workshop Voorbereiding BI toets
Waneer Zaterdag 21 maart 2020 9:00 tot 17:00
Voor Wie Artsen die bezig zijn met ‘het assessment’
Waar Schola Medica te Utrecht
Kosten 75 euro (inclusief eenvoudige lunch etc.).
Note: Dit tarief geldt alleen voor individuele inschrijving.
Max. aantal deelnemers 30

Inschrijving procedure

De procedure voor het inschrijven bestaat uit 3 stappen:

  • Stuur een mail naar info @ vbga.nl met je naam en status in het assessment
  • Maak het inschrijf geld over naar NL28ABNA0625184165 met je naam en achternaam in de omschrijving
  • Hierna ontvang je een mail van bevestiging van je inschrijving

Om iedereen voldoende gelegenheid te geven de vaardigheden te oefenen is er voor maximaal 30 deelnemers plaats. De eerste 30 kandidaten waarvan wij de registratie en de betaling hebben ontvangen, krijgen een bevestiging per e-mail van hun definitieve inschrijving. Mensen die hun AKV hebben afgerond hebben in principe voorrang bij de inschrijving.

Let op: de vorige workshops waren snel volgeboekt.

Als je betaalt hebt maar de workshop is al volgeboekt, dan zullen we je inschrijfgeld terugstorten en kun je helaas niet aan deze workshop deelnemen.

Locatie

De workshop zal ook ditmaal bij Schola Medica plaatsvinden. Hier worden o.a. de praktische vaardigheden van artsen in opleiding tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en hun opleiders geoefend. Op deze locatie beschikken wij over compleet trainingsmateriaal om de praktische vaardigheden te oefenen.

Schola Medica (‘t Hart)
Orteliuslaan 750
3528 BB Papendorp – Utrecht

Wanneer je met de auto komt zijn er ruim voldoende (gratis) parkeer mogelijkheden (rechts naast het gebouw).

Inhoud

De workshop biedt ondersteuning aan de buitenlands gediplomeerde artsen bij de voorbereiding op de medisch inhoudelijke toetsen. De DKV-toets wordt door veel buitenlands gediplomeerde artsen ervaren als één van de moeilijkste onderdelen van de BI-toets. Daarom zullen we ons daar 100% op focussen. In deze workshop zullen wij dus niet expliciet over de andere onderdelen van de assessment procedure (VGT of DKK) hebben.

Let op: Omdat de workshop compleet in het Nederlands is, is het belangrijk dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst.

Hieronder volgt, in het kort, het programma van deze workshop.

Ochtend sessie (deel 1)
09:00 – 09:15 Ontvangst
09:15 – 09:20 Welkomstwoord, Introductie en Programma
09:20 – 09:40 Informatie mbt. de Anamnese&Lichamelijk Onderzoek
09:40 – 09:50 Algemene vragen mbt. Anamnese
09:50 – 10:00 Korte koffie / Thee pauze

Ochtend sessie (deel 2)

10:00 – 12:10 Oefenen van de meest voorkomende casuïstiek (consulten)

De deelnemers worden in kleine groepen van 5 a 6 personen ingedeeld. De begeleiders gaan de rol van patiënten spelen en de kandidaten zullen de rol van de arts innemen. Gedurende 6 sessies van 20 minuten kan telkens iemand uit de groep oefenen met een consult; iedereen krijgt hierdoor de mogelijkheid om actief te oefenen en de andere groepsleden kunnen dan leren en hun feedback geven.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
– Buikpijn
– Baby
– Neuro
– Psych
– Pijn op de borst
– Bewegingsapparaat
We zullen strak met de tijd omgaan zodat iedere kandidaat een gevoel krijgt hoe het echt tijdens de toets gaat.
12:10 – 12:30 Plenaire besperking ‘anamnese’ 
De begeleiders (die de rol van patiënt hadden) zullen feedback geven mbt. de casussen
12:45 – 13:15 Lunchpauze / Netwerken
De organisatie zorgt voor een eenvoudige lunch met diverse belegde broodjes, drinken, fruit etc.

Tweede deel (in de middag): training praktische vaardigheden

Middag sessie (deel 1)
13:15 – 13:45 Informatie en uitleg mbt. het lichamelijk onderzoek (in auditorium)
Middag sessie (deel 2)
13:45 – 16:30 In kleine groepjes kunnen de deelnemers onder begeleiding van de begeleider(s) oefenen met zaken die tijdens de DKV aan de orde kunnen komen. Deze trainingen zullen in aparte ruimtes plaatsvinden. Iedere groep heeft 30 minuten bij ieder “station”, daarna wordt er gerouleerd. Geoefend wordt er in de volgende onderdelen:
Hechten
Lichamelijk onderzoek baby
Lichamelijk onderzoek gynaecologie
Reanimatie en Infuus
Lichamelijk onderzoek bewegingsapparaat
15:15 – 15:30 Koffie/Thee pauze
Afsluiting van de dag
 16:30 – 17:00 Napraten, laatste vragen etc.

11e Workshop voorbereiding BI-toets, 14 september 2019

Wat VBGA 11e workshop Voorbereiding BI toets
Waneer Zaterdag 14 september 2019 9:00 tot 17:00
Voor Wie Artsen die bezig zijn met ‘het assessment’
Waar Schola Medica te Utrecht
Kosten 75 euro (inclusief eenvoudige lunch etc.).
Note: Dit tarief geldt alleen voor individuele inschrijving.
Max. aantal deelnemers 30

UPDATE Mbt. tot parkeren

Voor de deelnemers aan deze Workshop: we hebben net gehoord dat we NIET naast het gebouw mogen parkeren. We mogen gebruik maken van de PARKEER GARAGE ONDER HET GEBOUW. De ingang van de parkeer garage is (als je er voor staat) LINKS in het gebouw!

Inschrijving procedure

De procedure voor het inschrijven bestaat uit 3 stappen:

  • Vul het formulier op onze website in en verstuur het.
    Let op: Zorg ervoor dat je email adres klopt; deze wordt in volgende stappen gebruikt om te communiceren over je inschrijving.
  • Hierna ontvang je een email. Bevestig de inschrijving dmv. de link in deze email.
  • Maak het inschrijf geld over onder vermelding van de zaken zoals aangegeven in bovengenoemde mail

Om iedereen voldoende gelegenheid te geven de vaardigheden te oefenen is er voor maximaal 30 deelnemers plaats. De eerste 30 kandidaten waarvan wij de registratie en de betaling hebben ontvangen, krijgen een bevestiging per e-mail van hun definitieve inschrijving. Mensen die hun AKV hebben afgerond hebben in principe voorrang bij de inschrijving.

Let op: de vorige workshops waren snel volgeboekt.

Als je betaalt hebt maar de workshop is al volgeboekt, dan zullen we je inschrijfgeld terugstorten en kun je helaas niet aan deze workshop deelnemen.

Online inschrijven voor deze workshop kan vanaf maandag 26 augustus 2019 door onderstaande link op onze website te volgen:

https://www.vbga.nl/workshopregistratie/

Locatie

De workshop zal ook ditmaal bij Schola Medica plaatsvinden. Hier worden o.a. de praktische vaardigheden van artsen in opleiding tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en hun opleiders geoefend. Op deze locatie beschikken wij over compleet trainingsmateriaal om de praktische vaardigheden te oefenen.

Schola Medica (‘t Hart)
Orteliuslaan 750
3528 BB Papendorp – Utrecht

Wanneer je met de auto komt zijn er ruim voldoende (gratis) parkeer mogelijkheden (rechts naast het gebouw).

Inhoud

De workshop biedt ondersteuning aan de buitenlands gediplomeerde artsen bij de voorbereiding op de medisch inhoudelijke toetsen. De DKV-toets wordt door veel buitenlands gediplomeerde artsen ervaren als één van de moeilijkste onderdelen van de BI-toets. Daarom zullen we ons daar 100% op focussen. In deze workshop zullen wij dus niet expliciet over de andere onderdelen van de assessment procedure (VGT of DKK) hebben.

Let op: Omdat de workshop compleet in het Nederlands is, is het belangrijk dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst.

Hieronder volgt, in het kort, het programma van deze workshop.

Ochtend sessie (deel 1)
09:00 – 09:15 Ontvangst
09:15 – 09:20 Welkomstwoord, Introductie en Programma
09:20 – 09:40 Informatie mbt. de Anamnese ; Shabnam zit in de opleiding tot huisarts specialist en zal toelichtingen geven op de meest gebruikte anamnese techniek in Nederland.
09:40 – 09:50 Algemene vragen mbt. Anamnese
09:50 – 10:00 Korte koffie / Thee pauze

Ochtend sessie (deel 2)

10:00 – 12:10 Oefenen van de meest voorkomende casuïstiek (consulten)

De deelnemers worden in kleine groepen van 5 a 6 personen ingedeeld. De begeleiders gaan de rol van patiënten spelen en de kandidaten zullen de rol van de arts innemen. Gedurende 6 sessies van 20 minuten kan telkens iemand uit de groep oefenen met een consult; iedereen krijgt hierdoor de mogelijkheid om actief te oefenen en de andere groepsleden kunnen dan leren en hun feedback geven.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
– Buikpijn
– Baby
– Neuro
– Psych
– Pijn op de borst
– Bewegingsapparaat
We zullen strak met de tijd omgaan zodat iedere kandidaat een gevoel krijgt hoe het echt tijdens de toets gaat.
12:10 – 12:30 Plenaire besperking ‘anamnese’
De begeleiders (die de rol van patiënt hadden) zullen feedback geven mbt. de casussen
12:45 – 13:15 Lunchpauze / Netwerken
De organisatie zorgt voor een eenvoudige lunch met diverse belegde broodjes, drinken, fruit etc.

Tweede deel (in de middag): training praktische vaardigheden

Middag sessie (deel 1)
13:15 – 13:45 Informatie en uitleg m,bt. het lichamelijk onderzoek (in auditorium)
Middag sessie (deel 2)
13:45 – 16:30 In kleine groepjes kunnen de deelnemers onder begeleiding van de begeleider(s) oefenen met zaken die tijdens de DKV aan de orde kunnen komen. Deze trainingen zullen in aparte ruimtes plaatsvinden. Iedere groep heeft 30 minuten bij ieder “station”, daarna wordt er gerouleerd. Geoefend wordt er in de volgende onderdelen:
Hechten
Lichamelijk onderzoek baby
Lichamelijk onderzoek gynaecologie
Reanimatie en Infuus
Lichamelijk onderzoek bewegingsapparaat
15:15 – 15:30 Koffie/Thee pauze
Afsluiting van de dag
 16:30 – 17:00 Napraten, laatste vragen etc.

Huisartsenstage voorlopig NIET mogelijk

Tot onze spijt moeten we voorlopig even stoppen met het aanbieden van huisartsenstages.

De voorwaarden voor de verzekering zijn dusdanig aangepast dat het er feitelijk op neerkomt dat de verzekering niet meer afdoende is. We zijn ons aan het beraden wat de mogelijkheden zijn om de stages toch weer aan te kunnen bieden.

Als je al betaald hebt …

De mensen die zich ondertussen al ingeschreven en betaald hebben kunnen hun geld natuurlijk terug krijgen! Stuur in dat geval een mailtje dan zetten we het “proces” in werking. Dit kan echter even duren (4 weken), maar je krijgt het zeker!

Wanneer er vragen zij stuur dan even een mailtje naar stage @ vbga.nl.