Workshop BI-toets !!!

Datum 27 september 2014
Tijd 14.00 uur
Locatie “het Auditorium” in het VieCuri Medisch Centrum, Venlo
Kosten €15,-

Inschrijving

Stuur een e-mail naar workshop [at] vbga.nl tot 24 september om je plek te reserveren. Om iedereen voldoende gelegenheid te geven en vaardigheden te oefenen is er voor maximaal 20 deelnemers plaats. Kosten zijn ter plekke contant te betalen.

Inhoud

Deze workshop biedt ondersteuning aan de buitenlands gediplomeerde artsen bij de voorbereiding op de medisch inhoudelijke toetsen. De “1e Workshop BI-Toets” bestaat uit twee delen:

  • Eerste deel: theoretische begeleiding. Drs Lea Vink, Drs Nushi Taki en Drs Shabnam Ghahramani zijn met succes voor de BI-toets geslaagd en zullen hun eigen ervaring delen over de drie verschillende onderdelen van de BI-toets (DMB, DKK en DKV). Drs Shabnam gaat voorbeelden geven van de meeste voorkomende casussen in de DKV en gaat aanleiding geven hoe men er het best op kan reageren.
  • Tweede deel: hier wordt de training op een praktische manier gegeven. Omdat de DKV door veel buitenlands gediplomeerde artsen wordt ervaren als één van de moeilijkste onderdelen van de BI-toets, zullen we ons daarop focussen. Eerst zullen de begeleiders een rollenspel “patiënt-arts” spelen zodat de kandidaten een beter inzicht krijgen hoe het er tijdens een echte toets aan toe gaat. Ten slotte zullen de kandidaten zelf oefenen met rollenspellen onder supervisie van de begeleiders.
  • We beschikken ook over trainingsmateriaal. Daardoor zal je de kans hebben om procedures te oefenen, zoals een perifeer infuus inbrengen, hechten en reanimatie training op een BLS pop (dit zijn allemaal procedures die ook tijdens de DKV getoetst zullen worden).

Dagprogramma 1 e Workshop BI-Toets

Tijd

Begeleider

Onderwerp

14.00-14.10 Drs. Julissa Cruz VBGA, wie zijn we?
14.10-14.25 Drs. Lea Vink Algemene info over het assessment en BI-toets
14.25-14.35 Drs. Nushi Taki Voorbereiding op DMB en DKK
14.35-14.50 Drs. Shabnam
Ghahramani
Voorbereiding op DKV
14.50-15.00   Pauze
15:00-15:30 Firas Al Khoury en Drs. Shoaib Hoshmand;
Drs. Carina Domingues en Drs. Shabnam Ghahramani
Rolspelen casussen DKV
15.30-17.30 Alle begeleiders Praktische oefeningen voor DKV:
Klinische casussen, perifeer infuus, hechten en reanimatietraining op een BLS pop

 Bovenstaande gegevens zijn ook te downloaden als PDF

Archief

Ons archief is een verzameling van alles wat in de afgelopen jaren in de media is verschenen over de assessment procedure voor buitenlands gediplomeerde artsen (buiten de EER) die toelating tot het inschrijven in het BIG register geeft. Hiermee bedoelen we interviews, inspirerende verhalen, presentaties, verklaringen van politici, onderzoeken enz.

2018 Presentatie Global Health symposium

Ons PR-lid Atefeh heeft een presentatie gegeven bij het UMCG.health-symposium
http://www.vbga.nl/archief/8-nieuws/85-global-health-symposium

 2017 Artikel in Zorgvisie

Buitenlandse artsen moeten jaren wachten voordat ze aan het werk kunnen
https://www.zorgvisie.nl/buitenlandse-artsen-moeten-jaren-wachten/

2017 Artikel in Medisch Contact

De assessmentprocedure voor toelating tot de Nederlandse arbeidsmarkt werkt behoorlijk vertragend, zo blijkt uit een enquête onder buitenlandse artsen. De wachttijden kunnen oplopen tot vijf jaar.

Assessment struikelblok voor buitenlandse artsen.pdf

2017 Artikel in Arts en Auto (VvAA)

Artikel over verspild talent. Het aartikel gaat in eerste instantie over “vluchteling Artsen” maaar is van toepassing op alle Artsen van buiten de EEU.
https://www.artsenauto.nl/verspild-talent/

2016 Artikel in Medisch Contact (KNMG)

De lange weg naar erkenning.
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/De-lange-weg-naar-erkenning.htm

2016 NVZ Netwerk Dinner

Op woensdag 8 juni organiseerde de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)  een netwerkdiner dat in het teken stond van het werken aan een inclusieve arbeidsmarkt; een arbeidsmarkt waar iedereen deel van uitmaakt. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 De VBGA was uitgenodigd om over deze problematiek mee te denken en te praten. Namens VBGA waren Shabnam Ghahramani en Julissa Cruz Gomez hierbij  aanwezig. Het diner vond plaats in Amersfoort. Naast de genoemde VBGA-ers waren er 22 andere gasten aanwezig; te weten: leden van de NVZ en verschillende ziekenhuis- en afdelings-hoofden.   

Shabnam Ghahramani hield een presentatie van 20 minuten om de VBGA en diens werkzaamheden te introduceren en de uitdagingen van de “VBGA leden” te noemen. In haar presentatie ging ze dieper in op het assessment, de erkenningsprocedure van het buitenlands arts diploma’s en de problemen waar  buitenlands gediplomeerde artsen tegenaan lopen. Ze sloot haar presentatie af met:   “als immigrant arts laat je bijna alles achter, je diploma, je netwerk, je ervaringen, je onderzoeken, het ziekenhuis en/of de praktijk waar je gewerkt hebt en zelfs je patiënten. Maar de belangrijkste dingen neem je mee: je talent, je ambities, je motivaties, je doorzettingsvermogen en je dromen”.…

Artikel: Artikel mbt. Diversiteit bij Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

2016 Dentz: Paul Herfs

Enkele maanden geleden schreef Paul Herfs een artikel in Dentz; dat is een vakblad voor tandartsen. Recent vroeg de Federatie Medisch Specialisten of ze het artikel mochten vertalen in het Arabisch ten behoeve van een voorlichtingsbijeenkomst voor Syrische artsen, tandartsen en apothekers.

Artikel: artikel Dentz Syrische tandartsen in Nederland

2015 KNMG: Medisch Contact

Eind 2014 is de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen (VBGA) opgericht. Deze vereniging behartigt de belangen van en vormt een aanspreekpunt voor artsen die buiten de EER (Europese Economische Ruimte) hun diploma hebben behaald en daarmee in Nederland aan het werk willen of zijn.

Oud Voorzitter Julissa Cruz Gómez:
‘We liepen al enige tijd rond met het idee om de belangenbehartiging en informatievoorziening voor buitenlandse artsen in Nederland te bundelen. Zeker nu de KNMG door bezuinigingen deze taak moest afbouwen, is er extra vraag naar een dergelijk initiatief. Na overleg met diverse organisaties waaronder de KNMG, hebben we eind 2014 de knoop kunnen doorhakken.’

Bij de VBGA kunnen in het buitenland gediplomeerde artsen terecht voor informatie over het Nederlandse systeem, bemiddeling bij het vinden van stageplekken, tips en informatie voor het volgen van taal- en andere aanvullende cursussen.

Zie ook pagina: Artikel in “Medisch Contact”

2014  Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen

Sinds maart 2014 zijn zes buitenlands gediplomeerde artsen bezig met het oprichten van de vereniging buitenlands gediplomeerde artsen. De VBGA heeft als voornaamst doel steun en begeleiding bieden aan buitenlands gediplomeerde artsen die de assessmentprocedure met succes willen afronden.
Medeoprichters: Julissa C. Gomez; Lea Vink; Nushi Taki; Firas Al Khoury; Shabnam Ghahramani; CarinaT. Domingues

Zie ook pagina: Het bestuur

2014  Medisch Contact interview

Meer stageplekken bij huisartsenpraktijken voor buitenlands gediplomeerde artsen
Medisch Contact. Door Federatienieuws Nr. 16, 17 april 2014
Dokter Julissa Gomez, een buitenlands gediplomeerde arts heeft stage bij de huisarts Hans Essers, kunnen lopen. In dit interview praten ze over het belang van het regelen van meer stageplekken bij huisartsenpraktijken  voor buitenlands gediplomeerde artsen.
Julissa: ‘Mijn artsenbloed ging weer stromen dankzij de stageplek’
Bron: http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/federatienieuws/federatiebericht/143784/stageplekken-voor-buitenlandse-artsen-dringend-nodig.htm

2014  Social media

Facebook groep Buitenlands Gediplomeerde Artsen
In maart 2014 heeft Carina T. Domingues een facebook groep opgericht voor artsen die in het buitenland hun opleiding tot arts hebben afgerond en vervolgens naar Nederland zijn geëmigreerd.
Onder andere is deze groep bedoel om ervaring uit te wisselen over:

  • het oplopen van een succesvol carrière als buitenlands gediplomeerde arts in Nederland;
  • de assessmentprocedure die toelating geeft tot de inschrijving in het BIG-register;
  • optimale beheersing van de Nederlandse taal;
  • het creëren van een netwerk in de medische wereld;

https://www.facebook.com/groups/542596882505300

Note: Andere buitenlandse beoefenaars van een BIG-beroep, zoals verpleegkundigen en tandartsen zijn ook hier welkom!

2013  Artikel van Paul Herfs

De assessment procedure voor buitenlandse artsen: een balans na 7 jaar
Paul Herfs is intensief betrokken bij de inburgering van buitenlandse artsen in Nederland. Via hem zijn tientallen buitenlandse artsen met succes ingestroomd in de medische faculteit van de Universiteit Utrecht.
Diverse activiteiten, zoals de ontwikkeling van een methode Medisch Nederlands voor anderstalige artsen en een onderzoek naar de medische loopbanen van buitenlandse artsen in Nederland, waren aanleiding voor het starten van een promotieonderzoek.
Paul Herfs is werkzaam als vertrouwenspersoon voor personeel van de Universiteit Utrecht en als ombudsman personeel voor de Hogeschool Utrecht. Ook is hij verbonden aan de onderzoeksschool ERCOMER. ERCOMER staat voor European Research Centre on Migration and Ethnic Relations.
Paul Herfs´ proefschrijft: http://paulherfs.nl/wp-content/uploads/2013/03/Ercomer-Assessment-publicatie-2013.pdf
Paul Herfs´s persoonlijke website: http://paulherfs.nl/

2013  Nieuws

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid onderzoekt procedure buitenlandse artsen
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid gaat bekijken of Nederland niet te veel drempels opwerpt voor buitenlandse artsen. Nu hebben zij vaak moeite om hier aan de bak te komen, terwijl ze wel goed zijn opgeleid.
De minister noemt het ‘zonde’ dat capabele artsen niet aan de slag kunnen doordat er allerlei barrières zijn. Tegelijkertijd wil ze niet tornen aan de kwaliteit van artsen. ‘Die moet gewoon goed zijn.’ Het is volgens haar dan wel zaak ‘om de kennis, kunde en competenties van mensen goed tot hun recht te laten komen’.
Bron: http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3435770/2013/05/03/Schippers-kijkt-naar-regels-buitenlandse-arts.dhtml
Bron: http://www.uaf.nl/actueel/nieuws/nieuwsartikel/newslistid/1/newsitemid/121
Bron: http://nos.nl/artikel/502790-onderzoek-regels-buitenlandse-arts.html

2012  Column

Drempels weg voor buitenlandse artsen
KNMG. Column van Marlies de Rond, 05 november 2012
Marlies de Rond, beleidsadviseur KNMG, praat over de onduidelijkheid over artsendiploma of certificaat voor buitenlands gediplomeerde artsen van buiten de EER. NFU en OCW: doe er iets aan.
Bron:

2012  Nieuws

Groot tekort aan allochtone medisch specialisten
Volkskrant. Door Wilco Dekker, 05 oktober 2012
Er is een groot tekort aan allochtone medisch specialisten. Dat is slecht voor de kwaliteit en de kosten van de zorg. Het probleem zit vooral bij de opleidingen, waar artsen met een niet-westerse achtergrond vaak buiten de boot vallen, onder meer door vooroordelen.
Bron: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3326991/2012/10/05/Groot-tekort-aan-allochtone-medisch-specialisten.dhtml

2012  Medisch Contact.

KNMG-districten bemiddelen bij meeloopstages buitenlandse artsen.
Medisch Contact. Door Federatienieuws, Nr. 14, 06 april 2012

Natalia Makhotkina is in Rusland afgestudeerd als basisarts. Door het werk van haar man woont ze nu in Nederland. Natalia wil daarom hier haar specialisatie oogheelkunde doen. Om zich in het BIG-register te kunnen inschrijven moet ze eerst de Algemene Kennis en Vaardigheden (AKV) toets en een medisch-inhoudelijke toets halen. Als voorbereiding op het laatste onderdeel loopt ze stage. De KNMG-districten helpen met het zoeken naar dit soort stageplekken voor buitenlandse artsen.

Bron:http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/federatienieuws/federatiebericht/113108/makhotkina-uit-rusland-loopt-mee-met-huisarts-spee-in-ijsselstein.htm

2011 TV documentair

Een inspirerend verhaal van een buitenlands gediplomeerde specialist
RTV Rijnmond. Werelds herhaling Afl. 4, 03 mei 2011
Alice Fonseca Barreto werkte al jaren als psychiater in Brazilië en had samen met een aantal partners een goedlopende kliniek. Een goed leven, dat min of meer op zijn kop werd gezet toen zij besloot in Nederland te gaan wonen. Dit had grote consequenties voor Alice, want de diploma’s die zij in Brazilië had gehaald, bleken hier niet veel waard te zijn. Alice moest opnieuw een heel traject doorlopen: studeren, coschappen lopen, alles wat zij in Brazilië al had gedaan.
Alice: “Een Braziliaanse moeder zei mij het volgende: ‘Het huis van de boeddha is waar de boeddha is.’ En dat is een beetje wat ik doe. Hier is mijn huis. Niet alleen mijn huis, maar ook mijn land. En ik maak van mijn huis een goed huis, een gezellige plek.”
Bron: http://www.youtube.com/watch?v=G4nTp9EJvFc

2008  Interview

Twee buitenlands gediplomeerde artsen delen hun ervaringen over de assessmentprocedure
Medisch Contact. Door Federatienieuws, 28 juni 2008
Patria Diaz en Zabi Hamidi, buitenlands talent in Nederland. Patria is coassistent en heeft deelgenomen aan de nieuwe assessmentprocedure. Zabi werkt als huisarts en doorliep de oude procedure van diplomawaardering. Onlangs zijn deze buitenlandse artsen door de KNMG uitgenodigd voor een bijeenkomst, met een afvaardiging vanuit de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV), om hun ervaringen als in het buitenland gediplomeerde arts te delen. De weg naar BIG-registratie is een lange en soms ingewikkelde weg. De KNMG wil daar ondersteuning in bieden.
Bron: http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftartikel/22899/knmg-wil-buitenlands-talent-niet-verloren-laten-gaan.htm

2008 Social Media

Forum Buitenlandse artsen in NL
Admin en Patria, twee in het buitenland gediplomeerde artsen, hebben in 2008 een forum opgericht om ervaringen uit te wisselen en informatie en tips over de assessmentprocedure te geven.
Dit forum diende gedurende jaren velen, aangezien een groot aantal artsen dat de assessmentprocedure hebben afgerond, hun ervaring in het forum hebben gedeeld.
Het forum is tegenwoordig minder actief, maar daar kunt u nog veel nuttige informatie en tips vinden de assessmentprocedure.
Link: http://buitenlandseartsen.super-forum.net/

2006  Interview

Twee buitenlands gediplomeerde artsen delen hun ervaringen over
Arts in Spe. Door Sandra Ferns en Kathelijne Groeneveld, 23 mei 2006
Jaarlijks stromen circa 140 in het buitenland gediplomeerde artsen in in de Nederlandse artsenopleiding. Giza Passos de Cerqueira e Silva (Brazilië) en Suhail Basunaid (Jemen) zijn twee van die studenten. Giza en Suhail hebben nog deel aan de oude assessmentprocedure genomen. Toen waren de medische faculteiten nog verantwoordelijk voor de toelating, niveaubepaling en aanvullende scholing van buitenlandse artsen. De huidige assessmentprocedure onder  de verantwoordelijkheid van de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezond –
heid (CBGV) bestond nog niet.
Bron: http://artsinspe.artsennet.nl/Tijdschriftartikel/Buitenlandse-artsen-in-Nederland-aan-de-studie.htm

Tips voor Nederlandstalige huisgenoten en partners

Tips voor Nederlandstalige huisgenoten en partners van studenten NT2

Buitenlanders die de Nederlandse taal willen leren, klagen er vaak over dat hun Nederlandse partners en vrienden liever geen Nederlands met hen willen spreken.

Daardoor wordt het leren van de Nederlandse taal aanzienlijk moeilijker voor deze buitenlanders. Als iemand alleen tijdens de lessen Nederlands spreekt, blijft het Nederlands heel lang een vreemde taal, terwijl het de bedoeling is dat het de tweede (gebruiks)taal wordt.

Als je samenwoont of in één huis leeft met iemand die de Nederlandse taal wil leren, kun je hem of haar natuurlijk die belangrijke kans bieden om, buiten de lessen om, extra Nederlands te oefenen. Dit zal hem of haar uiteraard helpen om veel sneller vorderingen te maken. In de praktijk blijkt echter vaak dat het nog niet zo makkelijk is om dat consequent vol te houden, omdat de communicatie een stuk moeizamer wordt wanneer een van de twee het Nederlands (nog) niet zo goed beheerst. Vandaar de volgende tips.

Tip 1: een uurtje per dag

Spreek af om elke dag een uurtje uitsluitend Nederlands te spreken. Kies een vast tijdstip en houd je daar vervolgens beiden consequent aan. Voorkom dat de afspraak verwatert.

Tip 2: hou het praktisch

Probeer zo veel mogelijk te beschrijven wat je tijdens dat uur ziet en wat je doet. Juist momenten waarop je praktische, dagelijkse activiteiten uitvoert, zijn heel geschikt. Boodschappen doen, koken, het huis schoon maken.

Tip 3: herhaal

Herhaal je zinnen en herhaal nieuwe woorden bij voorkeur verschillende keren. Bakken, snijden, koffie zetten, de deur open doen… het is allemaal nieuw en door deze woorden vaak terug te laten keren, kan iemand ze ook echt gaan onthouden. Iemand moet minimaal tien keer een nieuwe woord in een andere taal hebben gehoord om het überhaupt te kunnen onthouden en zelfs honderd keer om het te kunnen gebruiken. Herhalen is dus niet overbodig, maar nodig. Ook zinstructuren herhalen (en variëren) is zeer waardevol.

Tip 4: corrigeer

De NT2-cursist zal zelf natuurlijk de nodige fouten maken. Het is zeker niet nodig om al die fouten te corrigeren, maar het is wel goed om te voorkomen dat bepaalde constructiefouten ‘inslijten’ en dan later weer met veel pijn en moeite afgeleerd moeten worden. Dat geldt met name als het werkwoord op een verkeerde plaats staat.

Als een Nederlandse zin met een element van tijd of plaats begint, komt het onderwerp na het werkwoord. Vergelijk: Ik ga morgen naar Amsterdam en Morgen ga ik naar Amsterdam. In veel andere talen is dat niet zo (Tomorrow I go to Amsterdam, Demain je vais á Amsterdam). De Nederlandse structuur is lastig voor veel NT2-studenten en het is waardevol als hun zinnen met deze fout af en toe gecorrigeerd worden. U kunt eenvoudig de zin correct herhalen, zonder nadere uitleg.

Een ander lastig punt is het feit dat wij veel werkwoorden op het einde van de zin plaatsen: Ik ga in de tuin zitten; Ik heb vandaag hard gewerkt.

Ook hier geldt: herhaal eenvoudig de zin in gecorrigeerde vorm.

Tip 5: ondersteun met gebaren, niet met theorie

Beperk u tot veel praten en af en toe corrigeren. Het is niet nodig om uit te leggen wat de regels zijn – dat gebeurt al in de NT2-cursus. U hoeft dus niets toe te lichten als u een foute zin corrigeert. Om te voorkomen dat er een gesprek over zinstructuren ontstaat, kun u de correcties simpelweg combineren met een handgebaar. Als iemand vergeet om het werkwoord op de tweede positie te zetten, steekt u twee vingers in de lucht (“tweede positie”) en u herhaalt de zin. Als iemand vergeet om het werkwoord achter in de zin te plaatsen, wijst u met een boog in de lucht naar links (voor de kijker rechts: “achter in de zin”) terwijl u de gecorrigeerde zin uitspreekt. Deze gebaren gebruiken we ook in de lessen. Na verloop van tijd hoeft u alleen maar het gebaar te maken en kan de NT2-student zijn of haar eigen zin corrigeren.

Als u de fout in het Nederlands gaat uitleggen, bestaat het gevaar dat u toch weer een andere taal nodig heeft om de lastige theorie duidelijk te maken, of dat de NT2-student theoretische vragen gaat stellen.

Tip 6: nog geen echte gesprekken

Als u echt wezenlijke onderwerpen wilt bespreken, kies dan voor een taal die u allebei machtig bent. Voorkom dat één van de gesprekspartners gefrustreerd raakt doordat hij of zij nog onvoldoende woordenschat heeft, en zich nog niet voldoende kan uiten.

Het zal in het begin onwennig zijn om ineens in een soort leraar-leerlingverhouding terecht te komen, maar bedenk dat het tijdelijk is en dat de vorderingen die je partner/huisgenoot op deze manier kan maken, de moeite waard zijn. Hij of zij doet tenslotte zelf ook al heel veel moeite om die rare nieuwe taal onder de knie te krijgen…

Heel veel succes bij al jullie pogingen!

Nieuwkomers

Welke stappen moet een “nieuwkomer” doorlopen

Als je helemaal van voor af aan begint moet je achtereenvolgens de volgende stappen doorlopen

Raak niet te snel gefrustreerd; het kost tijd.

 

NT2 / Inburgering

Hier komt een uitleg over NT2 / inburgering

Inschrijven voor de BIG registratie procedure

Als je je NT2  (minimaal level 2 nivo) gehaal hebt kun je je inschrijven

Algemene Kennis en vaardigeheden

Hier krijg je te maken met nederlandse taal en presenatie

Beroeps Inhoudelijke Toets

Deze toets bestaat uit …..

De afronding

CO-schappen lopen of werken onder supervisie

Inschrijving in BIG register

Hoera!!! Je bent er