Foreign Language

This is the only page in this website that is not in the dutch language.

In order to help people who do not master the dutch language yet, we have some volunteers where you can ask initial questions in your own language.

NOTE: This faciility should be used to get you started! Your main goal should be: mastering the dutch language; it is essential for you to get your degree recognised and for future work in the Netherlands.

You can contact someone who speaks your language to ask questions  for the specified languages.

For russian speaking collegues

For arabic speaking collegues

For spanish speaking collegues

 

Artikel KNMG

Zoals de meesten van jullie weten zijn wij in 2014 gestart met het oprichten van de VBGA. Op dit moment zijn we bezig met de laatste stappen om onze vereniging een officiele status te geven. De KNMG is zeer cooperatief en probeert te helpen waar het mogelijk is.

De KNMG heeft een artikel in het tijdschrift “Medisch Contact” en ook op hun webssite geplaatst. Volg de link hieronder om het artikel te lezen.

http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Overzicht-nieuws/Nieuwsbericht/149732/Vereniging-Buitenlands-Gediplomeerde-Artsen-opgericht.htm

Impressie tweede workshop

Wij kunnen met gepaste trots zeggen dat ook onze tweede workshop zeer positief ontvangen is.

Dankzij de medewerking van drs. M. Visser van de VU Amsterdam, vond deze keer de workshop plaats op een centrale plaats in Nederland, nl. bij het Klinisch Trainingscentrum (KTC) van het Vrij Universiteit MC (VUmc) te Amsterdam. Wij zijn de VU zeer erkentelijk voor het ter beschikking stellen van de ruimte en de materialen om de klinische vaardigheden te oefenen.

De workshop bestond uit een ochtend sessie en een middag sessie met in de pauze een lunch die aangeboden werd door de VBGA.

Daarnaast kregen alle 27 (zeer gemotiveerde) deelnemers tevens een compacte  handleiding  over de DKV.

Ochtend sessie: theoretische begeleiding

 • S. Ghahramani, S. Wartanian en F. Al Khoury hebben respectievelijk de DMB, DKK en DKV behandeld.
  Ook werd enige casuïstiek rondom de DKV-toets besproken en hoe deze het best voorbereid kan worden.
 • P. Diaz (huisarts) heeft zowel over de anamnese als het LO verslag gesproken en deze door middel van een training toegepast.

Middag sessie: praktisch oefeningen

Tijdens dit onderdeel werden de deelnemers in kleine groepen verdeeld zodat elke deelnemer beter kon oefenen.

Deze ‘hands-on’ sessies werden begeleid door:

 • Y. Garcia (kinderarts): training anamnese en LO van de babycasus
 • S. Wartanian: training reanimatie en perifeer infuus inbrengen
 • S. Ghahramani: training gynaecologische casus
 • F. Al Khoury: training hechten

Collega’s die recent de BI toets hebben afgelegd ( S. al-Janabi, M. Siddhartha Karaya,  M. Jardak,  A. van Heurn), hebben vol enthousiasme met dit workshopdeel geholpen (assisteren, tips tijdens het oefenen van het LO etc.).

Al met al zijn alle postieve reacties voor ons als vereniging en voor alle vrijwilligers die bij de organisatie betrokken waren zeer motiverend.

We hopen dat we later dit jaar weer een workshop kunnen organiseren!

Workshop 25 maart 2015

2 e Workshop BI-Toets

Datum 25 maart 2015
Tijd 10:00 – 17:00
Locatie Klinisch trainingscentrum (KTC) ruimte 7-023 (7 e etage), Vrij Universiteit MC- Amsterdam
Kosten € 30
Inschrijving stuur voor 23 maart een e-mail naar “workshop @ vbga.nl” om je plek te reserveren. Om iedereen voldoende
gelegenheid te geven en vaardigheden te oefenen is er voor maximaal 20 deelnemers plaats. Kosten zijn ter plekke
contant te betalen.

Locatie

Deze workshop zal in het klinisch trainingscentrum (KTC) van het VUmc plaatsvinden, waar de geneeskundestudenten ook les krijgen. Daarom beschikken we over compleet trainingsmateriaal om de praktische vaardigheden te oefenen.

Inhoud

Deze workshop biedt ondersteuning aan de buitenlands gediplomeerde artsen bij de voorbereiding op de medisch inhoudelijke toetsen. De “1e Workshop BI-Toets” bestaat uit twee onderdelen:

Eerste deel

 • Theoretische begeleiding in de ochtend
 • Drs. Shabnam Ghahramani, Drs. Sevak Wartanian (gast) en Drs. Firas Al Khoury zijn met succes voor de BI-toets geslaagd en zullen hun eigen ervaring delen over de drie verschillende onderdelen van de BI-toets (DMB, DKK en DKV). Drs. Firas Al Khoury gaat voorbeelden geven van veel voorkomende casussen bij de
  DKV-toets, tevens zal hij toelichting geven hoe men zich het best kan voorbereiden.
 • Gast: MSc. Patria Diaz is huisartsspecialiste. Het goed en volledig kunnen schrijven van een anamnese en LO verslag is een belangrijk onderdeel van de DKV. Daarom zal Drs. Patria Diaz een anamnese en LO verslaglegging training geven.
 • UFA, de Stichting voor hoogopgeleide vluchtelingen zal een presentatie geven over hun huidige activiteiten.

Tweede deel

 • Praktisch oefeningen in de middag
 • De DKV wordt door veel buitenlands gediplomeerde artsen ervaren als één van de moeilijkste onderdelen van de BI-toets. Daarom zullen we ons daarop focussen.
 • Je zult de gelegenheid krijgen om verschillende praktische vaardigheden te oefenen zoals LO op een babypop, gynaecologische onderzoek, vaginaal toucher, een perifeer infuus inbrengen, hechten en reanimatietraining op een BLS pop (Dit zijn allemaal vaardigheden die ook tijdens de DKV getoetst zullen worden).
  De deelnemers zullen in twee groepen verdeeld worden zodat we meer tijd aan elke kandidaat
  zullen kunnen besteden.
 • Gast: Drs. Yumely Garcia is kinderarts.
  Zij gaat een training over de anamnese en LO van de babycasus geven.
 • Gasten: er zullen ook andere artsen aanwezig zijn welke recent de DKV toets hebben afgelegd en hun ervaring graag willen delen d.m.v. assisteren, meehelpen en het geven van tips tijdens het oefenen van het LO.
 • Extra: Als studiemateriaal krijg je tijdens deze workshop een praktische handleiding van de DKV.
  Deze handleiding bestaat uit tips over de DKV en verschillende voorbeelden van anamnese, LO verslag, probleemlijst, DD’s en beleid van de meeste voorkomende casussen welke aan bod zijn gekomen tijdens de afgelopen jaren in de DKV.

Programma

Tijd Begeleider(s) Onderwerp
10:00-10:10 Drs. Shabnam Ghahramani VBGA, wie zijn we? Algemene info over het assessment en BI-toets
10.10-10.25 Drs. Sevak Wartanyan Voorbereiding op DMB en DKK
10.25-10.35 Drs. Firas Al Khoury Voorbereiding op DKV
10.35-10.40   Vragen
10:40-10:50 UAF Wie zijn ze? Wat doet het UAF
10:50-11:00   Pauze
11:00-12:30 MSc. Patria Diaz Anamnese en LO verslaggeving
12:30-13:00   Lunchpauze

Praktijk

13:00-14:00 Drs. Yumely Garcia Training baby casus groep A
  Drs. Shabnam Ghahramani Training gynaecologische casus groep B
14.00-15.00 Drs. Yumely Garcia Training baby casus groep B
  Drs. Shabnam Ghahramani Training gynaecologische casus groep A
15.00-16.00 Drs. Firas Al Khoury Training hechten groep A
  Drs. Sevak Wartanian Training reanimatie en perifeer infuus inbrengen groep B
16.00-17.00 Drs. Firas Al Khoury Training hechten groep B
  Drs. Sevak Wartanian Training reanimatie en perifeer infuus inbrengen groep A

Overleg KNMG mbt. Stages en VGT

Ter informatie / Persbericht.

Wij (de VBGA) zijn op dit moment in overleg met de KNMG over een aantal issues waar veel van onze leden tegenaanlopen. Ook de UAF neemt deel aan deze gesprekken. Het gaat hier met name om zaken die door de KNMG werden gedaan voor buitenlandse artsen maar waaraan zij door lange termijn beleids wijzigingen geen tijd meer kunnen besteden.

Het gaat hier met name om de volgende zaken:

 • het aanbieden van huisartsen stages voor buitenlandse artsen
 • toegang tot de “voortgangs toetsen” op de Medisch Contact website.

Alle partijen stellen zich positief op om een goede oplossing te vinden!

Binnenkort zal meer informatie volgen over de voortgang en eventuele resultaten.

Examen data 2015 (BI toetsen)

Onderstaande data komen van het CBGV. Neem contact met hen op voor eventuele aanmelding.

Toetsronde 1

Aanmelden/ betalen vóór december 2015

Toets

Toetsdatum

Informatiebijeenkomst universiteit

DMB (deeltoets medische basiskennis)

22 januari 2015

18 december 2014 (Maastricht)

13.30 – 17.00 uur

DKV (deeltoets klinische vaardigheden)

31 januari 2015 ; extra toetsdag 28 februari 2015

16 december 2014 (Nijmegen)

10.30 – 12.00 uur

DKK (deeltoets klinische kennis)

5 maart 2015

18 december 2014 (Maastricht)

13.30 – 17.00 uur

Afronden procedure

Op basis van de uitslag is er u een adviesgesprek U krijgt hiervoor een uitnodiging.

Toetsronde 2

Aanmelden/ betalen vóór februari 2015

Toets

Toetsdatum

Informatiebijeenkomst universiteit

DMB (deeltoets medische basiskennis)

16 april 2015

19 maart 2015 (Maastricht)

13.30 – 17.00 uur

DKV (deeltoets klinische vaardigheden)

11 april 2015 ; extra toetsdag 18 april 2015

24 februari 2015 (Nijmegen)

10.30 – 12.00 uur

DKK (deeltoets klinische kennis)

21 mei 2015

19 maart 2015 (Maastricht)

13.30 – 17.00 uur

Afronden procedure

Op basis van de uitslag is er u een adviesgesprek U krijgt hiervoor een uitnodiging.

Toetsronde 3

Aanmelden/ betalen vóór augustus 2015

Toets

Toetsdatum

Informatiebijeenkomst universiteit

DMB (deeltoets medische basiskennis)

8 oktober 2015

17 september 2015 (Maastricht)

13.30 – 17.00 uur

DKV (deeltoets klinische vaardigheden)

17 oktober 2015 ; extra toetsdag 10 oktober 2015

1 september 2015 (Nijmegen)

10.30 – 12.00 uur

DKK (deeltoets klinische kennis)

5 november 2015

17 september 2015 (Maastricht)

13.30 – 17.00 uur

Afronden procedure

Op basis van de uitslag is er u een adviesgesprek U krijgt hiervoor een uitnodiging.

Impressie eerste Workshop

Het delen van informatie en ervaringen is één van de hoofd redenen dat de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen is opgericht. Op 27 september j.l. hebben wij als VBGA daarom onze eerste workshop georganiseerd.

Om alles te organiseren bleek toch lastiger dan vooraf gedacht; vooral de termijn die we hadden bleek erg kort.  We wilden deze workshop namelijk organiseren VOOR de start van de BI toetsen die op 4 oktober 2014 zouden beginnen. Vooral een (binnen ons budget betaalbare) locatie vinden bleek niet eenvoudig.
Wij willen VieCuri Medisch Centrum te Venlo bedanken voor het ter beschikking stellen van de de ruimte en faciliteiten waardoor wij de kosten laag konden houden

Door de inzet van alle vrijwillgers hebben wij de (door onszelf opgelegde) tijdslimiet gehaald en is de workshop door alle deelnemers als zeer nuttig ervaren!

Tijdens de workshop waren er 3 aspecten die we wilden delen met de deelnemers.

 • Tips en Tricks: Waaruit bestaat de BI toets en waar moet je tijdens de theorie testen specifiek op letten
 • Oefenen van de praktische zaken die tijdens de BI-toets gevraagd worden
 • Oefenen van dokter-patient gesprekken

Voor de geinteresserden van deze dag hebben we hier nog een link geplaatst naar de volledige agenda van onze Workshop BI-toets !!! .
Hieronder volgt een korte impressie van de workshop.

Tips en Tricks
Oefenen patient gesprek

Oefenen patientgesprek

Reanimatie
Infuus

Meer informatie, impressies en reakties zijn ook te vinden op onze facebook pagina !

Al met al was het voor iedereen een leerzame en gezellige dag.
Deelnemers en Organisatie

Gesterkt door de vele positieve reakties EN de nuttige feedback die wij als organisatie kregen van de deelnemers wijn wij zeer gemotiveerd om ook in de toekomst verdere workshops te organiseren!

De organisatoren

De organisatoren

Workshop BI-toets !!!

Datum 27 september 2014
Tijd 14.00 uur
Locatie “het Auditorium” in het VieCuri Medisch Centrum, Venlo
Kosten €15,-

Inschrijving

Stuur een e-mail naar workshop [at] vbga.nl tot 24 september om je plek te reserveren. Om iedereen voldoende gelegenheid te geven en vaardigheden te oefenen is er voor maximaal 20 deelnemers plaats. Kosten zijn ter plekke contant te betalen.

Inhoud

Deze workshop biedt ondersteuning aan de buitenlands gediplomeerde artsen bij de voorbereiding op de medisch inhoudelijke toetsen. De “1e Workshop BI-Toets” bestaat uit twee delen:

 • Eerste deel: theoretische begeleiding. Drs Lea Vink, Drs Nushi Taki en Drs Shabnam Ghahramani zijn met succes voor de BI-toets geslaagd en zullen hun eigen ervaring delen over de drie verschillende onderdelen van de BI-toets (DMB, DKK en DKV). Drs Shabnam gaat voorbeelden geven van de meeste voorkomende casussen in de DKV en gaat aanleiding geven hoe men er het best op kan reageren.
 • Tweede deel: hier wordt de training op een praktische manier gegeven. Omdat de DKV door veel buitenlands gediplomeerde artsen wordt ervaren als één van de moeilijkste onderdelen van de BI-toets, zullen we ons daarop focussen. Eerst zullen de begeleiders een rollenspel “patiënt-arts” spelen zodat de kandidaten een beter inzicht krijgen hoe het er tijdens een echte toets aan toe gaat. Ten slotte zullen de kandidaten zelf oefenen met rollenspellen onder supervisie van de begeleiders.
 • We beschikken ook over trainingsmateriaal. Daardoor zal je de kans hebben om procedures te oefenen, zoals een perifeer infuus inbrengen, hechten en reanimatie training op een BLS pop (dit zijn allemaal procedures die ook tijdens de DKV getoetst zullen worden).

Dagprogramma 1 e Workshop BI-Toets

Tijd

Begeleider

Onderwerp

14.00-14.10 Drs. Julissa Cruz VBGA, wie zijn we?
14.10-14.25 Drs. Lea Vink Algemene info over het assessment en BI-toets
14.25-14.35 Drs. Nushi Taki Voorbereiding op DMB en DKK
14.35-14.50 Drs. Shabnam
Ghahramani
Voorbereiding op DKV
14.50-15.00   Pauze
15:00-15:30 Firas Al Khoury en Drs. Shoaib Hoshmand;
Drs. Carina Domingues en Drs. Shabnam Ghahramani
Rolspelen casussen DKV
15.30-17.30 Alle begeleiders Praktische oefeningen voor DKV:
Klinische casussen, perifeer infuus, hechten en reanimatietraining op een BLS pop

 Bovenstaande gegevens zijn ook te downloaden als PDF

Archief

Ons archief is een verzameling van alles wat in de afgelopen jaren in de media is verschenen over de assessment procedure voor buitenlands gediplomeerde artsen (buiten de EER) die toelating tot het inschrijven in het BIG register geeft. Hiermee bedoelen we interviews, inspirerende verhalen, presentaties, verklaringen van politici, onderzoeken enz.

2018 Presentatie Global Health symposium

Ons PR-lid Atefeh heeft een presentatie gegeven bij het UMCG.health-symposium
http://www.vbga.nl/archief/8-nieuws/85-global-health-symposium

 2017 Artikel in Zorgvisie

Buitenlandse artsen moeten jaren wachten voordat ze aan het werk kunnen
https://www.zorgvisie.nl/buitenlandse-artsen-moeten-jaren-wachten/

2017 Artikel in Medisch Contact

De assessmentprocedure voor toelating tot de Nederlandse arbeidsmarkt werkt behoorlijk vertragend, zo blijkt uit een enquête onder buitenlandse artsen. De wachttijden kunnen oplopen tot vijf jaar.

Assessment struikelblok voor buitenlandse artsen.pdf

2017 Artikel in Arts en Auto (VvAA)

Artikel over verspild talent. Het aartikel gaat in eerste instantie over “vluchteling Artsen” maaar is van toepassing op alle Artsen van buiten de EEU.
https://www.artsenauto.nl/verspild-talent/

2016 Artikel in Medisch Contact (KNMG)

De lange weg naar erkenning.
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/De-lange-weg-naar-erkenning.htm

2016 NVZ Netwerk Dinner

Op woensdag 8 juni organiseerde de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)  een netwerkdiner dat in het teken stond van het werken aan een inclusieve arbeidsmarkt; een arbeidsmarkt waar iedereen deel van uitmaakt. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 De VBGA was uitgenodigd om over deze problematiek mee te denken en te praten. Namens VBGA waren Shabnam Ghahramani en Julissa Cruz Gomez hierbij  aanwezig. Het diner vond plaats in Amersfoort. Naast de genoemde VBGA-ers waren er 22 andere gasten aanwezig; te weten: leden van de NVZ en verschillende ziekenhuis- en afdelings-hoofden.   

Shabnam Ghahramani hield een presentatie van 20 minuten om de VBGA en diens werkzaamheden te introduceren en de uitdagingen van de “VBGA leden” te noemen. In haar presentatie ging ze dieper in op het assessment, de erkenningsprocedure van het buitenlands arts diploma’s en de problemen waar  buitenlands gediplomeerde artsen tegenaan lopen. Ze sloot haar presentatie af met:   “als immigrant arts laat je bijna alles achter, je diploma, je netwerk, je ervaringen, je onderzoeken, het ziekenhuis en/of de praktijk waar je gewerkt hebt en zelfs je patiënten. Maar de belangrijkste dingen neem je mee: je talent, je ambities, je motivaties, je doorzettingsvermogen en je dromen”.…

Artikel: Artikel mbt. Diversiteit bij Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

2016 Dentz: Paul Herfs

Enkele maanden geleden schreef Paul Herfs een artikel in Dentz; dat is een vakblad voor tandartsen. Recent vroeg de Federatie Medisch Specialisten of ze het artikel mochten vertalen in het Arabisch ten behoeve van een voorlichtingsbijeenkomst voor Syrische artsen, tandartsen en apothekers.

Artikel: artikel Dentz Syrische tandartsen in Nederland

2015 KNMG: Medisch Contact

Eind 2014 is de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen (VBGA) opgericht. Deze vereniging behartigt de belangen van en vormt een aanspreekpunt voor artsen die buiten de EER (Europese Economische Ruimte) hun diploma hebben behaald en daarmee in Nederland aan het werk willen of zijn.

Oud Voorzitter Julissa Cruz Gómez:
‘We liepen al enige tijd rond met het idee om de belangenbehartiging en informatievoorziening voor buitenlandse artsen in Nederland te bundelen. Zeker nu de KNMG door bezuinigingen deze taak moest afbouwen, is er extra vraag naar een dergelijk initiatief. Na overleg met diverse organisaties waaronder de KNMG, hebben we eind 2014 de knoop kunnen doorhakken.’

Bij de VBGA kunnen in het buitenland gediplomeerde artsen terecht voor informatie over het Nederlandse systeem, bemiddeling bij het vinden van stageplekken, tips en informatie voor het volgen van taal- en andere aanvullende cursussen.

Zie ook pagina: Artikel in “Medisch Contact”

2014  Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen

Sinds maart 2014 zijn zes buitenlands gediplomeerde artsen bezig met het oprichten van de vereniging buitenlands gediplomeerde artsen. De VBGA heeft als voornaamst doel steun en begeleiding bieden aan buitenlands gediplomeerde artsen die de assessmentprocedure met succes willen afronden.
Medeoprichters: Julissa C. Gomez; Lea Vink; Nushi Taki; Firas Al Khoury; Shabnam Ghahramani; CarinaT. Domingues

Zie ook pagina: Het bestuur

2014  Medisch Contact interview

Meer stageplekken bij huisartsenpraktijken voor buitenlands gediplomeerde artsen
Medisch Contact. Door Federatienieuws Nr. 16, 17 april 2014
Dokter Julissa Gomez, een buitenlands gediplomeerde arts heeft stage bij de huisarts Hans Essers, kunnen lopen. In dit interview praten ze over het belang van het regelen van meer stageplekken bij huisartsenpraktijken  voor buitenlands gediplomeerde artsen.
Julissa: ‘Mijn artsenbloed ging weer stromen dankzij de stageplek’
Bron: http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/federatienieuws/federatiebericht/143784/stageplekken-voor-buitenlandse-artsen-dringend-nodig.htm

2014  Social media

Facebook groep Buitenlands Gediplomeerde Artsen
In maart 2014 heeft Carina T. Domingues een facebook groep opgericht voor artsen die in het buitenland hun opleiding tot arts hebben afgerond en vervolgens naar Nederland zijn geëmigreerd.
Onder andere is deze groep bedoel om ervaring uit te wisselen over:

 • het oplopen van een succesvol carrière als buitenlands gediplomeerde arts in Nederland;
 • de assessmentprocedure die toelating geeft tot de inschrijving in het BIG-register;
 • optimale beheersing van de Nederlandse taal;
 • het creëren van een netwerk in de medische wereld;

https://www.facebook.com/groups/542596882505300

Note: Andere buitenlandse beoefenaars van een BIG-beroep, zoals verpleegkundigen en tandartsen zijn ook hier welkom!

2013  Artikel van Paul Herfs

De assessment procedure voor buitenlandse artsen: een balans na 7 jaar
Paul Herfs is intensief betrokken bij de inburgering van buitenlandse artsen in Nederland. Via hem zijn tientallen buitenlandse artsen met succes ingestroomd in de medische faculteit van de Universiteit Utrecht.
Diverse activiteiten, zoals de ontwikkeling van een methode Medisch Nederlands voor anderstalige artsen en een onderzoek naar de medische loopbanen van buitenlandse artsen in Nederland, waren aanleiding voor het starten van een promotieonderzoek.
Paul Herfs is werkzaam als vertrouwenspersoon voor personeel van de Universiteit Utrecht en als ombudsman personeel voor de Hogeschool Utrecht. Ook is hij verbonden aan de onderzoeksschool ERCOMER. ERCOMER staat voor European Research Centre on Migration and Ethnic Relations.
Paul Herfs´ proefschrijft: http://paulherfs.nl/wp-content/uploads/2013/03/Ercomer-Assessment-publicatie-2013.pdf
Paul Herfs´s persoonlijke website: http://paulherfs.nl/

2013  Nieuws

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid onderzoekt procedure buitenlandse artsen
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid gaat bekijken of Nederland niet te veel drempels opwerpt voor buitenlandse artsen. Nu hebben zij vaak moeite om hier aan de bak te komen, terwijl ze wel goed zijn opgeleid.
De minister noemt het ‘zonde’ dat capabele artsen niet aan de slag kunnen doordat er allerlei barrières zijn. Tegelijkertijd wil ze niet tornen aan de kwaliteit van artsen. ‘Die moet gewoon goed zijn.’ Het is volgens haar dan wel zaak ‘om de kennis, kunde en competenties van mensen goed tot hun recht te laten komen’.
Bron: http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3435770/2013/05/03/Schippers-kijkt-naar-regels-buitenlandse-arts.dhtml
Bron: http://www.uaf.nl/actueel/nieuws/nieuwsartikel/newslistid/1/newsitemid/121
Bron: http://nos.nl/artikel/502790-onderzoek-regels-buitenlandse-arts.html

2012  Column

Drempels weg voor buitenlandse artsen
KNMG. Column van Marlies de Rond, 05 november 2012
Marlies de Rond, beleidsadviseur KNMG, praat over de onduidelijkheid over artsendiploma of certificaat voor buitenlands gediplomeerde artsen van buiten de EER. NFU en OCW: doe er iets aan.
Bron:

2012  Nieuws

Groot tekort aan allochtone medisch specialisten
Volkskrant. Door Wilco Dekker, 05 oktober 2012
Er is een groot tekort aan allochtone medisch specialisten. Dat is slecht voor de kwaliteit en de kosten van de zorg. Het probleem zit vooral bij de opleidingen, waar artsen met een niet-westerse achtergrond vaak buiten de boot vallen, onder meer door vooroordelen.
Bron: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3326991/2012/10/05/Groot-tekort-aan-allochtone-medisch-specialisten.dhtml

2012  Medisch Contact.

KNMG-districten bemiddelen bij meeloopstages buitenlandse artsen.
Medisch Contact. Door Federatienieuws, Nr. 14, 06 april 2012

Natalia Makhotkina is in Rusland afgestudeerd als basisarts. Door het werk van haar man woont ze nu in Nederland. Natalia wil daarom hier haar specialisatie oogheelkunde doen. Om zich in het BIG-register te kunnen inschrijven moet ze eerst de Algemene Kennis en Vaardigheden (AKV) toets en een medisch-inhoudelijke toets halen. Als voorbereiding op het laatste onderdeel loopt ze stage. De KNMG-districten helpen met het zoeken naar dit soort stageplekken voor buitenlandse artsen.

Bron:http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/federatienieuws/federatiebericht/113108/makhotkina-uit-rusland-loopt-mee-met-huisarts-spee-in-ijsselstein.htm

2011 TV documentair

Een inspirerend verhaal van een buitenlands gediplomeerde specialist
RTV Rijnmond. Werelds herhaling Afl. 4, 03 mei 2011
Alice Fonseca Barreto werkte al jaren als psychiater in Brazilië en had samen met een aantal partners een goedlopende kliniek. Een goed leven, dat min of meer op zijn kop werd gezet toen zij besloot in Nederland te gaan wonen. Dit had grote consequenties voor Alice, want de diploma’s die zij in Brazilië had gehaald, bleken hier niet veel waard te zijn. Alice moest opnieuw een heel traject doorlopen: studeren, coschappen lopen, alles wat zij in Brazilië al had gedaan.
Alice: “Een Braziliaanse moeder zei mij het volgende: ‘Het huis van de boeddha is waar de boeddha is.’ En dat is een beetje wat ik doe. Hier is mijn huis. Niet alleen mijn huis, maar ook mijn land. En ik maak van mijn huis een goed huis, een gezellige plek.”
Bron: http://www.youtube.com/watch?v=G4nTp9EJvFc

2008  Interview

Twee buitenlands gediplomeerde artsen delen hun ervaringen over de assessmentprocedure
Medisch Contact. Door Federatienieuws, 28 juni 2008
Patria Diaz en Zabi Hamidi, buitenlands talent in Nederland. Patria is coassistent en heeft deelgenomen aan de nieuwe assessmentprocedure. Zabi werkt als huisarts en doorliep de oude procedure van diplomawaardering. Onlangs zijn deze buitenlandse artsen door de KNMG uitgenodigd voor een bijeenkomst, met een afvaardiging vanuit de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV), om hun ervaringen als in het buitenland gediplomeerde arts te delen. De weg naar BIG-registratie is een lange en soms ingewikkelde weg. De KNMG wil daar ondersteuning in bieden.
Bron: http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftartikel/22899/knmg-wil-buitenlands-talent-niet-verloren-laten-gaan.htm

2008 Social Media

Forum Buitenlandse artsen in NL
Admin en Patria, twee in het buitenland gediplomeerde artsen, hebben in 2008 een forum opgericht om ervaringen uit te wisselen en informatie en tips over de assessmentprocedure te geven.
Dit forum diende gedurende jaren velen, aangezien een groot aantal artsen dat de assessmentprocedure hebben afgerond, hun ervaring in het forum hebben gedeeld.
Het forum is tegenwoordig minder actief, maar daar kunt u nog veel nuttige informatie en tips vinden de assessmentprocedure.
Link: http://buitenlandseartsen.super-forum.net/

2006  Interview

Twee buitenlands gediplomeerde artsen delen hun ervaringen over
Arts in Spe. Door Sandra Ferns en Kathelijne Groeneveld, 23 mei 2006
Jaarlijks stromen circa 140 in het buitenland gediplomeerde artsen in in de Nederlandse artsenopleiding. Giza Passos de Cerqueira e Silva (Brazilië) en Suhail Basunaid (Jemen) zijn twee van die studenten. Giza en Suhail hebben nog deel aan de oude assessmentprocedure genomen. Toen waren de medische faculteiten nog verantwoordelijk voor de toelating, niveaubepaling en aanvullende scholing van buitenlandse artsen. De huidige assessmentprocedure onder  de verantwoordelijkheid van de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezond –
heid (CBGV) bestond nog niet.
Bron: http://artsinspe.artsennet.nl/Tijdschriftartikel/Buitenlandse-artsen-in-Nederland-aan-de-studie.htm