Workshop 5 maart 2016

Wat VBGA 4e workshop Voorbereiding BI toets
Waneer Zaterdag 5 maart 2016 van 10:00 tot 17:30
Waar Schola Medica te Utrecht
Kosten 50 euro (inclusief kleine lunch etc.)
Max. aantal deelnemers 25

Inschrijving procedure

De procedure voor het inschrijven bestaat uit 3 stappen:

 • Vul het formulier op onze website in en verstuur het
 • Je ontvangt een email. Bevestig de inschrijving dmv. de link in deze email.
 • Maak het inschrijf geld over onder vermelding van de zaken zoals aangegeven in bovengenoemde mail

Om iedereen voldoende gelegenheid te geven de vaardigheden te oefenen is er voor maximaal 25 deelnemers plaats.  De eerste 25 kandidaten waarvan wij de betaling hebben ontvangen, zullen een bevestiging per e-mail krijgen van hun definitieve inschrijving. Mensen die hun AKV hebben afgerond hebben in principe voorrang bij de inschrijving.

Let op: in vorige workshops waren we binnen een paar uur volgeboekt.

Als je betaalt hebt maar de workshop is al volgeboekt, dan zullen we je inschrijving geld terugstorten en kunt je helaas niet aan deze workshop deelnemen.

Je kunt je online voor de workshop inschrijven door onderstaande link op onze website te volgen:

http://www.vbga.nl/workshopregistratie/

Locatie

De workshop zal in de Schola Medica plaatsvinden, waar de praktische vaardigheden van artsen in opleiding tot huisarts,  specialist ouderengeneeskunde en hun opleiders worden geoefend. Op deze locatie beschikken wij over compleet trainingsmateriaal om de praktische vaardigheden te oefenen.

Schola Medica (‘t Hart)
Orteliuslaan 750
3528 BB Papendorp – Utrecht

Inhoud

De workshop biedt ondersteuning aan de buitenlands gediplomeerde artsen bij de voorbereiding op de medisch inhoudelijke toetsen. De DKV-toets wordt door veel buitenlands gediplomeerde artsen ervaren als één van de moeilijkste onderdelen van de BI-toets. Daarom zullen we ons daar 100% op focussen. 
Let op: In deze workshop zullen wij dus niet expliciet over de andere onderdelen van de assessment procedure (DMB of DKK) hebben.

Eerste deel (in de ochtend): de DKV-toets en anamnese training

 • Drs. Julissa Cruz gaat kort over organisatie, activiteiten en doelen van de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen (VBGA) hebben.
 • Drs. Carina Domingues gaat haar ervaring over de DKV-toets delen en tips voor op de dag van de toets geven. Tevens zal zij toelichting geven hoe men zich het best voor de DKV kan voorbereiden.
 • Drs. Shabnam Ghahramani zit in de opleiding tot huisarts specialist en zal toelichtingen geven op de  meest gebruikte  anamnese techniek in Nederland.

Enkele begeleiders gaan in de rol van patiënten spelen en de kandidaten kunnen de rol van de arts innemen, we zullen strak met de tijd omgaan zodat iedere kandidaat een gevoel krijgt hoe het echt tijdens de toets gaat. De begeleiders zullen vervolgens feed-back geven.

Tweede deel (in de middag): training praktische vaardigheden

In dit deel zullen we allemaal vaardigheden behandelen die ook tijdens de DKV getoetst zullen worden.
De deelnemers zullen in kleine groepen verdeeld worden die rouleren zodat we aan elke kandidaat tijd kunnen besteden. Deze trainingen zullen in aparte ruimtes plaats vinden:

 • Het lichamelijk onderzoek op een babypop,
 • Het gynaecologische onderzoek en de vaginaal toucher,
 • Een perifeer infuus inbrengen,
 • Hechten
 • Reanimatietraining op een BLS pop.

Overige zaken

Naast de VBGA oprichters c.q. bestuursleden zullen er dit keer ook weer een aantal gasten aanwezig zijn die aangegeven hebben dat ze graag willen helpen bij deze workshop. We stellen ze even kort voor:

 • Drs. J. Cruz Gómez, (Jullissa) (Dominicaanse Republiek), werkt als ANIOS interne geneeskunde bij LUMC.
 • Drs. C.T. Domingues, (Carina), (Brazilië), werkt als ANIOS Cardio-thoracale chirurgie bij Erasmus MC.
 • Drs. S. Ghahramani, (Shabnam), (Iran), werkt als huisarts in opleiding (HIO) regio Nijmegen.
 • Drs S. Hoshmand, (Shoaib), (Afghanistan), werkt als ANIOS bij GGZ Lentis in Groningen.
 • Drs. N. Taki (Nushi), (India), werkt als ANIOS oogheelkunde bij Gelre ziekenhuis.
 • Dr. S.D. Vartanyan, (Seivag),(Irak), werkt als ANIOS interne geneeskunde Gelre ziekenhuis.
 • Drs. F. al Khoury (Firas), (Irak), werkt als ANIOS cardio-thoracale chirurgie bij MUMC+.
 • Drs. P. Imbor (Patrycja), (Polen), assessment succesvol afgerond.
 • Drs. M. Jardak (Majed), (Irak), assessment succesvol afgerond.
 • Drs. E. Baranova (Ekaterina), assessment succesvol afgerond.
 • Drs. I. Lopez (Isabel), (Canada al daar 15j ervaring als SEh-arts).
 • Drs. G. Zeilmaker (Gerdien), (Nederland), PhD Student Erasmus MC- Kinderziekenhuis.
 • Drs. A. Stoelinga (Alka), assessment succesvol afgerond.
 • Drs. A. Okhuisen (Annemieke), (Nederland), Huisarts in Veghel

Dagprogramma 4e Workshop BI-Toets

Tijd Begeleiders Onderwerp
10.00-10:15 Drs. Julissa Cruz VBGA, wie en waarom?
10:15-10:45 Drs. Carina Domingues DKV-toets; The recipe to success
10:45-11.15 Drs. Shabnam Ghahramani Medische anamnese in NL
11.15-11.30   KOFFIEPAUZE
11.30-13.30 Alle begeleiders Anamnese training
13:30-14:00   LUNCHPAUZE
14.00-17.30 In een aparte ruimte met 2 of 3 begeleiders Training baby casus
14.00-17.30 In een aparte ruimte met 2 of 3 begeleiders Training gynaecologische casus
14.00-17.30 In een aparte ruimte met 2 of 3 begeleiders Training hechten
14.00-17.30 In een aparte ruimte met 2 of 3 begeleiders Training perifeer infuus inbrengen
14.00-17.30 In een aparte ruimte met 2 of 3 begeleiders Training reanimatie
15.00-15.15   KOFFIEPAUZE

 

Impressie derde workshop

Op zaterdag 26 september j.l. hebben wij onze 3e Workshop georganiseerd.

Het evenement vond plaats, op een centrale locatie in Nederland, namelijk  bij Schola Medica in Utrecht.

Wij zijn Schola Medica zeer erkentelijk voor de fantastische medewerking en ondersteuning. We konden gebruik maken van diverse training zalen en ook het trainings materiaal werd grotendeels door hen ter beschikking gesteld. Mede hierdoor was het weer een zeer geslaagde dag!

Deze workshop had als doel om de collega’s, die binnenkort beginnen met hun BI-toetsen, te ondersteunen door onze eigen ervaringen te delen en te helpen met praktische tips. Tevens was er de mogelijkheid om te oefenen op een aantal onderdelen die tijdens de examens aan de orde kunnen komen.

Er waren veel collega’s die zich inschreven hadden voor dit evenement maar helaas was er maar ruimte voor 25 deelnemers; diegenen die we dit keer teleur moesten stellen hopen we bij een van onze volgende sessies te mogen begroeten.

Ochtend sessie: theoretische begeleiding

Drs. Firas Al Khoury gaf een overzicht over het programma en stelde de begeleiders voor. Hierna vertelde Drs. Julissa Cruz in het kort over de VBGA; de organisatie, de activiteiten en de doelen van onze vereniging. Drs. Carina Domingues sprak over haar ervaring tijdens de DKV-toets delen en gaf tips voor op de dag van de toets.

Als laatste sessie van het theoretisch deel was Drs. Shabnam Ghahramani aan de beurt. Zij zit in de opleiding tot huisarts specialist en gaf toelichtingen op de  meest gebruikte  anamnese technieken in Nederland.

Na een kleine pauze werden de deelnemers in vijf groepen verdeeld. Enkele begeleiders gingen patiëntje spelen en de kandidaten konden de rol van de arts innemen zodat iedere kandidaat een gevoel krijgt hoe het echt tijdens de toets gaat. De begeleiders hebben hun feedback gegeven zodat iedereen kon leren van de ‘fouten en goede dingen’ van zichzelf en anderen uit zijn/haar groep. De groepen rouleerden zodat iedereen de mogelijkheid had om actief deel te nemen en ook verschillende situaties kon ervaren.

 

Lunch break

Tijdens deze informele lunch kon iedereen even zijn of haar ervaringen van de ochtend laten inzinken en/of bespreken met andere deelnemers en begeleiders. We hebben verschillende mensen gezien die druk bezig waren met het uitwisselen van gegevens.

Ook voor de inwendige mens werd gezorgd. Naast koffie en thee stonden er verschillende belegde broodjes klaar en kon iedereen sinaasappelsap, melk, karnemelk of fruit nemen.

Middag sessie: praktische zaken

Tijdens dit onderdeel werden de deelnemers weer in groepjes van 5 verdeeld zodat er meer interactie was en elke deelnemer beter kon oefenen. Hieronder staan een paar foto’s van de praktische ‘hands-on’ sessies en hun begeleiders:

Training baby casus

Drs. Gerdien Zeilmaker
Drs. Nushi Taki

Training gynaecologische casus

Drs. Shabnam Ghahramani
Drs. Julissa Cruz

Training hechten

Drs. Firas Al Khoury
Drs. Patrycja Imbor

Training perifeer infuus inbrengen

Drs. Norma López King
Drs. Carina Domingues

Training reanimatie

Drs. Shoaib Hoshmand

Wij willen alle vrijwilligers en bestuursleden bedanken voor de fantastische inzet en perfecte organisatie! En last but not least willen we natuurlijk alle deelnemer bedanken voor hun positieve instelling en ‘leergierig’ gedrag. Het enthousiasme van iedereen geeft voldoende motivatie om dit volgende keer weer op te pakken!

Mochten er mensen zijn die mee willen werken aan een volgende workshop dan kan met contact opnemen met de VBGA via ons email adres voor de workshop.

Workshop 26 september 2015

Wat VBGA 3e workshop Voorbereiding BI toets
Waneer Zaterdag 26 september van 09:00 tot 17:00
Waar Schola Medica te Utrecht
Kosten 50 euro (inclusief kleine lunch etc.)
Max. aantal deelnemers 25

Inschrijving procedure

De procedure voor het inschrijven bestaat uit 3 stappen:

 • Vul het formulier op onze website in en verstuur het
 • Je ontvangt een email. Bevestig de inschrijving dmv. de link in deze email.
 • Maak het inschrijf geld over onder vermelding van de zaken zoals aangegeven in bovengenoemde mail

Om iedereen voldoende gelegenheid te geven de vaardigheden te oefenen is er voor maximaal 25 deelnemers plaats.  De eerste 25 kandidaten waarvan wij de betaling hebben ontvangen, zullen een bevestiging per e-mail krijgen van hun definitieve inschrijving.

Let op: in vorige workshops waren we binnen een paar uur volgeboekt.

Als je betaalt hebt maar de workshop is al volgeboekt, dan zullen we je inschrijvings geld terugstorten en kunt je helaas niet aan deze workshop deelnemen.

Je kunt je online voor de workshop inschrijven door onderstaande link op onze website te volgen:

http://www.vbga.nl/workshopregistratie/

Locatie

De workshop zal in de Schola Medica plaatsvinden, waar de praktische vaardigheden van artsen in opleiding tot huisarts,  specialist ouderengeneeskunde en hun opleiders worden geoefend. Op deze locatie beschikken wij over compleet trainingsmateriaal om de praktische vaardigheden te oefenen.

Schola Medica (‘t Hart)
Orteliuslaan 750
3528 BB Papendorp – Utrecht

Inhoud

De workshop biedt ondersteuning aan de buitenlands gediplomeerde artsen bij de voorbereiding op de medisch inhoudelijke toetsen. De DKV-toets wordt door veel buitenlands gediplomeerde artsen ervaren als één van de moeilijkste onderdelen van de BI-toets. Daarom zullen we ons daar 100% op focussen. 
Let op: In deze workshop zullen wij dus niet expliciet over de andere onderdelen van de assessment procedure (DMB of DKK) hebben.

Eerste deel (in de ochtend): de DKV-toets en anamnese training

 • Drs. Firas AlKhoury gaat het programma presenteren en de begeleiders voorstellen.
 • Drs. Julissa Cruz gaat kort over organisatie, activiteiten en doelen van de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen (VBGA) hebben.
 • Drs. Carina Domingues gaat haar ervaring over de DKV-toets delen en tips voor op de dag van de toets geven. Tevens zal zij toelichting geven hoe men zich het best voor de DKV kan voorbereiden.
 • Drs. Shabnam Ghahramani zit in de opleiding tot huisarts specialist en zal toelichtingen geven op de  meest gebruikte  anamnese techniek in Nederland.
  Enkele begeleiders gaan in de rol van patiënten spelen en de kandidaten kunnen de rol van de arts innemen, we zullen straak met de tijd omgaan zodat iedere kandidaat een gevoel krijgt hoe het echt tijdens de toets gaat. De begeleiders zullen vervolgens feed-back geven.

Tweede deel (in de middag): training praktische vaardigheden

In dit deel zullen we allemaal vaardigheden behandelendie ook tijdens de DKV getoetst zullen worden.
De deelnemers zullen in kleine groepen verdeeld worden zodat we aan elke kandidaat meer tijd kunnen besteden. Deze trainingen zullen in aparte ruimtes plaats vinden:

 • Het lichamelijk onderzoek op een babypop,
 • Het gynaecologische onderzoek en de vaginaal toucher,
 • Een perifeer infuus inbrengen,
 • Hechten
 • Reanimatietraining op een BLS pop.

Overige zaken

Naast de VBGA oprichters c.q. bestuursleden zullen er dit keer ook weer een aantal gasten aanwezig zijn die aangegeven hebben dat ze graag willen helpen bij deze workshop. We stellen ze even kort voor:

 • Drs. Gerdien Zeilmaker is een Nederlandse arts en zal ons tijdens de hele workshop assisteren en haar “Nederlandse”medische ervaring met ons delen.
 • Drs. Norma López King en Drs. Patrycja Imbor hebben recent de DKV-toets afgelegd en willen hun ervaring graag delen d.m.v. assisteren, meehelpen en het geven van tips tijdens het oefenen van de anamnese en  het lichamelijk onderzoek.

Dagprogramma 3e Workshop BI-Toets

Tijd Begeleiders Onderwerp
09.00-09.10 Drs. Firas Al Khoury Presentatie dagprogramma en begeleiders
09.10-09.20 Drs. Julissa Cruz VBGA, wie zijn we?
09.20-09.40 Drs. Carina Domingues De DKV-toets
09.40-10.15 Drs. Shabnam Ghahramani Medische anamnese in NL
10.15-10.30   KOFFIEPAUZE
10.30-12.30 Alle begeleiders Anamnese training
12:30-13:00   LUNCHPAUZE
13.00-17.00 Drs. Gerdien Zeilmaker
Drs. Nushi Taki
Training baby casus
13.00-17.00 Drs. Shabnam Ghahramani
Drs. Julissa Cruz
Training gynaecologische casus
13.00-17.00 Drs. Firas Al Khoury
Drs. Patrycja Imbor
Training hechten
13.00-17.00 Drs. Norma López King
Drs. Carina Domingues
Training perifeer infuus inbrengen
13.00-17.00 Drs. Shoaib Hoshmand Training reanimatie
15.00-15.15   KOFFIEPAUZE

 

Impressie tweede workshop

Wij kunnen met gepaste trots zeggen dat ook onze tweede workshop zeer positief ontvangen is.

Dankzij de medewerking van drs. M. Visser van de VU Amsterdam, vond deze keer de workshop plaats op een centrale plaats in Nederland, nl. bij het Klinisch Trainingscentrum (KTC) van het Vrij Universiteit MC (VUmc) te Amsterdam. Wij zijn de VU zeer erkentelijk voor het ter beschikking stellen van de ruimte en de materialen om de klinische vaardigheden te oefenen.

De workshop bestond uit een ochtend sessie en een middag sessie met in de pauze een lunch die aangeboden werd door de VBGA.

Daarnaast kregen alle 27 (zeer gemotiveerde) deelnemers tevens een compacte  handleiding  over de DKV.

Ochtend sessie: theoretische begeleiding

 • S. Ghahramani, S. Wartanian en F. Al Khoury hebben respectievelijk de DMB, DKK en DKV behandeld.
  Ook werd enige casuïstiek rondom de DKV-toets besproken en hoe deze het best voorbereid kan worden.
 • P. Diaz (huisarts) heeft zowel over de anamnese als het LO verslag gesproken en deze door middel van een training toegepast.

Middag sessie: praktisch oefeningen

Tijdens dit onderdeel werden de deelnemers in kleine groepen verdeeld zodat elke deelnemer beter kon oefenen.

Deze ‘hands-on’ sessies werden begeleid door:

 • Y. Garcia (kinderarts): training anamnese en LO van de babycasus
 • S. Wartanian: training reanimatie en perifeer infuus inbrengen
 • S. Ghahramani: training gynaecologische casus
 • F. Al Khoury: training hechten

Collega’s die recent de BI toets hebben afgelegd ( S. al-Janabi, M. Siddhartha Karaya,  M. Jardak,  A. van Heurn), hebben vol enthousiasme met dit workshopdeel geholpen (assisteren, tips tijdens het oefenen van het LO etc.).

Al met al zijn alle postieve reacties voor ons als vereniging en voor alle vrijwilligers die bij de organisatie betrokken waren zeer motiverend.

We hopen dat we later dit jaar weer een workshop kunnen organiseren!

Impressie eerste Workshop

Het delen van informatie en ervaringen is één van de hoofd redenen dat de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen is opgericht. Op 27 september j.l. hebben wij als VBGA daarom onze eerste workshop georganiseerd.

Om alles te organiseren bleek toch lastiger dan vooraf gedacht; vooral de termijn die we hadden bleek erg kort.  We wilden deze workshop namelijk organiseren VOOR de start van de BI toetsen die op 4 oktober 2014 zouden beginnen. Vooral een (binnen ons budget betaalbare) locatie vinden bleek niet eenvoudig.
Wij willen VieCuri Medisch Centrum te Venlo bedanken voor het ter beschikking stellen van de de ruimte en faciliteiten waardoor wij de kosten laag konden houden

Door de inzet van alle vrijwillgers hebben wij de (door onszelf opgelegde) tijdslimiet gehaald en is de workshop door alle deelnemers als zeer nuttig ervaren!

Tijdens de workshop waren er 3 aspecten die we wilden delen met de deelnemers.

 • Tips en Tricks: Waaruit bestaat de BI toets en waar moet je tijdens de theorie testen specifiek op letten
 • Oefenen van de praktische zaken die tijdens de BI-toets gevraagd worden
 • Oefenen van dokter-patient gesprekken

Voor de geinteresserden van deze dag hebben we hier nog een link geplaatst naar de volledige agenda van onze Workshop BI-toets !!! .
Hieronder volgt een korte impressie van de workshop.

Tips en Tricks
Oefenen patient gesprek

Oefenen patientgesprek

Reanimatie
Infuus

Meer informatie, impressies en reakties zijn ook te vinden op onze facebook pagina !

Al met al was het voor iedereen een leerzame en gezellige dag.
Deelnemers en Organisatie

Gesterkt door de vele positieve reakties EN de nuttige feedback die wij als organisatie kregen van de deelnemers wijn wij zeer gemotiveerd om ook in de toekomst verdere workshops te organiseren!

De organisatoren

De organisatoren