Impressie 11e VBGA Workshop (14 september 2019)

In oktober en november vinden de BI toetsen voor de BIG-registratie weer plaats. Een van de mogelijkheden om je voor te bereiden is door middel van de Workshop die wij als VBGA regelmatig organiseren. Op zaterdag 14 september 2019 hebben 27 artsen deelgenomen aan ondertussen al weer de elfde workshop van de VBGA.

Ook deze keer werd de workshop weer georganiseerd op de locatie van Schola Medica in Utrecht. Een mooie centrale plaats in Nederland die zowel met de auto als het openbaar vervoer goed te bereiken is. Wij hopen dat we ook de komende jaren gebruik kunnen blijven maken van deze locatie. We konden gebruik maken van diverse training zalen en ook het training materiaal werd voor een deel door hen ter beschikking gesteld. Mede hierdoor en de ondersteuning door “TOA Frank” was het weer een zeer geslaagde dag!

We hadden dit keer maar liefst 27 enthousiaste deelnemers. Het grote aantal aanmeldingen is voor ons een teken dat we met deze workshop toch een goede aanvulling is bij de voorbereiding voor de BI-toetsen en voor de organisatoren en de vrijwilligers is het erg motiverend dat we veel enthousiaste collega’s kunnen helpen!

Ochtend sessie: theoretische begeleiding

Na de ontvangst (rond negen uur) werd iedereen officieel welkom geheten om 09:15 in het Auditorium  door  onze voorziitter: Shabnam Ghahramani. Zij gaf een overzicht van het dag programma waarna een toelichting gegeven werd op de  meest gebruikte  anamnese technieken in Nederland.

Tussen 10:00 en 12:00 werden de deelnemers in kleine groepen verdeeld. Enkele begeleiders gingen in de rol van patiënt en de kandidaten konden, als arts, oefenen met het afnemen van een anamnese. Hierdoor kon iedere kandidaat een gevoel krijgt hoe het echt tijdens de toets gaat. De groepen rouleerden zodat iedereen de mogelijkheid had om actief deel te nemen en ook verschillende situaties kon ervaren.  We willen dit keer de volgende ‘patiënten’ bedanken: Gabrielle, Amina, Paul, Ilhaam, Omar, Farhad, Olga, Naffise, Nushi, Dania en Shabnam.

Aan het einde van de ochtend sessie kwam iedereen weer bij elkaar in het Auditorium. De begeleiders hebben hun feedback gegeven en wie vragen had kon die stellen zodat iedereen kon leren van de ‘fouten en goede dingen’ van zichzelf en anderen uit alle groepen.

Lunch Break

Ook voor de inwendige mens werd gezorgd. Naast koffie en thee stonden er verschillende belegde broodjes klaar en kon iedereen yoghurt, sinaasappelsap, melk en fruit nemen.

Tijdens deze pauze was er voldoende tijd om ervaringen te bespreken en we zagen diverse deelnemers gegevens uitwisselen.

Middag sessie: praktische zaken

Lichamelijk onderzoek: De middag sessie werd begonnen in het Auditorium. Amina gaf uitleg over het lichamelijk onderzoek en de dingen waar je tijdens de toets op moet letten. Hierna werden de deelnemers weer in groepen opgedeeld en kon men oefenen onder begeleiding van de vrijwilligers.

Praktische onderzoeken: Als laatste onderdeel van deze workshop werden de deelnemers weer in groepjes van 5 verdeeld zodat er veel interactie is en elke deelnemer  kan oefenen. Hieronder staan de begeleiders van de verschillende sessies genoemd:

Training baby casus

Nushi en Dania

 
  Training gynaecologische casus

Amina + Ilhaam

Training hechten

Shabnam + Olga

Training BLS en perifeer infuus inbrengen

Farhad + Omar

Training Lichamelijk onderzoek bewegingsapparaat

Sameer + Naffise

Voor de deelnemers was er dit keer als extraatje nog een kleine verrassing geregeld. In de VBGA mok was een hecht-set gedaan; deze kan men evt. gebruiken om thuis nog eens te oefenen met het hechten van een wond.

Wij willen alle vrijwilligers en de bestuursleden bedanken voor hun fantastische inzet en perfecte organisatie! En last but not least willen we natuurlijk alle deelnemers bedanken voor hun positieve instelling en ‘leergierig’ gedrag. Het enthousiasme van iedereen geeft voldoende motivatie om dit volgende keer weer op te pakken!

Mochten er mensen zijn die mee willen werken aan een volgende workshop dan kan men contact opnemen met de VBGA via ons email adres voor de workshop.

Impressie 10e VBGA Workshop (9 maart 2019)

In april en mei vinden de BI toetsen voor de BIG-registratie weer plaats. Een van de mogelijkheden om je voor te bereiden is door middel van de Workshop die wij als VBGA regelmatig organiseren. Op zaterdag 9 maart 2019 hebben 28 artsen deelgenomen aan ondertussen al weer de tiende workshop van de VBGA.

Ook deze keer werd de workshop weer georganiseerd op de locatie van Schola Medica in Utrecht. Een mooie centrale plaats in Nederland die zowel met de auto als het openbaar vervoer goed te bereiken is. Wij hopen dat we ook de komende jaren gebruik kunnen blijven maken van deze locatie. We konden gebruik maken van diverse training zalen en ook het training materiaal werd voor een deel door hen ter beschikking gesteld. Mede hierdoor was het weer een zeer geslaagde dag!

We hadden dit keer maar liefst 28 enthousiaste deelnemers. Het grote aantal aanmeldingen is voor ons een teken dat we met deze workshop toch een goede aanvulling is bij de voorbereiding voor de BI-toetsen en voor de organisatoren en de vrijwilligers is het erg motiverend dat we veel enthousiaste collega’s kunnen helpen!

Ochtend sessie: theoretische begeleiding

Rond 09:15  werd iedereen in het Auditorium welkom geheten door Shabnam Ghahramani. Shabnam is naast een van de organisatoren van de workshops ook de voorzitter van de VBGA. Zij gaf een overzicht van het dag programma waarna een toelichting gegeven werd op de  meest gebruikte  anamnese technieken in Nederland.

Tussen 10:00 en 12:00 werden de deelnemers in kleine groepen verdeeld. Enkele begeleiders gingen in de rol van patiënt en de kandidaten konden, als arts, oefenen met het afnemen van een anamnese. Hierdoor kon iedere kandidaat een gevoel krijgt hoe het echt tijdens de toets gaat. De groepen rouleerden zodat iedereen de mogelijkheid had om actief deel te nemen en ook verschillende situaties kon ervaren. Tijdens vorige workshops werd aangegeven dat men graag met ‘autochtone patiënten’ wilde oefenen. We willen dit keer de volgende ‘patiënten’ bedanken: Gabrielle, Bas, Paul, Amina, Amr en Ena.

Aan het einde van de ochtend sessie kwam iedereen weer bij elkaar in het Auditorium. De begeleiders hebben hun feedback gegeven en wie vragen had kon die stellen zodat iedereen kon leren van de ‘fouten en goede dingen’ van zichzelf en anderen uit alle groepen.

Lunch Break

Ook voor de inwendige mens werd gezorgd. Naast koffie en thee stonden er verschillende belegde broodjes klaar en kon iedereen yoghurt, sinaasappelsap, melk en fruit nemen.

Tijdens deze pauze was er voldoende tijd om ervaringen te bespreken en we zagen diverse deelnemers gegevens uitwisselen. Ook deze keer waren er weer medische boeken gedoneerd (met dank aan Pauline Klooster) die de deelnemers na afloop mee konden nemen naar huis. Ook nu hebben we al weer toezeggingen dat er ook voor de volgende workshop boeken zijn die men mee kan nemen.

Middag sessie: praktische zaken

Lichamelijk onderzoek: De middag sessie werd begonnen in het Auditorium. Firas Al Khoury gaf uitleg over het lichamelijk onderzoek en de dingen waar je tijdens de toets op moet letten. Hierna werden de deelnemers weer in groepen opgedeeld en kon men oefenen onder begeleiding van de vrijwilligers.

Praktische onderzoeken: Als laatste onderdeel van deze workshop werden de deelnemers weer in groepjes van 5 verdeeld zodat er veel interactie is en elke deelnemer  kan oefenen. Hieronder staan de begeleiders van de verschillende sessies genoemd:

Training baby casus

Nushi en Ena

 
   

Training gynaecologische casus

Amina en Phu

Training hechten

Shabnam en Amr

 

Training BLS en perifeer infuus inbrengen

Shoaib en Farhad

Training Lichamelijk onderzoek bewegingsapparaat

Firas

Wij willen alle vrijwilligers en de bestuursleden bedanken voor hun fantastische inzet en perfecte organisatie! En last but not least willen we natuurlijk alle deelnemers bedanken voor hun positieve instelling en ‘leergierig’ gedrag. Het enthousiasme van iedereen geeft voldoende motivatie om dit volgende keer weer op te pakken!

Mochten er mensen zijn die mee willen werken aan een volgende workshop dan kan men contact opnemen met de VBGA via ons email adres voor de workshop.

Impressie VBGA Workshop 22 september 2018

In oktober en november vinden de BI toetsen voor de BIG-registratie weer plaats. Een van de mogelijkheden om je voor te bereiden is door middel van de Workshop die wij als VBGA regelmatig organiseren. Op zaterdag 22 september j.l. hebben 33 artsen deelgenomen aan ondertussen al weer de negende workshop van de VBGA.

Ook deze keer werd de workshop weer georganiseerd op de locatie van Schola Medica in Utrecht. Een mooie centrale plaats in Nederland die zowel met de auto als het openbaar vervoer goed te bereiken is. Wij hopen dat we ook de komende jaren gebruik kunnen blijven maken van deze locatie. We konden gebruik maken van diverse training zalen en ook het training materiaal werd voor een deel door hen ter beschikking gesteld. Mede hierdoor was het weer een zeer geslaagde dag!

We hadden dit keer maar liefst 33 enthousiaste deelnemers. Normaal hebben we een limiet van 30 deelnemers maar dit keer hebben we besloten er 3 meer toe te laten.De reden hiervoor was dat het inschrijvingen al op de eerste dag volledig bereikt was; er waren om 14:00 al 33 bevestigde en betaalde inschrijvingen en omdat het niet 100% duidelijk is wie er eerder waren is besloten om al deze inschrijvingen te honoreren. Het grote aantal aanmeldingen is voor ons een teken dat we met deze workshop toch een goede aanvulling is bij de voorbereiding voor de BI-toetsen en voor de organisatoren en de vrijwilligers is het erg motiverend dat we veel enthousiaste collega’s kunnen helpen!

Een leermoment voor toekomstige workshops: Als je mee wil doen zorg dan dat je snel inschrijft, er is veel animo!

Ochtend sessie: theoretische begeleiding

Rond 09:15  werd iedereen in het Auditorium welkom geheten door Shabnam Ghahramani. Shabnam is naast een van de organisatoren van de workshops ook de voorzitter van de VBGA. Zij gaf een overzicht van het dag programma waarna een toelichting gegeven werd op de  meest gebruikte  anamnese technieken in Nederland.

Tussen 10:00 en 12:00 werden de deelnemers in kleine groepen verdeeld. Enkele begeleiders gingen in de rol van patiënt en de kandidaten konden, als arts, oefenen met het afnemen van een anamnese. Hierdoor kon iedere kandidaat een gevoel krijgt hoe het echt tijdens de toets gaat. De groepen rouleerden zodat iedereen de mogelijkheid had om actief deel te nemen en ook verschillende situaties kon ervaren. Tijdens vorige workshops werd aangegeven dat men graag met ‘autochtone patiënten’ wilde oefenen. We willen dit keer de volgende ‘patiënten’ bedanken: gabrielle, Bas, Paul, Robin en Ena.

Aan het einde van de ochtend sessie kwam iedereen weer bij elkaar in het Auditorium. De begeleiders hebben hun feedback gegeven en wie vragen had kon die stellen zodat iedereen kon leren van de ‘fouten en goede dingen’ van zichzelf en anderen uit alle groepen.

 Lunch Break

Ook voor de inwendige mens werd gezorgd. Naast koffie en thee stonden er verschillende belegde broodjes klaar en kon iedereen yoghurt, sinaasappelsap, melk en fruit nemen.

Tijdens deze pauze was er voldoende tijd om ervaringen te bespreken en we zagen diverse deelnemers gegevens uitwisselen. Ook deze keer waren er weer medische boeken gedoneerd die de deelnemers na afloop mee konden nemen naar huis. Ook nu hebben we al weer toezeggingen dat er ook voor de volgende workshop boeken zijn die men mee kan nemen.

Middag sessie: praktische zaken

Lichamelijk onderzoek: De middag sessie werd begonnen in het Auditorium. Robin van Dreumel gaf uitleg over het lichamelijk onderzoek en de dingen waar je tijdens de toets op moet letten. Hierna werden de deelnemers weer in groepen opgedeeld en kon men oefenen onder begeleiding van de vrijwilligers.

Praktische onderzoeken: Als laatste onderdeel van deze workshop werden de deelnemers weer in groepjes van 5 verdeeld zodat er veel interactie is en elke deelnemer  kan oefenen. Hieronder staan de begeleiders van de verschillende sessies genoemd:

Training baby casus

Nushi

 
   

Training gynaecologische casus

Amina en Phu

Training hechten

Rind en Shabnam

 

Training BLS en perifeer infuus inbrengen

Mays

Training Lichamelijk onderzoek bewegingsapparaat

Robin

Wij willen alle vrijwilligers en de bestuursleden bedanken voor hun fantastische inzet en perfecte organisatie! En last but not least willen we natuurlijk alle deelnemers bedanken voor hun positieve instelling en ‘leergierig’ gedrag. Het enthousiasme van iedereen geeft voldoende motivatie om dit volgende keer weer op te pakken!

Mochten er mensen zijn die mee willen werken aan een volgende workshop dan kan men contact opnemen met de VBGA via ons email adres voor de workshop.

Impressie 8e VBGA Workshop

In Mei vinden de BI toetsen voor de BIG-registratie weer plaats. Een van de mogelijkheden om je voor te bereiden is door middel van de Workshop die wij als VBGA regelmatig organiseren. Op zaterdag 17 maart j.l. hebben 26 artsen weer deelgenomen aan ondertussen al weer de achtste workshop van de VBGA.

Ook deze keer konden we de workshop weer organiseren bij Schola Medica in Utrecht. Een mooie centrale plaats in Nederland die zowel met de auto als het openbaar vervoer goed te bereiken is. Wij hopen dat we ook de komende jaren gebruik kunnen blijven maken van deze locatie. We konden gebruik maken van diverse training zalen en ook het training materiaal werd voor een deel door hen ter beschikking gesteld. Mede hierdoor was het weer een zeer geslaagde dag!

We hadden dit keer 26 enthousiaste deelnemers. Dit is voor ons een teken dat we met deze workshop toch een goede aanvulling is bij de voorbereiding voor de BI-toetsen en voor de organisatoren en de vrijwilligers is het erg motiverend dat we veel enthousiaste collega’s kunnen helpen!

Ochtend sessie: theoretische begeleiding

Rond 09:15  werd iedereen in het Auditorium welkom geheten door Firas Al Khoury. Hij is een van de VBGA bestuursleden en mede organisator van deze workshop. Hij gaf een overzicht van het dag programma waarna de voorzitter van de VBGA, Shabnam Ghahramani, het woord kreeg.  Zij gaf toelichtingen op de  meest gebruikte  anamnese technieken in Nederland.

Tussen 10:00 en 12:00 werden de deelnemers in kleine groepen verdeeld. Enkele begeleiders gingen in de rol van patiënt en de kandidaten konden, als arts, oefenen met het afnemen van een anamnese. Hierdoor kon iedere kandidaat een gevoel krijgt hoe het echt tijdens de toets gaat. De groepen rouleerden zodat iedereen de mogelijkheid had om actief deel te nemen en ook verschillende situaties kon ervaren. TIjdens de vorige workshops werd aangegeven dat men ook graag wilde ‘oefenen’ met autochtone nederlanders’; we willen daarom Paul Herfs, Sebastiaan Uijtendaal en Ena Sokol bedanken voor hun inzet.

Aan het einde van de ochtend sessie kwam iedereen weer bij elkaar in het Auditorium. De begeleiders hebben hun feedback gegeven em wie vragen had kon die stellen zodat iedereen kon leren van de ‘fouten en goede dingen’ van zichzelf en anderen uit alle groepen.

 

Lunch Break

Ook voor de inwendige mens werd gezorgd. Naast koffie en thee stonden er verschillende belegde broodjes klaar en kon iedereen yoghurt, sinaasappelsap, melk en fruit nemen.

Middag sessie: praktische zaken

Lichamelijk onderzoek: De middag sessie werd begonnen in het Auditorium. Firas Al Khoury gaf uitleg over het lichamelijk onderzoek en de dingen waar je tijdens de toets op moet letten. Hierna werden de deelnemers weer in groepen opgedeeld en kon men oefenen onder begeleiding van de vrijwilligers.

Praktische onderzoeken: Als laatste onderdeel van deze workshop werden de deelnemers weer in groepjes van 5 verdeeld zodat er veel interactie is en elke deelnemer  kan oefenen. Hieronder staan de begeleiders van de verschillende sessies genoemd:

Training baby casus

Alka Stoelinga, Luc Thissen en Bob Emmen

 

Training gynaecologische casus

Amina Abdulkadir en Phu Thit Nwe

 

Training hechten

Elise Roel en Shabnam Ghahramani

 

Training perifeer infuus inbrengen

Mays Al-Nofal, Farhad Moqaddam en Shoaib Houshmand

 

Training Lichamelijk onderzoek bewegingsapparaat

Rind Smesseim en Firas Al-Khoury

 
   

Wij willen alle vrijwilligers en de bestuursleden bedanken voor hun fantastische inzet en perfecte organisatie! En last but not least willen we natuurlijk alle deelnemers bedanken voor hun positieve instelling en ‘leergierig’ gedrag. Het enthousiasme van iedereen geeft voldoende motivatie om dit volgende keer weer op te pakken!

Mochten er mensen zijn die mee willen werken aan een volgende workshop dan kan men contact opnemen met de VBGA via ons email adres voor de workshop.

Impressie zevende workshop

In oktober en november vinden de BI toetsen voor de BIG-registratie weer plaats. Een van de mogelijkheden om je voor te bereiden is door middel van de Workshop die wij als VBGA regelmatig organiseren. Op zaterdag 23 september j.l. hebben 29 artsen weer deelgenomen aan ondertussen al weer de zevende workshop van de VBGA.

We zijn erg blij dat we deze workshop weer konden organiseren bij Schola Medica in Utrecht. Een mooie centrale plaats in Nederland die zowel met de auto als het openbaar vervoer goed te bereiken is. Wij zijn Schola Medica zeer erkentelijk voor de fantastische medewerking en ondersteuning. We konden gebruik maken van diverse training zalen en ook het training materiaal werd grotendeels door hen ter beschikking gesteld. Mede hierdoor was het weer een zeer geslaagde dag!

We hadden dit keer 29 enthousiaste deelnemers. Dit is voor ons een teken dat we met deze workshop toch een ‘leemte’ opvullen en voor de organisatoren en de vrijwilligers is het erg motiverend dat we veel enthousiaste collega’s kunnen helpen!

Ochtend sessie: theoretische begeleiding

Tijdens de ontvangst werd iedereen verwelkomt in het Auditorium door Firas Al Khoury. Hij is een van de VBGA bestuursleden en mede organisator van deze workshop. Hij gaf een overzicht van het dag programma waarna de voorzitter van de VBGA, Shabnam Ghahramani, het woord kreeg.  Zij zit in de opleiding tot huisarts en gaf toelichtingen op de  meest gebruikte  anamnese technieken in Nederland.

Na een kleine pauze werden de deelnemers in zes groepen verdeeld. Enkele begeleiders gingen in de rol van patiënt en de kandidaten konden, als arts, oefenen met het afnemen van een anamnese. Hierdoor kon iedere kandidaat een gevoel krijgt hoe het echt tijdens de toets gaat. De groepen rouleerden zodat iedereen de mogelijkheid had om actief deel te nemen en ook verschillende situaties kon ervaren.

Aan het einde van de ochtend sessie kwam iedereen weer bij elkaar in het Auditorium. De begeleiders hebben hun feedback gegeven em wie vragen had kon die stellen zodat iedereen kon leren van de ‘fouten en goede dingen’ van zichzelf en anderen uit alle groepen.

 

Lunch Break

Ook voor de inwendige mens werd gezorgd. Naast koffie en thee stonden er verschillende belegde broodjes klaar en kon iedereen yoghurt, sinaasappelsap, melk en fruit nemen.

Net zo belangrijk als de inwendige mens was dat iedereen even zijn/haar ervaringen van de ochtend kon laten inzinken of bespreken met andere deelnemers en begeleiders. We hebben verschillende mensen gezien die druk bezig waren met het uitwisselen van gegevens.

Verder konden de deelnemers een keuze maken uit verschillende medische boeken die dit keer kosteloos ter beschikking waren gesteld door Lisa de Vries. De deelnemers konden de boeken inkijken en meenemen naar huis. Alle boeken hebben nu een ‘tweede eigenaar’ gevonden. We willen de Lisa nogmaals ontzettend bedanken voor dit genereuze gebaar!

Middag sessie: praktische zaken

Lichamelijk onderzoek: De middag sessie werd begonnen in het Auditorium. Firas Al Khoury gaf uitleg over het lichamelijk onderzoek en de dingen waar je tijdens de toets op moet letten. Hierna werden de deelnemers weer in groepen opgedeeld en kon men oefenen onder begeleiding van de vrijwilligers.

Praktische onderzoeken: Als laatste onderdeel van deze workshop werden de deelnemers weer in groepjes van 5 verdeeld zodat er veel interactie is en elke deelnemer  kan oefenen. Hieronder staan een paar foto’s van de praktische ‘hands-on’ sessies en hun begeleiders:

Training baby casus

Drs. Nushi Taki

Drs. Alka Stoelinga

Training gynaecologische casus

Drs. Amina Abdulkadir

Drs. Atefe Bozorgpour

Training hechten

Drs. Shabnam Ghahramani

Drs. Rind Hussein Smesseim

Drs. Mays Francis Al-Nofal

Training perifeer infuus inbrengen

Drs. Shoaib Hoshmand

Drs. Patricija Imbor

Training reanimatie

Drs. Shoaib Hoshmand

Drs. Patricija Imbor

Training Lichamelijk onderzoek bewegingsapparaat

Drs. Firas Al Khoury

Drs. Ena Sokol

Wij willen alle vrijwilligers (Ena, Patricia, Mays, Rind, Alka, Atefe, Amina, Paul en Henk) en de bestuursleden (Nushi, Shoaib, Marc, Firas en Shabnam) bedanken voor hun fantastische inzet en perfecte organisatie! En last but not least willen we natuurlijk alle deelnemers bedanken voor hun positieve instelling en ‘leergierig’ gedrag. Het enthousiasme van iedereen geeft voldoende motivatie om dit volgende keer weer op te pakken!

Mochten er mensen zijn die mee willen werken aan een volgende workshop dan kan men contact opnemen met de VBGA via ons email adres voor de workshop.

Impressie zesde workshop

In april en mei vinden de BI toetsen voor de BIG-registratie weer plaats. Een van de mogelijkheden om je voor te bereiden is door middel van de Workshop die wij als VBGA regelmatig organiseren. Op zaterdag 18 maart j.l. heeft ondertussen al weer de zesde workshop plaats gevonden.

We zijn erg blij dat we deze workshop weer konden organiseren bij Schola Medica in Utrecht. Een mooie centrale plaats in Nederland die zowel met de auto als het openbaar vervoer goed te bereiken is. Wij zijn Schola Medica zeer erkentelijk voor de fantastische medewerking en ondersteuning. We konden gebruik maken van diverse training zalen en ook het training materiaal werd grotendeels door hen ter beschikking gesteld. Mede hierdoor was het weer een zeer geslaagde dag!

De bestuursleden en vrijwilligers hadden als doel om de collega’s, die binnenkort beginnen met hun BI-toetsen, te ondersteunen door eigen ervaringen te delen en te helpen met praktische tips. Tevens was er de mogelijkheid om te oefenen op een aantal onderdelen die tijdens de examens aan de orde kunnen komen. Verder maken veel deelnemers gebruik van de mogelijkheid om te netwerken met “lotgenoten” en ook met bestuursleden en vrijwilligers die het assessment al hebben afgerond.

We hadden dit keer 23 enthousiaste deelnemers. Dit is voor ons een teken dat we met deze workshop toch een ‘leemte’ opvullen en voor de organisatoren en de vrijwilligers is het erg motiverend dat we veel enthousiaste collega’s kunnen helpen!

Ochtend sessie: theoretische begeleiding

Na de ontvangst werd iedereen verwelkomt in het Auditorium door Firas Al Khoury. Hij is een van de VBGA bestuursleden en mede organisator van deze workshop. Hij gaf een overzicht van het dag programma waarna de voorzitter van de VBGA, Shabnam Ghahramani, het woord kreeg.  Zij zit in de opleiding tot huisarts en gaf toelichtingen op de  meest gebruikte  anamnese technieken in Nederland.

Na een kleine pauze werden de deelnemers in vijf groepen verdeeld. Enkele begeleiders gingen in de rol van patiënt en de kandidaten konden, als arts, oefenen met het afnemen van een anamnese. Hierdoor kon iedere kandidaat een gevoel krijgt hoe het echt tijdens de toets gaat. De begeleiders hebben hun feedback gegeven zodat iedereen kon leren van de ‘fouten en goede dingen’ van zichzelf en anderen uit zijn/haar groep. De groepen rouleerden zodat iedereen de mogelijkheid had om actief deel te nemen en ook verschillende situaties kon ervaren.

Lunch Break

Ook voor de inwendige mens werd gezorgd. Naast koffie en thee stonden er verschillende belegde broodjes klaar en kon iedereen sinaasappelsap, melk en fruit nemen.

Ook kon iedereen even zijn/haar ervaringen van de ochtend laten inzinken of bespreken met andere deelnemers en begeleiders. We hebben verschillende mensen gezien die druk bezig waren met het uitwisselen van gegevens.

Tijdens deze lunch break stonden er weer een paar tafels met boeken, geschonken door dr. van Driel. De deelnemers konden de boeken inkijken en meenemen naar huis. Het grootste deel van de boeken heeft nu een ‘tweede eigenaar’ gevonden. We willen de heer van Driel ontzettend nogmaals bedanken voor dit genereuze gebaar!

Middag sessie: praktische zaken

Lichamelijk onderzoek: De middag sessie werd begonnen in het Auditorium. Firas Al Khoury gaf uitleg over het lichamelijk onderzoek en de dingen waar je tijdens de toets op moet letten. Hierna werden de deelnemers weer in groepen opgedeeld en kon men oefenen onder begeleiding van de vrijwilligers.

Praktische onderzoeken: Als laatste onderdeel van deze workshop werden de deelnemers weer in groepjes van 5 verdeeld zodat er veel interactie is en elke deelnemer  kan oefenen. Hieronder staan een paar foto’s van de praktische ‘hands-on’ sessies en hun begeleiders:

Training baby casus

Drs. Nushi Taki

Drs. Phu Thit Htun

Training gynaecologische casus

Drs. Shabnam Ghahramani

Training hechten

Drs. Firas Al Khoury

Training perifeer infuus inbrengen

Drs. Ahmed Al Hassan

Training reanimatie

Drs. Shoaib Hoshmand

Drs. Patricija Imbor

Training Lichamelijk onderzoek bewegingsapparaat

Drs. Robin van Dreumel

Drs. Elise Roel

Wij willen alle vrijwilligers (Elise, Patricia, Ahmed, Paul, Bas en Henk) en de bestuursleden bedanken voor hun fantastische inzet en perfecte organisatie! En last but not least willen we natuurlijk alle deelnemer bedanken voor hun positieve instelling en ‘leergierig’ gedrag. Het enthousiasme van iedereen geeft voldoende motivatie om dit volgende keer weer op te pakken!

Mochten er mensen zijn die mee willen werken aan een volgende workshop dan kan men contact opnemen met de VBGA via ons email adres voor de workshop.

Impressie vijfde workshop

In oktober en november vinden de BI toetsen voor de BIG-registratie weer plaats. Een van de mogelijkheden om je voor te bereiden is door middel van de Workshop die wij als VBGA regelmatig organiseren. Op zaterdag 17 september j.l. heeft ondertussen al weer de vijfde workshop plaats gevonden.

Net als de twee voorgaande keren was de locatie van deze Workshop bij Schola Medica in Utrecht. Een mooie centrale plaats in Nederland die zowel met de auto als het openbaar vervoer goed te bereiken is. Wij zijn Schola Medica zeer erkentelijk voor de fantastische medewerking en ondersteuning. We konden gebruik maken van diverse training zalen en ook het training materiaal werd grotendeels door hen ter beschikking gesteld. Mede hierdoor was het weer een zeer geslaagde dag!

Deze workshop had als doel om de collega’s, die binnenkort beginnen met hun BI-toetsen, te ondersteunen door onze eigen ervaringen te delen en te helpen met praktische tips. Tevens was er de mogelijkheid om te oefenen op een aantal onderdelen die tijdens de examens aan de orde kunnen komen. Verder maken veel deelnemers gebruik van de mogelijkheid om te netwerken met “lotgenoten” en ook met bestuursleden en vrijwilligers die het assessment al hebben afgerond.

Alle 25 beschikbare plaatsen waren dit keer weer binnen twee dagen volgeboekt. Dit is voor ons een teken dat we met deze workshop toch een ‘leemte’ opvullen en voor de organisatoren en de vrijwilligers is het erg motiverend dat we veel enthousiaste collega’s kunnen helpen!

Ochtend sessie: theoretische begeleiding

Na de ontvangst werd iedereen verwelkomt in het Auditorium door Firas Al Khoury. Hij is een van de VBGA bestuursleden en mede organisator van deze workshop. Hij gaf een overzicht van het dag programma waarna de nieuwe voorzitter van de VBGA, Shabnam Ghahramani, het woord kreeg.

Zij zit in de opleiding tot huisarts en gaf toelichtingen op de  meest gebruikte  anamnese technieken in Nederland.

Na een kleine pauze werden de deelnemers in vijf groepen verdeeld. Enkele begeleiders gingen in de rol van patiënt en de kandidaten konden oefenen met het afnemen van een anamnese. Hierdoor kon iedere kandidaat een gevoel krijgt hoe het echt tijdens de toets gaat. De begeleiders hebben hun feedback gegeven zodat iedereen kon leren van de ‘fouten en goede dingen’ van zichzelf en anderen uit zijn/haar groep. De groepen rouleerden zodat iedereen de mogelijkheid had om actief deel te nemen en ook verschillende situaties kon ervaren.

Lunch Break

Ook voor de inwendige mens werd gezorgd. Naast koffie en thee stonden er verschillende belegde broodjes klaar en kon iedereen sinaasappelsap, melk en fruit nemen.

Ook kon iedereen even zijn/haar ervaringen van de ochtend laten inzinken of bespreken met andere deelnemers en begeleiders. We hebben verschillende mensen gezien die druk bezig waren met het uitwisselen van gegevens.

Tijdens deze lunch break waren ook de heer van Driel en zijn dochter aanwezig.
De heer van Driel is een oud huisarts die veel boeken had die hij niet meer gebruikte. Deze wilde hij graag weggeven aan de aanwezigen. Er stonden zo’n vijf tafels met boeken waar driftig in gezocht werd. Het grootste deel van de boeken heeft nu een ‘tweede eigenaar’ gevonden. We willen de heer van Driel ontzettend bedanken voor dit genereuze gebaar!

Middag sessie: praktische zaken

Lichamelijk onderzoek: De middag sessie werd begonnen in het Auditorium. Firas Al Khoury gaf uitleg over het lichamelijk onderzoek en de dingen waar je tijdens de toets op moet letten. Hierna werden de deelnemers weer in groepen opgedeeld en kon men oefenen onder begeleiding van de vrijwilligers.

Praktische onderzoeken: Als laatste onderdeel van deze workshop werden de deelnemers weer in groepjes van 5 verdeeld zodat er veel interactie is en elke deelnemer  kan oefenen. Hieronder staan een paar foto’s van de praktische ‘hands-on’ sessies en hun begeleiders:

Training baby casus

Drs. Nushi Taki

Drs. Phu Thit Htun

Training gynaecologische casus

Drs. Shabnam Ghahramani

Drs. Fatoş Çetinözman

Training hechten

Drs. Firas Al Khoury

Training perifeer infuus inbrengen

Drs. Shoaib Hoshmand

Drs. Ekaterina Baranova

Training reanimatie

Drs. Shoaib Hoshmand

Drs. Ekaterina Baranova

Training Lichamelijk onderzoek bewegingsapparaat

Drs. Robin van Dreumel

Wij willen alle vrijwilligers en bestuursleden bedanken voor hun fantastische inzet en perfecte organisatie! En last but not least willen we natuurlijk alle deelnemer bedanken voor hun positieve instelling en ‘leergierig’ gedrag. Het enthousiasme van iedereen geeft voldoende motivatie om dit volgende keer weer op te pakken!

Mochten er mensen zijn die mee willen werken aan een volgende workshop dan kan men contact opnemen met de VBGA via ons email adres voor de workshop.

Impressie vierde workshop

De BI toetsen voor het (Arts) Assessment komen er aan dus vonden wij het weer tijd worden om een VBGA “Workshop voorbereiding voor de DKV” te organiseren.  Op zaterdag 5 maart j.l. heeft onze 4e Workshop plaatsgevonden.

Net als vorige keer was de locatie van deze Workshop bij Schola Medica in Utrecht. Een mooie centrale plaats in Nederland die zowel met de auto als het openbaar vervoer goed te bereiken is. Wij zijn Schola Medica zeer erkentelijk voor de fantastische medewerking en ondersteuning. We konden gebruik maken van diverse training zalen en ook het training materiaal werd grotendeels door hen ter beschikking gesteld. Mede hierdoor was het weer een zeer geslaagde dag!

Deze workshop had als doel om de collega’s, die binnenkort beginnen met hun BI-toetsen, te ondersteunen door onze eigen ervaringen te delen en te helpen met praktische tips. Tevens was er de mogelijkheid om te oefenen op een aantal onderdelen die tijdens de examens aan de orde kunnen komen. Verder maken veel deelnemers gebruik van de mogelijkheid om te netwerken met “lotgenoten” en ook met mensen die het assessment al hebben afgerond.

Alle beschikbare plaatsen (25) waren dit keer weer ingevuld. Dit is voor ons een teken dat we met deze workshop toch een ‘leemte’ opvullen en voor de organisatoren en de vrijwilligers is het erg motiverend dat we veel enthousiaste collega’s kunnen helpen!

Ochtend sessie: theoretische begeleiding

Onze voorzitter, drs. Julissa Cruz, gaf een kort overzicht over het programma en over de VBGA; de organisatie, de activiteiten en de doelen van onze vereniging.

Hierna sprak drs. Carina Domingues over haar ervaringen tijdens de verschillende delen van de DKV-toets en ze gaf tips voor op de dag van de toets.

Als laatste sessie van het theoretisch deel was drs. Shabnam Ghahramani aan de beurt. Zij zit in de opleiding tot huisarts en gaf toelichtingen op de  meest gebruikte  anamnese technieken in Nederland.

Na een kleine pauze werden de deelnemers in vijf groepen verdeeld. Enkele begeleiders gingen “patiëntje spelen” en de kandidaten konden de rol van de arts innemen zodat iedere kandidaat een gevoel krijgt hoe het echt tijdens de toets gaat. De begeleiders hebben hun feedback gegeven zodat iedereen kon leren van de ‘fouten en goede dingen’ van zichzelf en anderen uit zijn/haar groep. De groepen rouleerden zodat iedereen de mogelijkheid had om actief deel te nemen en ook verschillende situaties kon ervaren.

Lunch Break

Ook voor de inwendige mens werd gezorgd. Naast koffie en thee stonden er verschillende belegde broodjes klaar en kon iedereen sinaasappelsap, melk en fruit nemen.

Tijdens deze informele lunch kon iedereen even zijn of haar ervaringen van de ochtend laten inzinken en/of bespreken met andere deelnemers en begeleiders. We hebben verschillende mensen gezien die druk bezig waren met het uitwisselen van gegevens.

Middag sessie: praktische zaken

Tijdens dit onderdeel werden de deelnemers weer in groepjes van 5 verdeeld zodat er veel interactie is en elke deelnemer beter kan oefenen. Hieronder staan een paar foto’s van de praktische ‘hands-on’ sessies en hun begeleiders:

Training baby casus

Drs. Gerdien Zeilmaker

Drs. Nushi Taki

Drs. Ekatherina Baranova

Training gynaecologische casus

Drs. Shabnam Ghahramani

Drs. Julissa Cruz

Drs. Phu thuit Htun

Training hechten

Drs. Firas Al Khoury

Training perifeer infuus inbrengen

Drs. Carina Domingues

Drs. Alka Stoelinga

Training reanimatie en Lichamelijk onderzoek

Drs. Shoaib Hoshmand

Drs. Isabel Lopez

Drs. Patrycja Imor

Drs. Atefeh Bozorgpour

 

Wij willen alle vrijwilligers en bestuursleden bedanken voor hun fantastische inzet en perfecte organisatie! En last but not least willen we natuurlijk alle deelnemer bedanken voor hun positieve instelling en ‘leergierig’ gedrag. Het enthousiasme van iedereen geeft voldoende motivatie om dit volgende keer weer op te pakken!

Mochten er mensen zijn die mee willen werken aan een volgende workshop dan kan men contact opnemen met de VBGA via ons email adres voor de workshop.

Workshop 5 maart 2016

Wat VBGA 4e workshop Voorbereiding BI toets
Waneer Zaterdag 5 maart 2016 van 10:00 tot 17:30
Waar Schola Medica te Utrecht
Kosten 50 euro (inclusief kleine lunch etc.)
Max. aantal deelnemers 25

Inschrijving procedure

De procedure voor het inschrijven bestaat uit 3 stappen:

 • Vul het formulier op onze website in en verstuur het
 • Je ontvangt een email. Bevestig de inschrijving dmv. de link in deze email.
 • Maak het inschrijf geld over onder vermelding van de zaken zoals aangegeven in bovengenoemde mail

Om iedereen voldoende gelegenheid te geven de vaardigheden te oefenen is er voor maximaal 25 deelnemers plaats.  De eerste 25 kandidaten waarvan wij de betaling hebben ontvangen, zullen een bevestiging per e-mail krijgen van hun definitieve inschrijving. Mensen die hun AKV hebben afgerond hebben in principe voorrang bij de inschrijving.

Let op: in vorige workshops waren we binnen een paar uur volgeboekt.

Als je betaalt hebt maar de workshop is al volgeboekt, dan zullen we je inschrijving geld terugstorten en kunt je helaas niet aan deze workshop deelnemen.

Je kunt je online voor de workshop inschrijven door onderstaande link op onze website te volgen:

http://www.vbga.nl/workshopregistratie/

Locatie

De workshop zal in de Schola Medica plaatsvinden, waar de praktische vaardigheden van artsen in opleiding tot huisarts,  specialist ouderengeneeskunde en hun opleiders worden geoefend. Op deze locatie beschikken wij over compleet trainingsmateriaal om de praktische vaardigheden te oefenen.

Schola Medica (‘t Hart)
Orteliuslaan 750
3528 BB Papendorp – Utrecht

Inhoud

De workshop biedt ondersteuning aan de buitenlands gediplomeerde artsen bij de voorbereiding op de medisch inhoudelijke toetsen. De DKV-toets wordt door veel buitenlands gediplomeerde artsen ervaren als één van de moeilijkste onderdelen van de BI-toets. Daarom zullen we ons daar 100% op focussen. 
Let op: In deze workshop zullen wij dus niet expliciet over de andere onderdelen van de assessment procedure (DMB of DKK) hebben.

Eerste deel (in de ochtend): de DKV-toets en anamnese training

 • Drs. Julissa Cruz gaat kort over organisatie, activiteiten en doelen van de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen (VBGA) hebben.
 • Drs. Carina Domingues gaat haar ervaring over de DKV-toets delen en tips voor op de dag van de toets geven. Tevens zal zij toelichting geven hoe men zich het best voor de DKV kan voorbereiden.
 • Drs. Shabnam Ghahramani zit in de opleiding tot huisarts specialist en zal toelichtingen geven op de  meest gebruikte  anamnese techniek in Nederland.

Enkele begeleiders gaan in de rol van patiënten spelen en de kandidaten kunnen de rol van de arts innemen, we zullen strak met de tijd omgaan zodat iedere kandidaat een gevoel krijgt hoe het echt tijdens de toets gaat. De begeleiders zullen vervolgens feed-back geven.

Tweede deel (in de middag): training praktische vaardigheden

In dit deel zullen we allemaal vaardigheden behandelen die ook tijdens de DKV getoetst zullen worden.
De deelnemers zullen in kleine groepen verdeeld worden die rouleren zodat we aan elke kandidaat tijd kunnen besteden. Deze trainingen zullen in aparte ruimtes plaats vinden:

 • Het lichamelijk onderzoek op een babypop,
 • Het gynaecologische onderzoek en de vaginaal toucher,
 • Een perifeer infuus inbrengen,
 • Hechten
 • Reanimatietraining op een BLS pop.

Overige zaken

Naast de VBGA oprichters c.q. bestuursleden zullen er dit keer ook weer een aantal gasten aanwezig zijn die aangegeven hebben dat ze graag willen helpen bij deze workshop. We stellen ze even kort voor:

 • Drs. J. Cruz Gómez, (Jullissa) (Dominicaanse Republiek), werkt als ANIOS interne geneeskunde bij LUMC.
 • Drs. C.T. Domingues, (Carina), (Brazilië), werkt als ANIOS Cardio-thoracale chirurgie bij Erasmus MC.
 • Drs. S. Ghahramani, (Shabnam), (Iran), werkt als huisarts in opleiding (HIO) regio Nijmegen.
 • Drs S. Hoshmand, (Shoaib), (Afghanistan), werkt als ANIOS bij GGZ Lentis in Groningen.
 • Drs. N. Taki (Nushi), (India), werkt als ANIOS oogheelkunde bij Gelre ziekenhuis.
 • Dr. S.D. Vartanyan, (Seivag),(Irak), werkt als ANIOS interne geneeskunde Gelre ziekenhuis.
 • Drs. F. al Khoury (Firas), (Irak), werkt als ANIOS cardio-thoracale chirurgie bij MUMC+.
 • Drs. P. Imbor (Patrycja), (Polen), assessment succesvol afgerond.
 • Drs. M. Jardak (Majed), (Irak), assessment succesvol afgerond.
 • Drs. E. Baranova (Ekaterina), assessment succesvol afgerond.
 • Drs. I. Lopez (Isabel), (Canada al daar 15j ervaring als SEh-arts).
 • Drs. G. Zeilmaker (Gerdien), (Nederland), PhD Student Erasmus MC- Kinderziekenhuis.
 • Drs. A. Stoelinga (Alka), assessment succesvol afgerond.
 • Drs. A. Okhuisen (Annemieke), (Nederland), Huisarts in Veghel

Dagprogramma 4e Workshop BI-Toets

Tijd Begeleiders Onderwerp
10.00-10:15 Drs. Julissa Cruz VBGA, wie en waarom?
10:15-10:45 Drs. Carina Domingues DKV-toets; The recipe to success
10:45-11.15 Drs. Shabnam Ghahramani Medische anamnese in NL
11.15-11.30   KOFFIEPAUZE
11.30-13.30 Alle begeleiders Anamnese training
13:30-14:00   LUNCHPAUZE
14.00-17.30 In een aparte ruimte met 2 of 3 begeleiders Training baby casus
14.00-17.30 In een aparte ruimte met 2 of 3 begeleiders Training gynaecologische casus
14.00-17.30 In een aparte ruimte met 2 of 3 begeleiders Training hechten
14.00-17.30 In een aparte ruimte met 2 of 3 begeleiders Training perifeer infuus inbrengen
14.00-17.30 In een aparte ruimte met 2 of 3 begeleiders Training reanimatie
15.00-15.15   KOFFIEPAUZE