Assessment Verpleegkundigen

Deze pagina bevat informatie over het assessment specifiek voor Verpleegkundigen.
Er was behoefte aan deze pagina omdat het op bepaalde punten essentieel afwijkt van het Assessment voor Artsen en Tandartsen.

Het assessment (en specifiek de BI-toets) is om aan te tonen dat het niveau dat u in het buitenland behaald heeft vergelijkbaar is met het eindniveau van de Nederlandse opleiding verpleegkunde op mbo-niveau. De BI toets is niet iets waarvoor je kunt ‘slagen’ of ‘zakken’; het resultaat dat je behaald wordt gebruikt om samen met de overige informatie in het dossier te kijken wat je niveau is en hoelang je eventueel nodig hebt om het gewenste niveau te bereiken. De uitslag van de toetsen weegt zwaar.

We zien dat sommige mensen heel veel tijd nemen tussen de AKV toets en de BI-toets om zich ‘optimaal’ voor te bereiden, soms wel 1 jaar zodat het advies dat zij krijgen zo kort mogelijk duurt. Er zijn echter veel gevallen bekend van mensen die ‘direct’ na de AKV hun BI toets gedaan hebben (3 maanden ertussen) en die heel blij waren met het advies dat ze kregen.

Onze ervaring is dat het ‘efficiënter’ is om je tijd niet te besteden aan ‘in je eentje thuis’ voorbereiden op de toets maar dat je die tijd beter kunt besteden als coassistent en daarmee je ervaring verhogen en contacten op te doen!

Maw. ga uit van je vooropleiding en laat zien dat jij hetzelfde niveau hebt als Nederlandse verpleegkunde studenten.

Procedure

De procedure staat op de website van het CIBG. In het kort:

  1. Zorg dat je Nederlands op voldoende nivo (Minimaal B1); dit is essentieel!
  2. Registreer je voor het assessment, te beginnen bij Algemene Kennis en Vaardigheden (AKV).
  3. Daarna volgen de Beroeps Inhoudelijke (BI) toets.

Op onze website vindt je veel informatie mbt. de bovengenoemde stappen.

Disclaimer

Iedereen mag gebruik maken van de tips en de informatie op deze website, maar je bent zelfverantwoordelijk voor de resultaten die je op de verschillende toetsen haalt! Als je betere of nieuwere informatie hebt dan nodigen we je uit om deze te delen met ons (wat neer komt op je toekomstige collega’s).

De informatie op deze website en de overige ondersteuning die de VBGA aanbiedt (workshops, Facebook pagina, etc) is “as is”. We willen mensen die in dezelfde situatie zitten helpen om de procedures sneller te doorgronden en door tips aangeven hoe je je het beste kunt voorbereiden op de verschillende toetsen en de stappen die je kunt/moet nemen.

Wij hebben geen invloed op de toetsen en inhoudelijke zaken die tijdens de examens aan de orde komen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen situatie, je opleiding, je voorbereiding en je examens!

Eisen

U dient minimaal het taalniveau “Staatsexamen NT2-B1” te bezitten voordat u deel kan nemen aan het assessment. In praktijk blijkt echter dat een hoger niveau wenselijk is.

In het kort

Het diploma (cq. de reputatie van de universiteit) en niveau van de buitenlandse arts worden getoetst en vergeleken met het ‘gemiddelde’ niveau van afgestudeerde verpleegkundigen aan een Nederlandse opleidingsinstelling (ROC).

Als eerste moet je de Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV-toets) afleggen.
Wanneer men daarvoor “geslaagd” is volg de beroeps inhoudelijke toets. Hierna komt het advies gesprek waarin je verteld wordt hoe lang je aanvullende opleiding moet volgen in Nederland of dat je ‘alleen’ 6 maanden moet werken onder supervisie om kennis te maken met de Nederlandse gezondheidszorg.

Reken op een minimale doorlooptijd van 3 jaar (maar 4 jaar is waarschijnlijk een beter schatting). Houd verder rekening met kosten die je nodig hebt voor de examens, de trainingen en reis/verblijfskosten voordat je hiermee klaar bent.

Aanmelden voor toetsen kan door contact op te nemen met BIG register of kijk hier voor meer info van het BIG register als je een diploma hebt van buiten de EU.

Onderdelen van de procedure

De assessment procedure gaat in kort als volgt:

  • U vraag uw verklaring vakbekwaamheid aan door het invullen van het aanvraagformulier.
  • Stuur het aanvraagformulier en de gevraagde documenten per post op naar het CIBG

Na ontvangst wordt uw diploma voorgelegd aan Nuffic/SSB ter verificatie of onderwijskundige waardering. Vervolgens wordt uw dossier overgedragen aan de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV).

Note: Regelmatig wordt er een voorlichting bijeenkomst georganiseerd over het assessment.

AKV toets

Als alles in orde is, kunt u nu deelnemen aan de AKV toets. welke op dit moment wordt uitgevoerd door Cito in Arnhem.

Wie deze algemene kennis en vaardighedentoets heeft gehaald, kan deelnemen aan de beroepsinhoudelijke toetsen.

BI toets

De beroepsinhoudelijke toets bestaat uit een generieke deeltoets en een branche-specifieke deeltoetsen. De BI-toetsen wordt georganiseerd door het ROC Midden-Nederland.

Adviesgesprek

De CBGV beoordeelt de uitkomsten van de BI-toets waarna de uitkomsten besproken worden in het advies gesprek. In dit gesprek komen uw mogelijkheden aan de orde. Tot slot krijgt u het besluit van de minister.

Note: het advies gesprek heeft deze naam omdat je in dit gesprek te horen krijgt welk advies de CBGV aan de minister zal geven. Het is geen gesprek waar je nog kunt ‘onderhandelen’ over het advies dat gegeven gaat worden.

Historische Resultaten

In het Jaarverslag 2015 van de CBGV staan de resultaten. Zie hiervoor de website van het CIBG.