Algemene voorwaarden

De algemene Voorwaarden van de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als VBGA op het adres: Bomansstraat 9, te Weert.  Ons Kamer van Koophandel-nummer is: 64286258. Vanwege het aanbieden van onderwijskundige activiteiten, zijn de aangeboden diensten BTW-vrij. Wanneer je lid wordt van de VBGA via lidmaatschap of deelneemt aan evenementen (workshops ), ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.

Begrippen in Algemene Voorwaarden

Dienstverlener: de organisatoren en bestuur van de VBGA.

Deelnemer evenement: iedereen die deelneemt aan een evenement en hiervoor eventueel betaald heeft.

Evenementen: hieronder vallen alle activiteiten van de VBGA die aangeboden worden, zoals workshops of webinars.

VBGA lidmaatschap: een VBGA lidmaatschap geeft toegang tot afgeschermde content op de website van de VBGA, speciaal voor hun leden. Ook geeft een lidmaatschap kortingen op VBGA evenementen.

VBGA lid:  iemand die een aanvraag tot lidmaatschap heeft gedaan en is goedgekeurd. Een VBGA lid wordt verondersteld zich te houden aan de regels zoals vermeld in de huishoudregels van de VBGA als aan de regels in de statuten.

Conformering overeenkomst

Elk lid en deelnemer verklaart door het gebruiken van een dienst of het aanvragen van een lidmaatschap de door de VBGA opgestelde algemene voorwaarden te accepteren en zich op evenementen locaties zich te houden aan de voorgestelde gedragsregels. De VBGA is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet houdt aan de voorwaarden of regels de toegang voor een door VBGA aangeboden dienst of lidmaatschap tot een te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie ontstaat.

VBGA Evenementen

Annulering voor evenementen en restitutie

Annulering voor evenementen kan kosteloos tot 2 dagen voor het evenement, tenzij anders vermeld op de evenement inschrijfpagina. In alle andere gevallen moet er overleg gebeuren met de VBGA over de consequenties (volledige/gedeeltelijke restitutie/geen restitutie).

Het verschuldigde bedrag wordt binnen 7 werkdagen teruggestort.

Verantwoordelijkheid eigen spullen

Voor, tijdens en na evenementen is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor zijn of haar meegebrachte spullen. VBGA is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging aan meegebrachte fietsen, kleding, spullen of andere goederen.

VBGA Lidmaatschappen


Ingang lidmaatschap

De VBGA kent een Standaard en in de nabije toekomst een Premium lidmaatschap. Elk lidmaatschap gaat in op de datum van inschrijving en is voor de duur van 1 jaar. Betaling moet binnen 14 dagen gebeuren. Gebeurt dat niet, dan wordt de aanvraag verwijderd en moet er opnieuw een aanvraag ingediend worden. De lidmaatschap verloopt automatisch na 1 jaar, tenzij een lid ervoor kiest zijn of haar lidmaatschap te vernieuwen. Daarvoor worden op bepaalde tijdstippen voor het einde van de lidmaatschap herinneringen voor een verlenging per mail verstuurd, te weten op 14, 7 en 1 dag ervoor en 1 dag na het aflopen van de lidmaatschap.

VBGA behoudt zich het recht voor om bepaalde voordelen van een lidmaatschap in de toekomst voor (nieuwe) leden te wijzigen. Iedere wijziging wordt per e-mail gecommuniceerd, duidelijk gewijzigd bij de aanmeldingsformulier en gelden niet voor lopende lidmaatschappen.

Upgrade

Tijdens een Standaard lidmaatschap, kan een upgrade plaatsvinden naar een Premium lidmaatschap. Ook kan men los van een standaard lidmaatschap direct een Premium lidmaatschap aanvragen. In beide gevallen zijn de kosten voor het aanvragen van een Premium lidmaatschap hetzelfde.

Bedenktijd

Gedurende de bedenktijd van 14 dagen na aanvraag lidmaatschap, kan een aanvraag kosteloos geannuleerd worden en worden gemaakt kosten volledig teruggestort binnen 7 werkdagen. Na 14 dagen ingeschreven te zijn is betaling verplicht en worden de kosten van contributie niet meer teruggestort.

Betaling

Je betaalt voor je lidmaatschap bij inschrijving via de website en kunt na herinnering per mail, via een betaallink je lidmaatschap vernieuwen.

Nieuwsbrief

Als je je registreert als lid, ga je via het inschrijfformulier akkoord met het krijgen van e-mails over aanbiedingen of nieuws wat gerelateerd is aan je lidmaatschap. In de e-mails zelf kun je je te allen tijde je afmelden voor deze leden nieuwsbrieven, middels een zichtbare afmeldlink onderaan de mails.

NB: verwar het niet met de algemene nieuwsbrieven, waarvoor iedere bezoeker zich kan registreren op de website.

Lidmaatschap Opzeggen

Na inschrijving is een lidmaatschap ieder moment opzegbaar. Contributie wordt niet meer teruggestort en men kan dan nog 2 weken toegang hebben tot afgeschermde ledenpagina’s, alvorens ook die toegang vervalt.

Exclusieve content voor leden of deelnemers van betaalde evenementen

Alle content die alleen bereikbaar is voor deelnemers die betaald hebben voor evenementen zoals workshops of content gemaakt voor de leden van de VBGA zijn eigendom van de VBGA en mogen niet gekopieerd, gedeeld of anderszins verspreid worden aan anderen. De VBGA wil content creëeren voor degenen die willen investeren in de vereniging en door het verspreiden van onze content, wordt ons harde werk ondermijnd. Bij verspreiding zullen we dus ook hard optreden tegen de verspreiders en maatregelen tegen hen nemen.

Vacatures op de website, VBGA hulpplein en andere social media kanalen

VBGA ondersteunt de arbeidsparticipatie van de buitenlandse artsen, dus vacatures die geplaatst worden op de website of Facebook door derde partijen is toegestaan, mits deze partijen geen tussenpartijen zijn, maar de directe werkgevers en mits ze ons doelgroep dienen (voor commerciële partijen gelden de regels hieronder). VBGA kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er conflicten ontstaat tussen leden van de groep en derde partijen omtrent de sollicitatieprocedure en/of de inhoud van het werk. Dus reageren op deze vacatures is op eigen verantwoordelijkheid van de bezoekers of leden. Tijdens het plaatsen van deze vacatures mogen derde partijen niet beweren dat ze met de VBGA samenwerken, indien hun naam niet staat op de website van VBGA onder officiële partner organisaties.

Adverteren op de website of Facebook groep en pagina van de VBGA

Ben je een commerciële tussenpartij die vacatures wil aanbieden aan ons doelgroep, dan gelden hier specifieke advertentieregels voor. Informeer naar de kosten voor het plaatsen van advertenties via info @ vbga.nl.

Na het aangaan van een contract en het overmaken van het factuurbedrag worden advertenties voor een duur van 30 dagen geplaatst, op de website, facebook groep/pagina of beide (afhankelijk van het pakket). Partijen mogen 1 advertentie per week plaatsen, echter betalen maandelijks voor het plaatsen van advertenties (pakketten). Bij herhaaldelijke overschrijding van dit aantal worden strenge maatregelen genomen. De minimale loopduur van een pakket is een maand.

Commerciële adverteerders worden niet geplaatst op de ‘partner organisatie’ pagina van de VBGA en zijn een aparte groep dan de bovenstaande niet-commerciële partijen. Samenwerking gebeurt puur op financiële basis en de VBGA heeft geen aansprakelijkheid in eventuele conflicten tussen commerciële partijen en geïnteresseerden.

Betalingstermijn advertenties

Advertenties worden pas geplaatst zodra het bedrag zoals afgesproken voor het pakket is betaald. Is de loopduur afgelopen, dan worden de advertenties verwijderd een dag na de loopduur van het pakket.