Supervisietraject

Mogelijkheid voor artsen of coassistenten om een soort supervisietraject  te volgen!
Note: Dit traject is niet het "3 maanden werken onder supervisie" !

Wat houdt het in

Er zullen elf bijeenkomsten/zittingen plaatsvinden waarin de arts of coassistent onderzoekt hoe hij of zij (de supervisant) handelt in de wisselwerking tussen persoon, beroep en omgeving. Door deze reflectie komt de supervisant tot ander handelen dat hij in de praktijk kan oefenen. Hierbij ontdekt de supervisant ook hoe hij leert en hoe hij dat later zelfstandig in kan zetten.  Je kunt dit traject individueel en in groep (bij voldoende aanmeldingen)  volgen. Het voordeel van een groep is dat je ook van elkaar kunt leren en kunt leren hoe je een ander bevraagt.

Achtergrond

Paul Geelen is Specialist Ouderengeneeskunde en werkt als docent aan de vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde in Nijmegen (VOSON). Omdat Hij in opleiding is tot supervisor kan hij dit traject
gratis aanbieden. Zijn ervaring (oa mentor van artsen met een vluchtelingachtergrond) motiveert hem om gemotiveerde artsen met een opleiding buiten de EER te helpen onderzoeken hoe in Nederland gewerkt en geleerd wordt en hoe zij hier vanuit hun persoon mee om kunnen gaan. In zo'n  supervisietraject is daar tijd voor en hij hoopt daarmee de weg voor artsen met een buitenlandse achtergrond in onze gezondheidswereld te vergemakkelijken.

De investering voor de supervisant

  • Het bijwonen van de elf bijeenkomsten Bij één op één: 1 uur per 2 weken /  Bij een groep van drie: Twee en een half uur per 2 weken,
  • Het reflecteren op praktijksituatie die schriftelijk vooraf aanlevert en de reflectie in een reflectieverslag vastleggen.
  • Van daaruit oefenen van ander gedrag in de praktijk. Dit zijn vaak kleine stapjes

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats in Nijmegen. Het moment kan in onderling overleg.

Let op

Wanneer je deel neemt, dan moet je je realiseren dat het niet een "vrijblijvende afspraak" is. Het is niet de bedoeling dat je tussentijds zomaar afhaakt zonder een geldige reden! Ook  is het belangrijk dat je de Nederlandse taal goed beheerst; dus minimaal een afgeronde AKV toets.

Wil je deelnemen aan dit traject neem dan contact op met Paul Geelen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.