Wie zijn wij

Wij zijn een enthousiaste groep buitenlands gediplomeerde artsen, sommigen wat verder gevorderd in de assessment procedure dan anderen maar wel allemaal met hetzelfde doel: op vrijwillige basis aankomende buitenlandse artsen steunen en adviseren tijdens de voorbereiding van het assessment procedure. Advies geven, netwerken en motiveren om een reële kans te maken zowel op de Nederlandse arbeidsmarkt en tevens om in aanmerking te komen voor specialistische opleiding plaatsen.

Er is een groep buitenlandse gediplomeerde artsen die vanaf het jaar 2008 bezig zijn geweest met het verstrekken van advies en informatie door middel van een forum. Deze voormalige groep heeft hard gewerkt. Zij hebben destijds de KNMG benaderd en ervoor gezorgd dat wij wekelijks het medisch contact kunnen krijgen en zo op de hoogte blijven van de allerlaatste medische ontwikkelingen. Ook hebben zij ervoor gezorgd dat wij een stage in een huisartsen praktijk kunnen krijgen. Wij zijn hier erg dankbaar voor maar hebben door de jaren heen gemerkt dat steeds dezelfde vraag en frustraties naar boven blijven komen.

“Hoe moet ik mij voorbereiden’’?

Dat is een ingewikkelde vraag en moeilijk om te beantwoorden. Iedereen heeft een andere achtergrond, taal en cultuur en/of persoonlijke redenen die hun naar Nederland heeft gebracht. Wel hebben wij allemaal hetzelfde doel; aan de slag gaan als arts in Nederland.

In Noord- Amerika hebben ze de USMLE en in Spanje de CTO ofwel MIR die buitenlands gediplomeerde artsen cursussen en studie materiaal biedt voor het voorbereiden voor de toetsen. Die organisaties hebben wij jammer genoeg in Nederland nog niet. Dat is ook de reden waardom wij het initiatief hebben genomen om een vereniging voor de buitenlands gediplomeerde arts in Nederland te stichten.

Er is deze hele tijd een groep geweest die buitenlandse artsen één – op- één hebben geholpen. Informatie doorgestuurd, langdurige telefoon gesprekken, skype sessies of bijeenkomsten en het vergt heel veel tijd. Het is ook zo dat niet iedereen over dezelfde informatie beschikt en sommigen weten niet eens dat wij bestaan. Dat brengt lastige consequenties met zich mee. Mensen die onvoorbereid toetsen gaan afleggen en vervolgens lange co-schappen periodes moeten doorlopen. Dat is jammer...

Door middel van onze website en leden willen wij informatie verstrekken en mensen samenbrengen. Contacten maken waarbij wij de gelegenheid krijgen om kennis, ervaring en contacten kunnen uitwisselen. Waar wij door middel van onze persoonlijke ervaring elkaar advies zullen geven, motiveren en helpen om goede resultaten in de toetsen te halen, en last but not least op de arbeidsmarkt te komen.

Voor wie?

Voor mensen met een artsen diploma van buiten de EU. Momenteel is de artsen groep het grootste en zo ook de groep waar onze focus ligt. Uiteraard zijn andere collega’s in de gezondheidszorg ook welkom.

Hoe gaan wij dit doen?

  • Deze website is toegankelijk voor iedereen. Hier kunnen jullie alle informatie met betrekking tot de erkenning van de buitenlands diploma vinden.
  • Opsomming van nuttige boeken, websites, samenvattingen, nuttige links die beschikbaar zijn om je te kunnen voorbereiden voor de toetsen.
  • Bijeenkomsten; door middel van workshops waar wij aan de groep informatie zullen verstrekken niet alleen over de voorbereiding voor de medisch inhoudelijk toetsen maar ook hoe zij dynamisch aan de slag moeten gaan in Nederland. Waar er werkervaring, onderzoeksprogramma’s en dergelijke besproken zullen worden.
  • Uitlenen van studiemateraal

Wat is ons doel?

Zoals eerder vermeld bestaat er in Nederland momenteel nog geen organisatie die zich bezig houdt met het opleiden of voorbereiden van buitenlands gediplomeerde artsen. Wij zijn geen opleidingsinstituut en kunnen dus ook geen garantie op succes bieden. Op vrijwillige basis willen wij graag aankomende artsen ondersteuning en begeleiding bieden tijdens hun voorbereiding voor de toetsen. Met het doel een zo goed mogelijk resultaat te kunnen halen. Een snellere doorlooptijd van het assessment en uiteindelijk het belangrijkste van allemaal kansen vergroten op de arbeidsmarkt.