Studieboeken aangeboden


Meer informatie

Let op: advertentie geplaatst door VBGA, direct contact geschiedt met de donateur van de boeken, bij reageren op advertentie.

Aangeboden zijn hier een aantal studieboeken. Een beschrijving van de donateur:

" Als niet-praktiserend arts ben ik bezig mijn studieboeken uit te
zoeken en ik wil graag een deel weggeven wat ik niet meer inkijk
opdat ze nog nuttig gebruikt kunnen worden, het zijn kostbare boeken.

Heeft u belangstelling voor de boeken?
Het betreft een stuk of 15 titels van de literatuurlijst Geneeskunde
Leiden aangeschaft in de jaren '99 – '04 en twee boeken voor HBO
verpleegkundigen (zie 2 foto's in de afbeeldingen)."

Reageren kan via het knopje hierboven 'Contact VBGA'.

Deze hulpverzoeken/aanboden zijn 16 keer bekeken.