Workshop 18 maart 2017

Wat VBGA 6e workshop Voorbereiding BI toets
Waneer Zaterdag 18 maart 2017 9:00 tot 17:00
Voor Wie Artsen
Waar Schola Medica te Utrecht
Kosten 65 euro (inclusief eenvoudige lunch etc.)
Max. aantal deelnemers 30

Inschrijving procedure

De procedure voor het inschrijven bestaat uit 3 stappen:

  • Vul het formulier op onze website in en verstuur het. Zorg ervoor dat je email adres juist is; deze wordt in volgende stappen gebruikt om te communiceren.
  • Je ontvangt een email. Bevestig de inschrijving dmv. de link in deze email.
  • Maak het inschrijf geld over onder vermelding van de zaken zoals aangegeven in bovengenoemde mail

Om iedereen voldoende gelegenheid te geven de vaardigheden te oefenen is er voor maximaal 30 deelnemers plaats.  De eerste 30 kandidaten waarvan wij de registratie en de betaling hebben ontvangen, zullen een bevestiging per e-mail krijgen van hun definitieve inschrijving. Mensen die hun AKV hebben afgerond hebben in principe voorrang bij de inschrijving.

Let op: de vorige workshops waren snel volgeboekt.

Als je betaalt hebt maar de workshop is al volgeboekt, dan zullen we je inschrijving geld terugstorten en kunt je helaas niet aan deze workshop deelnemen.

Je kunt je online voor de workshop inschrijven door onderstaande link op onze website te volgen:

http://www.vbga.nl/workshopregistratie/

Locatie

De workshop zal in de Schola Medica plaatsvinden, waar de praktische vaardigheden van artsen in opleiding tot huisarts,  specialist ouderengeneeskunde en hun opleiders worden geoefend. Op deze locatie beschikken wij over compleet trainingsmateriaal om de praktische vaardigheden te oefenen.

Schola Medica (‘t Hart)
Orteliuslaan 750
3528 BB Papendorp - Utrecht

Inhoud

De workshop biedt ondersteuning aan de buitenlands gediplomeerde artsen bij de voorbereiding op de medisch inhoudelijke toetsen. De DKV-toets wordt door veel buitenlands gediplomeerde artsen ervaren als één van de moeilijkste onderdelen van de BI-toets. Daarom zullen we ons daar 100% op focussen. 
Let op: In deze workshop zullen wij dus niet expliciet over de andere onderdelen van de assessment procedure (DMB of DKK) hebben.

Hieronder volgt, in het kort, het programma van deze workshop.

Ochtend sessie (deel 1)

09:00 - 09:15   Ontvangst
09:15 - 09:20 Firas Al Khoury Welkomstwoord, Introductie en Programma
09:20 - 09:50 Shabnam Ghahramani Informatie mbt. de Anamnese ; Shabnam zit in de opleiding tot huisarts specialist en zal toelichtingen geven op de meest gebruikte anamnese techniek in Nederland.
 
09:50 - 10:00   Korte koffie / Thee pauze

Ochtend sessie (deel 2)

10:00 - 12:00 Alle begeleiders

Oefenen van de meest voorkomende casuïstiek (consulten)

De deelnemers worden in kleine groepen van 5 a 6 personen ingedeeld. Enkele begeleiders gaan de rol van patiënten spelen en de kandidaten zullen de rol van de arts innemen. Gedurende 5 sessies van 20 minuten kan telkens iemand uit de groep oefenen met een consult; iedereen krijgt hierdoor de mogelijkheid om actief te oefenen en de andere groepsleden kunnen dan leren en hun feedback geven.
We zullen strak met de tijd omgaan zodat iedere kandidaat een gevoel krijgt hoe het echt tijdens de toets gaat.

12:00 - 12:20 Alle begeleiders De begeleiders (die de rol van patiënt hadden) zullen feedback geven mbt. tot de casussen
 
12:20 - 13:30   Lunchpauze / Netwerken
De organisatie zorgt voor een eenvoudige lunch met o.a. diverse belegde broodjes, koffie, thee, melk en sinaasappelsap

Tweede deel (in de middag): training praktische vaardigheden

Middag sessie (deel 1)

13:30 - 14:00 Firas Al Khoury  Het lichamelijk onderzoek (auditorium)
 
15:10 - 15:20    Korte koffie / Thee pauze

   Middag sessie (deel 2)

 14:00 - 17:00    In kleine groepjes kunnen de deelnemers onder begeleiding van de genoemde begeleider(s) oefenen met zaken die tijdens de DKV aan de orde kunnen komen. Deze trainingen zullen in aparte ruimtes plaatsvinden. Iedere groep heeft ruim 30 minuten bij ieder "station", daarna wordt er gerouleerd.
  Firas Al Khoury Hechten
  Nushi Taki Lichamelijk onderzoek baby
  Shabnam Ghahramani Lichamelijk onderzoek gynaecologie
  Shoaib Hoshmand Reanimatie en Infuus
  Robin van Dreumel Lichamelijk onderzoek bewegingsapparaat